Sandalwood Flowers (Dararat) Making

Sandalwood Flowers (Dararat) Making

On 14-15, 21-22 June 2017, TNS employees and subcontractors joined together to make sandalwood flowers (Dararat) in preparation for the Royal Cremation of the Late King Bhumibol. Held at Bangpakong yard and Bangna office, the event provided an opportunity for all employees to not only learn a new skill, but also show their respect, admiration and make a meaningful contribution to the preparations for the Royal Cremation of His Majesty King Bhumibol Adulyadej.

พนักงานบริษัทไทย นิปปอน สตีลฯ ผู้สนใจ และผู้มีจิตอาสาร่วมกันจัดทำดอกไม้จันทน์ “ดอกดารารัตน์” จัดถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 14-15 และ 21-22 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ณ หน่วยงานบางปะกง และสำนักงานบางนาตามลำดับ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เหล่าพนักงานไม่เพียงแต่ได้รับความรู้ในการประดิษฐ์ดอกไม่จันทน์ อีกทั้งยังได้แสดงถึงความความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และทำผลงานดอกไม้จันทน์ ดอกดารารัตน์ที่มีความหมายสำหรับพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย

 

Share this post