Blog

PTTEP SSHE Contractor Forum

9 March 2018 – Mr. Akihiro Suzuki represented Nippon Steel & Sumikin Engineering Company Limited to obtain “CEO Contractor Award – Silver Class” in recognition of achieving 2017 SSHE Performance Excellence with no recordable injuries for  two years. The event was held at Grand Hyatt Erawan Bangkok.

9 มีนาคม 2561 – นายอากิฮิโระ ซูซูกิ เป็นผู้แทน บริษัท นิปปอน สตีล แอนด์ซูมิคิน เอ็นจิเนียริ่ง รับมอบรางวัล “CEO Contractor Award – Silver Class” ในงาน PTTEP SSHE Contractor Forum ณ โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณ ในฐานะที่การดำเนินงานของโครงการปราศจากบันทึกการบาดเจ็บเป็นระยะเวลา 2 ปี

 

TNS fully Support 2 Disabled Persons to Run Coffee Shop

20 February 2018 – TNS’s commitment is to promote and improve the lives of people with disabilities in accordance with the Person with Disabilities Empowerment. Our mission as a part of CSR policy is to provide practical step by step assistance to encourage disabled people to be able to take care themselves and reduce the dependency.  TNS’s initiative project has started from massage shop at Chula Soi 11 – Bangkok in 2016, followed by the mushroom farm at Bungba, Pathum Thani in 2017 and reached to this coffee shop this year 2018.

Stars Coffee Shop is officially opened today with fully support by TNS. Its location is at the entrance of welfare shop hall, Royal Irrigation Department, Pak Kret, Nonthaburi. TNS Management team led by Mr. Akihiro Suzuki – CEO has joined this opening.

20 กุมภาพันธ์ 2561 – พันธกิจของเรา คือการส่งเสริมและปรับปรุงคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ซึ่งพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ที่มุ่งช่วยเหลือคนพิการอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้คนพิการสามารถดูแลตนเอง และลดการพึ่งพิงได้

จากปี พ.ศ.2559 เป็นต้นมา เราริเริ่มโครงการช่วยเหลือคนพิการอย่างเป็นรูปธรรม  ไม่ว่าจะเป็นร้านนวดแผนไทย “ปันยา” ที่จุฬา ซ.11 ซึ่งถือว่าเป็นร้านนวดแห่งแรกของประเทศไทยโดยคนพิการ ต่อมาปี 2560 “โรงเพาะเห็ด” ที่ อบต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี จนมาถึงโครงการปัจจุบันในปี 2561 “ร้านกาแฟดาว”

วันนี้ได้มีพิธีเปิด “ร้านกาแฟดาว” อย่างเป็นทางการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จาก บริษัทไทยนิปปอน สตีลฯ ร้านตั้งอยู่ทางเข้าร้านค้าสวัสดิการ กรมชลประทาน ปากเกร็ด นนทบุรี คณะผู้บริหาร บริษัทไทยนิปปอน สตีลฯ นำโดย คุณอากิฮิโระ ซูซูกิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้าร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน

 

PTTEP OPC Site Visit

30 January 2018 – PTTEP OPC team has made a visit to TNS Bangpakong yard which a purpose to obtain knowledge and familiarization at BPK fabrication yard and strengthen the cooperation between PTTEP and NSENGI/TNS. There are 20 visitors including 1 VP K.Chula Manonda and 4 Managers of PTTEP procurement and contract department.

30 มกราคม 2561 – ทีม PTTEP OPC ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการ ณ ส่วนงานบางปะกง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และสร้างความคุ้นเคย รวมไปถึงการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันของ PTTEP และ NSENGI/TNS คณะผู้เข้าเยี่ยมชมกิจการทั้งสิ้น 20 ท่าน นำโดยคุณจุฬา มานนท์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายจัดหาและสัญญา และผู้จัดการ 4 ท่าน

Donation for Wat Bon Kongkaram Annual Fair 2018

On February 1, 2018 – TNS  representative K.Suwicha Kuntongdee has passed the cash valued 3,000 THB in order to support Wat Bon Kongkaram Annual Fair 2018 through Mr.Tadthong Boonrod – Bangpakong subdistrict headman. The ceremony held on during 31 January – 2 February 2018  at Wat Bon Kongkaram, Bangpakong District, Chachoengsao province.

 

“สนับสนุนงานประจำปีวัดบน คงคาราม”

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา คุณสุวิชา ขันทองดี ตัวแทน บ.ไทยนิปปอน สตีลฯ ได้บริจาคเงินจำนวน 3,000 บาท มอบให้กับนายธาตุทอง บุญรอด กำนันตำบลบางปะกง เพื่อสนับสนุนงานประจำปีวัดบน คงคาราม ประจำปี 2561 งานจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดบน คงคาราม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

Drilling School Graduation 2018

30 January 2018 – Mr.Somchai Sampeenong, Mr.Akkaphop Sukprasart and PR team have attended the Drilling School Graduation ceremony at Technical Petroleum Training Institute – TPTI Bangpoo, Samutprakarn. There are 20 graduate students and many attendees from both government and private sectors in oil & gas industry joining this ceremony.

