Author - PR - PA & CA

NSE Global Workshop 2019

15-18 October 2019 – Global Leader Workshop 2019 has been held by NIPPON STEEL ENGINEERING CO.,LTD. in headquarter, Tokyo JAPAN.

A total of 17 persons, 10 persons from 5 oversea offices and 7 persons of middle-level management from head office, participated in this event. Mr.Jeerawat Charoenpol and Mr.Songkran Sorachaisamrit, General Manager and Senior Manager participated on behalf of THAI NIPPON ENGINEERING & CONSTRUCTION CORPORATION.

เมื่อวันที่ 15-18 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา นิปปอน สตีล เอ็นจิเนียริ่ง ได้จัด “การประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการทั่วโลก 2562” ขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 17 ท่าน 10 ท่านเป็นตัวแทนจาก 5 สำนักงานในต่างประเทศ และอีก 7 ท่านเป็นตัวแทนผู้บริหารระดับกลางจากสำนักงานใหญ่ ซึ่งในครั้งนี้ นายจีรวัฒน์ เจริญผลและนายสงกรานต์ สรไชยสัมฤทธิ์ ผู้จัดการทั่วไปและผู้จัดการอาวุโสทั้งสองท่านได้เข้าร่วมในนามของ บริษัท ไทยนิปปอน สตีล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด

 

TNS Annual Katin Celebration & Ceremony 2019

October 18-19, 2019 – TNS led by Mr. Hiroyuki Kurosaki – CEO, Management team and TNS personnel both from Bangna and Bangpakong  yard have participated in “ TNS Annual Katin 2019” at Bangpakong yard and the Katin ceremony at Wat Lorcharoenratwararam respectively. This year Katin’s contribution for additional dome hall construction is at 400,999 THB.

กฐินประจำปี 2562 บริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ

เมื่อวันที่ 18-19 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ นำโดย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณฮิโรยูกิ คุโรซากิ คณะผู้บริหาร และเหล่าพนักงานทั้งส่วนงานบางนา และบางปะกง เข้าร่วมงานกฐินประจำปี โดยมีการฉลองกฐินที่ส่วนงานบางปะกงเมื่อวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 และพิธีทอดกฐินที่วัดหล่อเจริญราษฏร์วราราม เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562 เพื่อรวมรวบจตุปัจจัยในการต่อเติมโดมเอนกประสงค์  โดยในปีนี้เงินกฐินที่ได้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 400,999 บาท

Chachoengsao Labour Management Award 2019

12 September 2019 – Mr.Hiroyuki Kurosaki – TNS CEO represented TNS to obtain “Standard on Prevention and Solution to Drug Problems in an Establishment award at Sunrise Lagoon Hotel and Golf, Bang Khla, Chachoengsao. In this event, our Mor Yor Sor committee led by Mr.Mongkolpoj Kesnithivorakul – Mor Yor Sor chairperson have also attended and celebrated the achievement.

12 กันยายน 2562 – มร.ฮิโรยูกิ คุโรซากิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยนิปปอน สตีล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นตัวแทนรับประกาศเกียรติบัตร มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (มยส.) ณ โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทล แอนด์ กอล์ฟ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ในการนี้คณะกรรมการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (มยส.) นำโดย นายมงคลพจน์ เกศนิธิวรกุล ประธานคณะกรรมการ เข้าร่วมพิธีและเฉลิมฉลองความสำเร็จครั้งนี้ด้วย


Health & Wellness Program For Youth

7 September 2019 – TNS led by Mr.Somchai Sampeenong – PACA SEnior Executive Officer incorporated with Association for the Development of Environmental Quality (Thailand), Thai Health Promotion Foundation Network including Thailand National Quitline, Smoke Free School, Stop Drink Network and Imagine Thailand Movement arranged an activity to develop youth leaders to be a key driver for family wellness care at Prommanukhro school, Chachoengsao with aims to educate all youth to be away from cigarette consumption and how to treat family members to quit smoking and become “Happy No Smoking Hero”.

วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562  บริษัท ไทยนิปปอนสตีล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่นคอร์ปอเรชั่น นำโดยนายสมชัย สามพี่น้อง เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายกิจการสัมพันธ์และองค์กรสัมพันธ์ ร่วมกับ สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สพส) ภาคีเครือข่ายสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ประกอบด้วย ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า Imagine Thailand movement จัดกิจกรรมพัฒนาผู้นำเยาวชนเพื่อขับเคลื่อนสุขภาวะครอบครัว ณ โรงเรียนพรหมานุเคราะห์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจของเยาวชนต่อการใช้ชีวิตที่ห่างไกลจากการบริโภคยาสูบและการปฏิบัติต่อคนในครอบครัวที่ต้องการเลิกบุหรี่ สู่การเป็น “ฮีโร่ชีวิตดี ปลอดบุหรี่ มีความสุข”

ACHIEVEMENT of PUNCH ZERO for Bundled 2 Project

30 July 2019 – Mr.Songkarn Sorachaisumrit – PMT Senior Manager represented TNS to obtain ACHIEVEMENT of PUNCH ZERO for Bundled 2  Project (so far total 13 WHPs) as one of Group Value in 2019 at NSE Headquarter, Tokyo, JAPAN.

This award is focusing on our Project Management Capability and Organizational Function Capability, to manage big project.

30 กรกฎาคม 2562 – นายสงกรานต์ สรไชยสัมฤทธิ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริหารโครงการ เป็นตัวแทนบริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ รับมอบเกียรติบัตร “PUNCH ZERO for Bundled 2  Project” ซึ่งเป็นหนึ่งใน Group Value 2019 งานนี้จัดขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท นิปปอน สตีลฯ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น รางวัลที่ได้รับนี้ เป็นความสำเร็จของความสามารถในการบริหารจัดการโครงการและองค์กรของโครงการขนาดใหญ่

Anti-Drugs Day 2019

26 June is recognized as the International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking TNS has regulary paid attention on it and committed to resolve and remove drugs issues from our people, thus we have arranged following activities;

1.Taking an oath to not involve with drugs leading by Factory Manager, K.Mongkolpoj Kesnithivorakul

2.Drugs and its impacts Training by, K.Prasert Prankerd

3.Anti-Drugs activity and games by Drugs Free Workplace committee and CSR committee

26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดสากล บริษัทไทยนิปปอน สตีลฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะแก้ไข และขจัดภัยยาเสพติดในองค์กร จึงได้จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดดังนี้

1.ปฏิญาณตนไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด นำโดยผู้จัดการโรงงาน นายมงคลพจน์ เกศนิธิวรกุล

2.การอบรม ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยยาเสพติด โดยนายประเสริฐ พรานเกิด

3.กิจกรรมเกมส์ต่อต้านยาเสพติด โดย ทีมงาน มยส และ คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

 

PROPAK Asia 2019

13 June 2019  – Mr.Hiroyuki Kurosaki – Chief Executive Officer, Mr.Fumiki Nakashima – Chief Operating Officer and Mr.Mitsuru Fujita – General Manager have made a visit at booth no. BA 39 Hall 100 at PROPAK ASIA 2019 BITEC Bangna. TNS has fabricated & tested “18L Drum Filling Machine” for Nippon Steel Drum Co.,LTD (NSDT) in BPK yard and exhibited this product from 12-15 June 2019 and it is expected to be TNS new business. NSDT Management, Mr.Kiyosumi Fujii – Representative Director President, Mr.Masatake Watanabe – Director of Engineering Sales Division and Mr.Toshiyuki Shibata – GM of Engineering Sales Department have also visited its booth.

13 มิถุนายน 2562 – มร.ฮิโรยูกิ คุโรซากิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มร.ฟูมิกิ นากาชิมะ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และ มร.มิทซุรุ ฟูจิตะ ผู้จัดการทั่วไป เข้าเยี่ยมชมการแสดงผลิตภัณฑ์ PROPAK ASIA 2019 ณ ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค บางนา บูธ BA 39 Hall 100 ซึ่งบริษัทไทยนิปปอน สตีลฯ เป็นผู้ผลิตเครื่องบรรจุของเหลวขนาด 18 ลิตร ที่ยาร์ดบางปะกง ให้กับบริษัท นิปปอน สตีล ดรัม จำกัด โดยมุ่งหวังว่าการผลิตเครื่องดังกล่าว จะเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ให้แก่องค์กร ในการนี้ผู้บริหารของบริษัท นิปปอน สตีล ดรัม จำกัด ประกอบด้วย มร.คิโยสุมิ ฟูจิอิ ประธานบริษัท มร.มาซาทาเกะ วาตานาเบะ ผู้อำนวยการแผนงานวิศวกรรมการขาย และ มร.โทชิยูกิ ชิบาตะ ผู้จัดการทั่วไป ส่วนงานวิศวกรรมการขาย ได้เยี่ยมชมบูธดังกล่าวด้วย

TNS Training Center Opening

4 June 2019 – Mr.Hiroyuki Kurosaki – CEO and Mr.Fumiki Nakashima – COO have presided over at the opening ceremony of TNS Training Center at 1st floor, building 6, Bangpakong yard. TNS management members and subcontractor representatives have also join this event.

