Blog

Step Count Challenge 2018

7 – 8 August 2018 – Mr.Hiroyuki Kurosaki – CEO and Mr.Somchai Sampeenong – SEO have delivered prizes to all achievers of Step Count Challenge 2018. the program results are as followings;

7 -8 สิงหาคม 2561 – นายฮิโรยูกิ คุโรซากิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายสมชัย สามพี่น้อง เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ได้ส่งมอบรางวัลแก่ผู้ชนะในโครงการนับก้าว ประจำปี 2561 ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลมีดังนี้

สำนักงานบางนา

อันดับ 1 Mr.Tapan Bhagat (4,435,882 steps)

อันดับ 2 Ms.Kanrapa Wannaluck (3,397,047 steps)

อันดับ 3 Ms.Chutikarn Chinchamnan (2,925,686 steps)

รางวัลชมเชย

Mr.Kittikorn Kasaetip (2,921,544 steps)

Ms.Juthathip Thiprean (2,872,482 steps)

ส่วนงานบางปะกง

อันดับ 1 Mr.Charnnarong Rakkarn (2,632,230 steps)

อันดับ 2 Mr.Kirk Kongwattananon (2,289,159 steps)

อันดับ 3 Mr.Weerasak Ruangon (2,159,838 steps)

รางวัลชมเชย

Mr.Pornsak Pengjan (1,996,544 steps)

Mr.Charnsak Vechkama (1,330,541 steps)

*Many thanks for your participation & See you next year with the new health program 2019*

**แล้วพบกับโครงการเพื่อสุขภาพใหม่ในปีหน้า ขอบคุณทุกการมีส่วนร่วมค่ะ**

Engineering with Passion 2017 Award

24 July 2018 – Mr. Sompong Boonthanaporn, Senior Engineer | Construction Management Division | KPI represented TNS team to obtain >> Certificate of Commendation , Engineering with Passion Award, All who are involved in Mini IoT Project as members of THAI NIPPON STEEL & SUMIKIN ENGINEERING & CONSTRUCTION CORP., LTD. (TNS) at NSENGI HQ  Tokyo, Japan. While in Thailand at Bangna office, CEO , COO , PMO SEO and TNS IoT team members are watching this event via VDO conference and celebrating this award.

24 กรกฎาคม 2561 – คุณสมพงษ์ บุญธนาพร วิศวกรอาวุโส ฝ่าย KPI แผนกบริหารงานโครงสร้าง เป็นตัวแทนทีม TNS รับมอบประกาศนียบัตร “Engineering with Passion Award” ณ สำนักงานใหญ่บริษัทนิปปอนสตีลฯ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ขณะเดียวกัน ที่สำนักงานบางนา  โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสแผนกบริหารงานโครงการ และทีมงานร่วมชมพิธีและแสดงความยินดีผ่านระบบ VDO conference

Reforestation Project Opening

19 กรกฎาคม 2561 – กระทรวงพลังงาน ร่วมกับผู้ประกอบการด้านปิโตรเลียม จับมือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมปลูกป่าและฟื้นฟูสภาพป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยงและภูทอง จังหวัดพิษณุโลก

นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ในฐานะประธานมูลนิธิกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและผู้ประกอบการด้านปิโตรเลียม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูสภาพป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยงและภูทอง เนื้อที่รวม 2,000 ไร่ ณ บริเวณท้องที่บ้านขุนน้ำคับ ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากกระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนราชการและส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกว่า 600 คน

ในการนี้ ผู้แทนบริษัทไทยนิปปอน สตีลฯ นำโดยคุณสมชัย สามพี่น้อง เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ส่วนงานกิจการสัมพันธ์และองค์กรสัมพันธ์และทีมงานประชาสัมพันธ์ ร่วมปลูกต้นตะเคียนทอง ซึ่งเป็นหนึ่่งในกิจกรรมของงาน

19 July 2018 – Ministry of Energy, Petroleum Entrepreneurs and Ministry of Natural Resources and Environment has arranged the opening of Reforestation  Project  at Phu Miang and Phu Thong Wildlife Sanctuary, Phitsanulok Province.

Mr. Veerasak Pungrassamee, Director General, Department of Mineral Fuels – Ministry of Energy as Chairman of the Foundation, the Department of Mineral Fuels and Petroleum Entrepreneurs has presided over the opening ceremony. This area covered 2,000 rai in Phu Miang Wildlife Sanctuary and Phu Thong Wildlife Conservation Area. There are 600 attendees from government officials and officials from the Ministry of Energy, Ministry of Natural Resources and Environment Government and local students in Phitsanulok.

