Events

Silpakorn University Site Visit

10 October 2017 – TNS welcomed 46 students from Silpakorn University to visit Bangpakong yard. In this regards, Mr.Akkaphop Sukprasart, General Manager, has presided over as well as delivered the welcome speech.

10 ตุลาคม 2560 – บริษัทไทยนิปปอน สตีลฯ ได้ให้การต้อนรับคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรณ์ จำนวน 46 คน เข้าเยี่ยมชมส่วนงานบางปะกง ในการนี้ได้รับเกียรติจากคุณเอกภพ สุขประสาธน์ ผู้จัดการทั่วไป เป็นประธานและกล่าวต้อนรับคณะนักศึกษาดังกล่าว

TNS Annual Katin Celebration & Ceremony

October 6-7, 2017 – TNS led by Mr. Akihiro Suzuki – CEO, Management team and TNS personnel both from Bangna and Bangpakong  yard have participated in “Annual Katin 2017” at Bangpakong yard and the Katin ceremony at Wat Nern Sam Tahan respectively. This year Katin’s contribution for the completion of temple’s pavilion is at 435,839 THB.

กฐินประจำปี 2560 บริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ

เมื่อวันที่ 6-7 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ นำโดย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณอากิฮิโระ ซูซูกิ คณะผู้บริหาร และเหล่าพนักงานทั้งส่วนงานบางนา และบางปะกง เข้าร่วมงานกฐินประจำปี โดยมีการฉลองกฐินที่ส่วนงานบางปะกงเมื่อวันศุกร์ที่ 6 ต.ค.60 และพิธีทอดกฐินที่วัดเนินสามทหาร เมื่อวันที่ 7 ต.ค.60 เพื่อรวมรวบจตุปัจจัยในการสร้างศาลาการเปรียญให้แล้วเสร็จ  โดยในปีนี้เงินกฐินที่ได้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 435,839 บาท

1st October 2017 – TNS Football Cup’17

Sunday 1st October 2017 – TNS Football Cup’17 final round was taken place at Blue Arena Samutprakarn, the tournament results are as followings;

Champion  Team Structure

2nd Place   Team QA

3rd Place    Team Tantawan

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมา มีการแข่งขันรอบชิง TNS Football Cup’17 ณ สนาม บลู อารีน่า สมุทรปราการ โดยผลการแข่งขันมีดังนี้

ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Structure

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม QA

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีมทานตะวัน

TPTI Site Visit 2017

26 September 2017 – TNS lead by Mr. Somchai Sampeenong, Senior Executive Officer has presided  the site visit from Thailand Petroleum Training Institute (TPTI). There were 24 attendees joining who attended the 10th Drilling School; Rig Types Platform and Main System.

26 กันยายน 2560 – นายสมชัย สามพี่น้อง เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส บริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ ได้เป็นประธานและกล่าวต้อนรับ คณะผู้เยี่ยมชมโรงงาน จากสถาบันฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรด้านปิโตรเลียม ทั้งสิ้น 24 คน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้เข้าอบรมปฏิบัติงานเจาะหลุมปิโตรเลียม รุ่นที่ 10

2,000 “Dararat” sandalwood flowers delivered

15 September 2016 – TNS led by K.Somchai Sampeenong – SEO Public Affairs & Corporate Affairs has delivered 2,000 “Dararat” sandalwood flowers prepared by TNS employees to Kh. Ittipol Ingprasarn representative from Bangkok Metropolitan Administration in order to express our gratitude toward the late King for his commitment to the Thai people during his 70-year reign.