TNS Training Center is a place where technical and safety skills training are mainly provided by professional instructors, i.e.

Day 1 – Safety Induction

Day 2 – Job Skill Safety Training

Day 3 – Lesson Learnt

In addition to this, we aim that this center will be ready to provide in-depth knowledge in soft skill training and being as a learning & sharing point of CSR and Drug Free workplace knowledge.

4 มิถุนายน 2562 – มร.ฮิโรยูกิ คุโรซากิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ มร.ฟูมิกิ นากาชิมะ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฝึกอบรมไทยนิปปอนสตีลฯ ณ ชั้น 1 อาคาร 6 ส่วนงานบางปะกง โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้างานและผู้แทนจากบริษัทผู้รับเหมาช่วงเข้าร่วมพิธีดังกล่าว

ศูนย์ฝึกอบรมไทยนิปปอนสตีลฯ ให้การฝึกอบรมทางเทคนิคและความปลอดภัย โดยวิทยากรมืออาชีพ ตัวอย่างหลักสูตรมีดังนี้

Day 1 – Safety Induction,

Day 2 – Job Skill Safety Training

Day 3 – Lesson Learnt

นอกจากนี้ เรายังมุ่งมั่นที่จะให้ความรู้ทักษะด้านอารมณ์และสังคม และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยน เรียนรู้ความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม และมาตรฐานการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส) อีกด้วย

PTTEP’s AI and Robotics Ventures Open House

17 May 2019 – Mr.Hiroyuki Kurosaki – CEO and Khun Somchai Sampeenong – PACA SEO have joined PTTEP’s AI and Robotics Ventures Open House at Bhiraj Tower, South Sathorn, Bangkok.

PTT Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP) unveils AI and Robotics Ventures Company Limited (ARV) to provide cutting-edge Artificial Intelligence and Robotics services and accelerate research and technology development for enhancing business efficiency across industries.

17 พฤษภาคม 2562 – นายฮิโรยูกิ คุโรซากิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณสมชัย สามพี่น้อง เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสแผนกองค์กรสัมพันธ์และกิจการสัมพันธ์ ร่วมพิธีเปิดตัวอย่างเป็นทางการของบริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (ARV)

ARV คือหนึ่งในการลงทุนธุรกิจใหม่ในยุคดิจิทัลของ ปตท.สผ. เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดย ARV จะพัฒนาและให้บริการด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ เพื่อสนับสนุนการสำรวจ พัฒนา และผลิตปิโตรเลียม อีกทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจให้กับอุตสาหกรรมอื่น ๆ นอกเหนือจากด้านพลังงานด้วย

EIC Connect Energy Thailand 2019

(Left: Mr.Mitsuru Fujita – General Manager, Mr.Shiro Watanabe – Senior Executuve Officer, Mr.Hiroyuki Kurosaki – Chief Executive Officer, Ms.Patteera Kitjanulak – PR Manager, Mr.Pawissawee Tangchittrong – Manager)

16 May 2019 – TNS led by Mr.Hiroyuki Kurosaki – CEO and TNS team have participated in EIC Connect Energy Thailand 2019 at the Okura Prestige Hotel BKK. This event is designed to enable suppliers and operators and contractors to meet and discuss how they can work together on energy projects in the local region.

16 พฤษภาคม 2562 – บริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ นำโดยนายฮิโรยูกิ คุโรซากิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะ เข้าร่วมงาน EIC Connect Energy Thailand 2019 ณ โรงแรม ดิโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพ ซึ่งงานนี้ถูกออกแบบเพื่อเปิดโอกาสให้บริษัท ผู้ประกอบการ และผู้รับเหมาได้พบปะ พูดคุยถึงโอกาสทางธุรกิจพลังงานร่วมกันในภูมิภาค

(10 Minute Presentation Session -EPC Companies/Supply Chain Forum: Doing Business In Thailand/Regulatory Requirements / Opportunities & Challenges)

(Panel Discussion)

(One to One Business Matching)