In this regard, Thai Nippon Steel represented by Mr. Somchai Sampeenong, Senior Executive Office – PACA and Public Relations team grew a tree called “Hopea Odorata”.

Exhibition House – Sufficiency Economy Learning Center at Prommanukhro School

5 July 2018 –  TNS led by CEO – Mr.Hiroyuki Kurosaki, mangement team and employees have delivered the permanent exhibition house which is a part of Sufficiency Economy Learning Center at Prommanukhro school through School Director – Mr.Paichit Maisart.

Sufficiency Economy Learning Center is TNS initiative, it has been established since 2016;

On July 27, 2016, we have started the project by supporting school to develop school’s land and delivering homegrown vegetable trees and seeds.

In 2017, we have continued to develop agricultural areas as well as promoting agricultural activities i.e. rice planting & harvesting, homegrown vegetable planting and mushroom farming.

This year 2018, we proceed to develop overall center area and add value to it by building agricultural and energy knowledge exhibition with the aim to share these knowledge following King’s philosophy as well as being the public sharing information point for community.

Activity gallery >> \\amr-fileshare\TNS_PUBLIC\TNS_PACA\5 July 2018 – CSR (Better view with IE)

Photographer: Mr. Kanok Ek-un

5 กรกฎาคม 2561 – บริษัทไทยนิปปอน สตีลฯโดยคุณฮิโรยูกิ คุโรซากิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะผู้บริหาร และพนักงานร่วมส่งมอบบ้านนิทรรศการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนพรหมานุเคราะห์ โดยมีคุณไพจิตร์ ใหม่ศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโดยความริเริ่มของบริษัทไทยนิปปอน สตีลฯ ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2559

27 กรกฎาคม 2559 เราเริ่มโครงการด้วยการพัฒนาที่ดินของโรงเรียน และส่งมอบต้นไม้และเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อการเพาะปลูก

ต่อมาในปี 2560 เราพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรและกิจกรรมทางการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นปลูกข้าว เกี่ยวข้าว ปลูกผักสวนครัวต่างๆและการเพาะเห็ดนางฟ้า

และในปี 2561 นี้ เรายังคงเดินหน้าส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ฯแบบองค์รวม และเพิ่มคุณค่าโดยการจัดนิทรรศการความรู้ทางเกษตรกรรมและพลังงาน ด้วยความหวังที่จะแบ่งปันความรู้ดังกล่าว ตามรอยศาสตร์พระราชา และศูนย์การเรียนรู้ฯนี้ จะเป็นศูนย์แห่งการแบ่งปันความรู้เพื่อชุมชนต่อไป

ชมภาพกิจกรรมที่นี่ >> \\amr-fileshare\TNS_PUBLIC\TNS_PACA\5 July 2018 – CSR (Better view with IE)

ภาพโดยคุณกนก เอกอุ่น

TNS Scholarship Award Ceremony 2018

 

28 May 2018 – TNS realizes the importance of employee’s welfare in terms of education so that the release of education support under the campaign of TNS Scholarship is established with the aim that this financial support will help TNS employee’s children to pursue their studies without any obstructions since children are considered as future value assets for our nation.

Objectives

  • To enhance children’s education progress and opportunity
  • To encourage TNS employee’s children in their studies
  • To retain good performance employee

Scholarship details >>This year marks the 1st year of scholarship campaign, we have provided 3 year scholarship for 8 scholarships a year to TNS employee’s children as following levels:


There are 26 applicants this year, however only 6 applicants has met the required criteria and are eligible for its 3 year scholarship. And we aim to continue this initiative for years since children are considered as future value assets for our nation.

6 Scholar recipients are;

1.GIRL THANYARAT NGOPALA           Daughter of    MR. SOMPRAN NGOPARA

2.GIRL PRANPREEYA SRIKAWEE       Daughter of   MRS. BENJAMAS SRIKAWEE

3.GIRL THIRAMON UBOLJINDA         Daughter of   MR. THATCHAI UBOLCHINDA

4.MS. NARUEMOL RUANGON              Daughter of   MR. WEERASAK RUANGON

5.MS. ATHITAYA PHOIEAM                   Daughter of   MR. EKALAK PHOIEAM

6.MS. NATTAKARN LAYLIAM               Daughter of    MR. SAKCHAI LAYLIAM

TNS Scholarship Award Ceremony 2018 has been arranged on May 28, 2018 at BNO and Mr. Hiroyuki Kurosaki – TNS CEO has presided over and congratulated all scholars and parents. In this regards, TNS management member, direct supervisorห and supervisors of scholar’s parents have also joined and congratulated on their success.

28 พฤษภาคม 2561 – บ.ไทยนิปปอน สตีลฯ ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องสวัสดิการของพนักงานในด้านการศึกษา จึงมีนโยบายสนับสนุนด้วยการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงานที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาจนสำเร็จการศึกษา และเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์ :

  1. เพื่อเป็นการสนับสนุนความก้าวหน้าและโอกาสทางการศึกษา
  2. เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับบุตรพนักงานที่มีผลการเรียนดี
  3. เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดี

ดังนั้น บริษัทจึงขอเชิญชวนพนักงานประจำทุกท่าน ที่มีบุตรกำลังศึกษาอยู่ในระดับการศึกษา ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา จนถึง ระดับปริญญาตรี ส่งใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุตร ในปีการศึกษา 2561 โดยทุนสนับสนุนการศึกษาต่อเนื่อง 3 ปี มีจำนวน 8 ทุน ดังนี้

ปีนี้เป็นปีแรกของโครงการทุนการศึกษาต่อเนื่อง จากผู้สมัครทั้งสิ้น 26 คน มีเพียง 6 คนเท่านั้นที่ผ่านเกณฑ์และได้รับทุนต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี และเราจะมุ่งมั่นเพื่อเดินหน้าโครงการนี้ต่อไป ด้วยความเชื่อมั่นว่าเยาวชนคือทรัพยากรอันมีค่าต่ออนาคตของประเทศ

รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง 3 ปี มีดังนี้

1.ด.ญ.ธันยารัตน์             งอยผาลา              บุตร นายสมภาร  งอยผาลา

2.ด.ญ.ปราณปริญา        ศรีคาวี                    บุตร นาง เบญจมาศ ศรีคาวี

3.ด.ญ.ฐิรมน                  อุบลจินดา               บุตร นายธัชชัย  อุบลจินดา

4.น.ส.นฤมล                  เรืองอ่อน                 บุตร นาย วีระศักดิ์ เรืองอ่อน

5.น.ส.อาทิตยา               โพธิ์เอี่ยม               บุตร นาย เอกลักษณ์ โพธิ์เอี่ยม

6.น.ส.ณัฐกาน                เล่ห์เหลี่ยม             บุตร นาย ศักดิ์ชัย เล่ห์เหลี่ยม

พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน จัดขึ้นเมื่อวันที่  28 พฤษภาคม 2561 ณ สำนักงานบางนา โดยมีนายฮิโรยูกิ คุโรซากิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้เกียรติเป็นประธานมอบทุน และกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับทุนและผู้ปกครอง ในการนี้คณะผู้บริหาร หัวหน้างานได้เข้าร่วมพิธี และแสดงความยินดีแก่บุตรพนักงานที่ได้รับทุนดังกล่าว

Mangrove Tree Planting & Crab House Building at Koh Nok

22 May 2018 – 50 TNS employees lead by Mr. Hiroyuki Kurosaki, CEO planted 300 mangrove trees and built mangrove crab’s house at Koh Nok area in Bangpakong District of Chachoengsao. We have received a good collaboration from Tha-Kam Subdistrict Municipal for supporting the mangrove tree and guest speaker who gave us the knowledge of mangrove forest system and planting method.

This is the continual CSR activity of “Mangrove Planting at Koh Nok” with the aims to promote and maintain the balance of ecosystem.

See more photos here / ชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่ >>

[Crab’s house in TNS logo shape – บ้านปูเเสมสัญลักษณ์โลโก้บริษัท]

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 กลุ่มพนักงานบริษัทไทยนิปปอนสตีลฯ จำนวน 50 คน นำโดย นายฮิโรยูกิ คุโรซากิ ได้ปลูกต้นโกงกางใบใหญ่จำนวน 300 ต้น พร้อมสร้างบ้านปูแสมในพื้นที่เกาะนก อ.บางปะกง ซึ่งเราได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเทศบาลตำบลท่าข้าม ที่สนับสนุนต้นโกงกางจำนวนดังกล่าว และวิทยากรผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศป่าชายเลน และวิธีการปลูกต้นโกงกาง

กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนในพื้นที่บริเวณเกาะนกนี้ นับเป็นกิจกรรมต่อเนื่องของโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ประจำทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริมและรักษาสมดุลของระบบนิเวศป่าชายเลน

“Sponsorship to Bangpakong district activity (Baan Bang Mangkong)”

“Sponsorship to Bangpakong district activity”
On Monday 7th May,2018 – PR & Adminitration team represented TNS to pass cash valued 4,000 baht in order to support Bangpakong district event under the concept “ Baan Bang Mangkong”. The event will be taken place during 6-8th May,2018 at Lao Market area, Bangpakong district, Chachoengsao Province.

“สนับสนุนการจัดงานบ้านบางมังกง”
วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา บ.ไทยนิปปอน สตีลฯ โดยส่วนงานประชาสัมพันธ์และส่วนงานธุรการ เป็นตัวแทนมอบเงินสดมูลค่า 4,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดงาน ” บ้านบางมังกง” โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8  พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ บริเวณตลาดลาว บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

Donation to Wat Mai Songkrohrat (Wat Phee Khud)

11 April 2018 – K.Patteera Kitjanulak PR manager represented TNS to pass the cash amount 10,000 THB to support the off-season robe offering ceremony at Wat Mai Songkrohrat (Wat Phee Khud) through K.Jarun Ngasuwan, Bangpakong Promthep Rangsan Mayor.

11 เมษายน 2561 – คุณพัศศ์ธีรา กิจจานุลักษณ์ ผู้จัดการส่วนงานประชาสัมพันธ์ เป็นผุ้แทน บ.ไทยนิปปอนสตีลฯ มอบเงินจำนวน 10,000 บาท แก่นายจรัญ งาสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ เพื่อร่วมทำบุญผ้าป่า ณ วัดใหม่สงเคราะห์ราษฎร์ (วัดผีขุด)

Congratulations to Khun Premrutai Vinaiphat

11 April 2018 – Mr.Hiroyuki Kurosaki – TNS CEO, Mr.Akihiro Suzuki – Former TNS CEO and K.Somchai Sampeenong – PACA Senior Executive Officer represent TNS to congratulate Khun Premrutai Vinaiphat for her new appointment as Inspector General, Ministry of Energy at Department of Mineral Fuels.

11 เมษายน 2561 – นายฮิโรยูกิ คุโรซากิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บ.ไทยนิปปอน สตีลฯ นายอากิฮิโระ ซูซูกิ อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บ.ไทยนิปปอน สตีลฯ และนายสมชัย สามพี่น้อง เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส แผนกองค์กรสัมพันธ์และกิจการสัมพันธ์ เป็นตัวแทนแสดงความยินดีแก่คุณเปรมฤทัย วินัยแพทย์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ณ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

Farewell and New CEO Introduction to DMF

From left>>K.Akkaphop Sukprasart, K.Sarawut Kaewtathip, K.Veerasak Phunrassamee, K.Phumee Srisuwan, Mr.Hiroyuki Kurosaki, Mr.Akihiro Suzuki and K.Somchai Sampeenong

10 April 2018 – Mr.Akihiro Suzuki – Former CEO and Mr.Hiroyuki Kurosaki – New CEO  have met Mr.Phumee Srisuwan – Deputy Director General – Department of Mineral Fuels, Mr.Veerasak Pungrassamee – Director General Department of Mineral Fuels and Mr.Sarawut Kaewtathip – Deputy Director General – Department of Mineral Fuels in the occasion of farewell and new CEO introduction at Central Administration Bureau, Department of Mineral Fuels. In this regards, K.Somchai Sampeenong and K.Akkaphop Sukprasart have also joined the meeting.

10 เมษายน 2561 – นายอากิฮิโระ ซูซูกิ อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและนายฮิโรยูกิ คุโรซากิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ ได้เข้าพบ นายภูมี ศรีสุวรรณ รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และนายสราวุธ แก้วตาทิพย์ รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เนื่องในโอกาสอำลาตำแหน่ง และเข้ารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ ณ สำนักบริหารกลาง กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ในการนี้ คุณสมชัย สามพี่น้อง และคุณเอกภพ สุขประสาธน์ได้ร่วมเข้าพบด้วย