15 กันยายน 2560 – คุณสมชัย สามพี่น้อง เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายกิจการสัมพันธ์และองค์กรสัมพันธ์ ได้เป็นตัวแทนบริษัทไทยนิปปอนสตีลฯ ส่งมอบดอกไม้จันทน์ “ดอกดารารัตน์” จำนวน ๒,๐๐๐ ดอก ให้กับคุณอิทธิพล อิงประสาร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพชุมชน กองการพัฒนาชุมชน สำนักพัฒนาสังคม กทม. เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปีที่ทรงงานอย่างเหน็ดเหนื่อยเพื่อคนไทยทุกคน

The International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking

On 26 June 2017 as the International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking, TNS has participated in White Factory Campaign and the Standard on Prevention and Solution to Drug Problems in an Establishment Program. So every year there has been an event campaign against drugs at Bangpakong yard for all employees and contractors who are the key part of drugs solution in workplace and help the company to achieve the goal of a society free of drug abuse.

 

This year, TNS had invited Col. Sanya Phogsrida, Chief of Internal Security Operations Command (Chachoengsao) and Col. Surin Jaroenshep, Chief of Narcotics Suppression (Chachoengsao) to provide information regarding the current situation of drugs abuse and Drug Control Measure of the government to raise awareness of the major problem that illicit drugs represent to society. Moreover, the colonel had deliver “War in Drug,” the Royal remark of King Rama 9 to remind all of participants of the the anti-drugs commitment then all of them join the activities and exhibition during lunch time.

วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดสากล รวมถึงบริษัทไทยนิปปอนสตีลฯ ได้เข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาวและโครงการดำเนินงานมาตรฐานการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ดังนั้นทุกๆปีจึงได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด บริเวณพื้นที่โรงงานบางปะกง และจัดกิจกรรมให้พนักงานและผู้รับเหมาทุกคนได้มีส่วนร่วม ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยกันดูแลและดำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเข้มแข็ง ต่อเนื่อง 

ดังนั้น บริษัท ไทยนิปปอนสตีล ฯ ได้เรียนเชิญ พันเอกสัญญาและ พันเอกสุรินทร์ มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด รวมถึงสถานการณ์และมาตรการปราบปรามของภาครัฐให้พนักงานได้รับทราบ และมีการมอบพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจและคำมั่นสัญญาวว่าจะร่วมมือกันต่อต้านยาเสพติด รวมถึงพนักงานทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมและนิทรรศการ ในช่วงพักกลางวัน

 

Sandalwood Flowers (Dararat) Making

On 14-15, 21-22 June 2017, TNS employees and subcontractors joined together to make sandalwood flowers (Dararat) in preparation for the Royal Cremation of the Late King Bhumibol. Held at Bangpakong yard and Bangna office, the event provided an opportunity for all employees to not only learn a new skill, but also show their respect, admiration and make a meaningful contribution to the preparations for the Royal Cremation of His Majesty King Bhumibol Adulyadej.

พนักงานบริษัทไทย นิปปอน สตีลฯ ผู้สนใจ และผู้มีจิตอาสาร่วมกันจัดทำดอกไม้จันทน์ “ดอกดารารัตน์” จัดถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 14-15 และ 21-22 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ณ หน่วยงานบางปะกง และสำนักงานบางนาตามลำดับ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เหล่าพนักงานไม่เพียงแต่ได้รับความรู้ในการประดิษฐ์ดอกไม่จันทน์ อีกทั้งยังได้แสดงถึงความความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และทำผลงานดอกไม้จันทน์ ดอกดารารัตน์ที่มีความหมายสำหรับพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย

 

1st workshop of Waist Challenge Program 2017

TNS values our employees, we believed that it is very important to help and ensure that our employees stay healthy and well-being. We are committed to providing health benefits that are both practical and substantial. That is why we arranged the 1st workshop of Waist Challenge Program 2017 by Thai Health Promotion Foundation (ThaiHealth) on 20 June 2017 which was opened for all employees especially who attended the Waist Challenge Campaign. In this workshop, there were many activities such as physical fitness test, 3 types of exercise and tips for health to help all participants to acknowledge causes and consequences of weight problems and reduce waist size follow the objective of the challenge campaign

