Fund for Friend

Fund for Friend

DSCF7281

20 June 2016 – K.Somchai Sampeenong – Public Affairs & Corporate Affairs – SEO & Mr.Kenji Sawa – Procurement – GM represented TNS and all TNS contributors to pass the fund of 49,470 THB from “Fund for Friend” campaign to support K.Patchara Noythathong who has been affected by the fire accident in Soi Ladprao 18 on May 20, 2016.

DSCF7277

20 มิถุนายน 2559 – คุณสมชัย สามพี่น้อง เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส แผนกกิจการสัมพันธ์และองค์กรสัมพันธ์ และคุณเคนจิ ซาวะ ผู้จัดการทั่วไป แผนกจัดซื้อ เป็นตัวแทนบริษัท และพนักงานไทยนิปปอน สตีล มอบเงินจาก โครงการ “Fund for Friend” จำนวน 49,470 บาท
แก่คุณพัชรา น้อยท่าทอง พนักงานแผนกจัดซื้อ ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไฟไหม้ ในซอยลาดพร้าว 18 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคมที่ผ่านมา

Share this post