30 มกราคม 2561 – คุณสมชัย สามพี่น้อง คุณเอกภพ สุขประสาธน์ และทีมงานประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมพิธีจบการศึกษาโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่จะปฏิบัติงานเจาะหลุมปิโตรเลียม“Drilling School”รุ่นที่ 10 ณ สถาบันฝึกอบรมบุคลากรด้านปิโตรเลียม บางปู สมุทรปราการ โดยมีนักศึกษาจบหลักสูตรทั้งสิ้น จำนวน 20 คน และมีผู้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวจากทั้งภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมก๊าซและน้ำมันเป็นจำนวนมาก

“Happy Children Day’s 2018”

“Happy Children Day’s 2018”
As part of TNS CSR (corporate social responsibility), Public Relations section has started New Year with “ Happy Children Day’s 2018 ” 12 January 2018, aim to provide “TNS PIGGY BANK 2018 & ACCOUNT NOTES” for promoting money saving awareness according to National Saving Fund recent policy to children in primary schools and secondary school near TNS Bangpakong yard and TNS Amara yard premises.
The followings are list of schools ;

 • Navy museum
 • Wat Sukharam school
 • Wat Tha Sa-arn school
 • Pra Pimolsenee school
 • Prommanukhro school

We can see their smiles with thankfulness and happiness on their faces.

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบต่อสังคม บ.ไทยนิปปอน สตีลฯ โดยหน่วยงาน ประชาสัมพันธ์ ได้เริ่มต้นปีใหม่นี้ด้วยการจัดโครงการเพื่อสังคม “ส่งมอบความสุขในเทศกาลวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561” ในวันที่ 12 มกราคม 61 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมเงิน โดยส่งมอบ “กระปุกออมสิน” แก่เด็กๆในระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โรงเรียนเหล่านี้ล้วนตั้งอยู่รอบอาณาบริเวณ บ.ไทยนิปปอน สตีลฯ ทั้งหน่วยงานบางปะกง รายชื่อโรงเรียน –หน่วยงาน มีดังต่อไปนี้ :

 1. พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ
 2. โรงเรียนวัดสุขาราม
 3. โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน
 4. โรงเรียน พระพิมลเสนีย์ ( พร้อม หงสกุล )
 5. โรงเรียนพรหมานุเคราะห์

เราได้เห็นรอยยิ้ม แสดงความขอบคุณและความสุขบนใบหน้าของพวกเขาอย่างชัดเจน

Brahma Shrine House & Merit Making Ceremony

January 11, 2018 – TNS arranged Brahma Shrine House & Merit Making Ceremony at Bangpakong yard, in this regard, Mr. Akihiro Suzuki – CEO has presided in this ceremony as well as TNS management, BPK personnel have joined the ceremony. The objective of its ceremony is to bring in prosperity into TNS.

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ ได้จัดให้มีพิธีไหว้ศาลพระพรหมและทำบุญบริษัทที่ส่วนงานบางปะกง พิธีดังกล่าวมีคุณอาคิฮิโร่ ซูซูกิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งผู้บริหาร หัวหน้างานและพนักงานส่วนงานบางปะกงเข้าร่วมพิธีด้วย วัตถุประสงค์ของงานครั้งนี้เพื่อนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่บริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ

 

 

6 January 2018 TNS Social Responsibilities

TNS Business Operation is required to have 5 social responsibilities as follows:

 1. Promoting and developing live quality of disables
 2. Promoting education for young generation
 3. Promoting health for the elders
 4. Caring for the environment
 5. Caring for the communities

Mr. Somchai Sampeenong, Senior Executive Officer said a business can grow with or without social responsibility, but doing good for others allows a business to reap rewards in many ways thereby developing longer-term immunity and business sustainability. Nonetheless, TNS has created activities and projects to be socially responsible as following:

 • Supporting financial, knowledge, occupation and making revenue for disables and caretakers follow the Persons with Disabilities Empowerment Act, section 35.
 • Project “Coffee Shop” driven by the disables at Irrigation Dept. market and U-Centre Soi. Chulalongkorn42
 • Donate computers to the schools around Bangpakong area and build the library for Prommanukhro school.
 • “Happy Senior” campaign, providing knowledge and health tips to the elders in Bangpakong Community, Chachoengsao Province.
 • Mangrove Planting at Koh Nok, Ta-Kham district, Chachoengsao Province.
 • TNS has established Sufficiency Economy Learning Center at Prommanukhro School under the concept of “Sufficiency Economy” developed by the late King Rama 9 to promotes the use of resources and local wisdom according to edutainment for children, youths and the public.

Finally, these projects shall be continually developed so, the community, society and the environment, as well as TNS business shall move forward sustainably.

เนื้อข่าวต้นฉบับจากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,328 วันที่ 4-6 มกราคม 2561

23 December 2017 รัฐมนตรีพลังงาน ร่วมงานครบรอบ 30ปี TNS

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ร่วมแสดงความยินดีกับ บริษัทไทยนิปปอนสตีล คอร์ปอเรชั่น  หรือ TNS ซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับงานวิศวกรรมและบำรุงรักษา แท่นขุดเจาะปิโตรเลียมในทะเล( Offshore Platform) ในประเทศไทย ในโอกาส ครบรอบ30 ปี ของการก่อตั้ง โดยมีบุคคลสำคัญในอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ร่วมงานอย่างคับคั่ง 
Minister of Energy Congratulates Thai Nippon Steel & Sumikin Engineering & Construction Corp., Ltd.  TNS, which does the business related to engineering and maintenance work of Offshore petroleum platform in Thailand Gulf on the occasion of the 30th anniversary Foundation. Many key persons of petroleum exploration and production industry has attended the event.
เมื่อเร็วๆนี้ นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ร่วมเป็นเกียรติในงานครบรอบ30ปีการก่อตั้ง บริษัทไทยนิปปอนสตีล คอร์ปอเรชั่น หรือ TNS  ภายใต้ธีม ” 30 years of sustainable success ” ซึ่งจัดที่ รร. The Okura Prestige Bangkok  โดยมี นายอากิฮิโระ ซูซูกิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไทยนิปปอนสตีล จำกัด หรือ TNS  นายชินอิจิ ฟูจิวาระ ประธานบริษัท นิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิคิน เอ็นจิเนียริ่ง หรือ NSENGI ให้การต้อนรับและถ่ายภาพร่วมกันบนเวที
Recently, Mr. Siri Jirapongphan, Minister of Energy has attended the 30th anniversary of Thai Nippon Steel & Sumikin Engineering & Construction Corp., Ltd. or TNS, under the theme “30 years of sustainable success”,  at the Okura Prestige Bangkok welcomed by Mr. Akihiro Suzuki, Chief Executive Officer (TNS) and Mr. Shinichi Fujiwara, President of Nippon Steel & Sumikin Engineering Co., Ltd. (NSENGI) and photo session together on stage.
งานดังกล่าวมีบุคคลสำคัญในอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ร่วมงานตามคำเชิญ อย่างคับคั่ง อาทิ นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ อดีตปลัดกระทรวงพลังงาน  นายคุรุจิต นาครทรรพ อดีตปลัดกระทรวงพลังงานและอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา อดีตอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  นายทรงภพ พลจันทร์ อดีตอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ   นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ อดีตอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ    นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ นายพงศธร ทวีสิน  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ.  นายไพโรจน์ กวียานันท์  ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต
TNS ก่อตั้งเมื่อปี 1987และเป็นผู้นำในธุรกิจเหล็กสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและ งานวิศวกรรม  บำรุงรักษา ที่เกี่ยวข้องกับ แท่นขุดเจาะปิโตรเลียม ในทะเล ( Offshore Platform)  โดยโครงการสำคัญ ในประเทศไทย ที่TNS เข้าไปทำธุรกิจเกี่ยวข้อง อาทิ โครงการ บงกช   อาทิตย์ ของ ปตท.สผ. และโครงการของบริษัทมูบาดาลา และ ซาลาแมนเดอร์

There are many important persons attended to celebrate the memorable event such as Mr. Cherdpong Siriwit, former Permanent Secretary, Ministry of energy, Mr. Kurujit Nakornthap, former Permanent Secretary-Ministry of Energy and former Director General of the Department of Mineral Fuels, Mr. Krairit Nilkuha, former Director General of the Department of Mineral Fuels, Mr. Songpope Polachan, former Director General of the Department of Mineral Fuels, Mrs. Puangthip  Silpasart, former Director General of the Department of Mineral fuels, Mr. Veerasak Pungrassamee, Director General of the Department of Mineral fuels, Mr. Phongsthorn Thavisin, Chief Operating Officer of PTT Exploration and Production Plc (PTTEP) Mr. Pairoj Kaweeyanun, President of Chevron Thailand Exploration and Production.

TNS Founded since 1987 and being the market leader in steel industry, engineering and maintenance business of petroleum platform (Offshore) in Thailand for example; Artit Bongkot, PTTEP and Mubadala and Salamander.

 

เนื้อข่าวต้นฉบับจาก http://www.energynewscenter.com/index.php/activity/detail/365

2 December 2017 New energy minister vows quick auctions

Newly appointed Energy Minister Siri Jirapongphan has vowed to rev up the bidding process for the Bongkot and Erawan offshore gas blocks in the Gulf of Thailand.

The concessions for the Bongkot and Erawan blocks are due to expire in 2022 and 2023, respectively.
Mr. Siri, who was executive director of the Petroleum Institute of Thailand, said on his first day on the job that government should accelerate the bidding as soon as possible, as it has been delayed several times the past few years.

The Bongkot and Erawan blocks produce natural gas at a combined average of 2,000 standard million cubic feet per day, comprising 40% of Thailand’s gas demand.
Policymakers decided the auction of the two gas blocks would use production-sharing contracts for the business model, but investors are still waiting for the terms
of reference, which are due to be issued this month by the Mineral Fuels Department.

Mr. Siri said the ministry is in talks with related firms about the details and schedule of the bidding, which he expects to be held soon.
In related news, he said the government will carefully consider the coal-fired power plants scheduled to be developed in Thailand’s southern provinces after the projects received strong opposition from environmental and community activists.

Mr. Siri said policymakers must balance the pros and cons of the power plants carefully because they affect the environment and energy security.
Power demand in the South is rising substantially because of growing tourism, while power supply is about to tighten, putting policymakers in a bind.

Another issue requiring Mr. Siri’s attention is a solution to the palm oil shortage as demand rises in both the food and biodiesel industries.
Thailand normally has a lower crude palm oil supply during the dry season, forcing the government to import crude palm from Malaysia and reduce the proportion allotted to biodiesel. The food industry is given priority over bio-fuel. Biodiesel has a 7% blend of the alternative fuel in the diesel.

 นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า การประมูลแหล่งปิโตรเลียมที่จะหมดอายุสัมปทานปี 2565-66 (แหล่งก๊าซฯ เอราวัณ-บงกช) เป็นปัจจัยสำคัญต่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศอย่างมากจึงจำเป็นต้องมีความชัดเจนในเรื่องนี้ อย่างไรก็ตาม ต้องขอเวลาทำความเข้าใจกับหลายๆ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงพลังงาน บมจ.ปตท.ในฐานะรับซื้อก๊าซฯ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะผู้ใช้รายใหญ่ รวมถึงผู้รับสัมปทาน คือ เชฟรอน และ บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (ปตท.สผ.) และผู้ร่วมทุนเพื่อหาข้อสรุปว่าจะเดินเส้นทางไหนก่อนที่จะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาและนำข้อมูลเสนอต่อสังคมต่อไป

“การประมูลปิโตรเลียมเอราวัณและบงกชเป็นที่รับทราบในวงกว้างทั้งในและต่างประเทศ หากเรายังไม่สามารถสร้างความมั่นใจได้ว่าประเทศไทยมีเส้นทางที่ชัดเจนในเรื่อองของความมั่นคงพลังงาน หรือความไม่มั่นคงด้านพลังงานเพราะความไม่ชัดเจนของสัมปทานที่จะหมดอายุ หากไม่ทำแต่เนิ่นๆ ก็จะส่งสัญญาณที่ผิดว่าเราไม่สามารถบริหารจัดการอนาคตของเรากันเองได้เลย ซึ่งเรามีกรอบเวลาอยู่แล้วและจะหารือกับผู้บริหารกระทรวงในวันนี้เลย” รมว.พลังงานกล่าว

ความมั่นคงด้านไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าถ่านหิน จะได้หารือกับทุกฝ่าย โดยจะขอเวลา 1 สัปดาห์เพื่อที่จะสรุปแนวทางดำเนินการ โดยต้องคำนึงถึงผลกระทบและความปลอดภัยของคนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า แต่ขณะเดียวกันความมั่นคงด้านไฟฟ้าก็มีความสำคัญโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นรายได้หลักของประเทศที่จำเป็นต้องคำนึงถึงด้วย จึงจำเป็นจะต้องนำข้อเท็จจริงมาหารือกันที่จะต้องสร้างความมั่นคงไม่ใช่เพื่อกำไรของกิจการไฟฟ้าแต่เป็นความมั่นคงของเศรษฐกิจประเทศโดยเฉพาะกับคนในภาคใต้เอง

กระทรวงพลังงานจะทำงานเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกๆ กระทรวง เช่น สัปดาห์หน้าจะหารือกับกระทรวงพาณิชย์หลังจากที่ทราบว่าสต๊อกปาล์มน้ำมันมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นที่จะดูในเรื่องของสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลที่ขณะนี้เป็น บี 7 ว่าจะดูแลอย่างไรเพื่อที่จะมีส่วนทำให้ราคาปาล์มดิบดีขึ้นอย่างไร เพราะการผลิตปาล์มก็เป็นไปตามฤดูกาลแต่ในแง่ของการผลิตน้ำมันนั้นมีการใช้อยู่ทุกวัน