บริษัทไทย นิปปอน สตีลฯ ให่ความสำคัญกับพนังงานทุกคนและเล็งเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการช่วยให้พนักงานได้มีสุขภาพร่างกายและความเป็นอยู่ที่ดี เรามีความมุ่งมั่นที่จะมอบสิ่งที่เป็นประโยชน์กับร่างกายของทุกคนที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและยั่งยืน จึงเป็นเหตุผลที่เราจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการลดพุงลดโรค ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 20 มิถุนายนที่ผ่านมา ดำเนินการโดยตัวแทนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมีการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย การออกกำลังกายแบต่างๆ และการให้ความรู้การเกี่ยวกับสุขภาพ เพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคนได้ทราบถึงสาเหตุ และผลลัพท์ของปัญหาความอ้วน เพื่อที่จะได้หลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้เกิดความเสี่ยง อีกทั้งยังสามารถช่วยให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการลดพุงลดโรคบรรลุจุดประสงค์ของโครงการได้

 

Grand Opening “Mushroom Farm at Pathumthani”

On Wednesday 7th June 2017,  TNS employees and CSR committee lead by Mr. Akihiro Suzuki, CEO opened the Mushroom Farm at Pathumthani. We have a good collaboration from Kh.Natthanit Janma, representative from Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Kh.Rungtiwa Suddan, representative from Social Development and Human Security and Kh.Wisarn Sawangha, Chief Executive of Bueng Ba SAO

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายนที่ผ่านมา กลุ่มพนักงานบริษัทไทยนิปปอนสตีลฯ และคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร นำโดย นายอาคิฮิโระ ซูซูกิ ได้เปิดโครงการโรงเพาะเห็ดเพื่อคนพิการตามมาตรา 35 ที่จังหวัดปทุมธานี โดยได้รับความร่วมมือจากคุณณัฐนิช จันทร์มา กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ คุณรุ่งทิวา สุดแดน กรมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี และคุณวิสานธ์ แสวงหา องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบา

TNS is willing to promote and improve the lives of people with disabilities following the Persons with Disabilities Empowerment Act B.E. 2550 to encourage disabled people to independent living, having the dignity of the human person, and be able to participate in the social environment where they can access. With this idea, it is a source of support to establish the 2nd project of “Mushroom Farm” with the belief that it shall help them to be able to take care of themselves and reduce the dependency.

บริษัทฯมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 เพื่อสนับสนุนให้คนพิการสามารถดูแลตัวเองได้ มีความเท่าเทียมในแง่ของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมได้อย่างปกติ ด้วยเหตุนี้เราจึงก่อตั้งโครงการโรงเพาะเห็ดนางฟ้า และเห็ดนางฟ้าภูฐาน ซึ่งเป็นโครงการที่2แล้วที่เราจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมคนพิการ เราเชื่อว่าโครงการนี้จะสามารถเป็นช่วยให้คนพิการสามารถดูแลตัวเองและลดภาระการพึ่งพาได้

 

Shrine Houses Worship and First Steel Cut Ceremony

1 June 2017 – TNS has arranged Shrine Houses Worship Ceremony (Brahma Shrine house & Ancestor Shrine house) and First Steel Cut Ceremony for Bundled Phase 2 EPCI-B3P was held at BPK fabrication shop no.4., Mr. Yoottapong Kiewlek – PTTEP Project Manager & team as well as TNS management & operation team led by TNS CEO Mr. Akihiro Suzuki & COO Mr. Fumiki Nakashima have attended this remarkable ceremony.

1 มิถุนายน 2560 –บริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ ได้จัดพิธีไหว้ศาล (ศาลพระพรหมและศาลตา ยาย)ที่หน่วยงานบางปะกง รวมถึงพิธี 1st Steel Cut สำหรับโปรเจ็ค Bundled Phase 2 EPCI-B3P ณ โรงประกอบ หมายเลข 4 โดยมีคุณยุทธพงศ์ เขียวเล็ก ผู้จัดการโครงการ บริษัทปตท สผ. และคณะ รวมถึงคุณอากิฮิโระ ซูซูกิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ คุณฟูมิกิ นากาชิมะ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บ.ไทยนิปปอน สตีลฯ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย