Author - PR - PA & CA

Health Enterprise Model Award

9 February, 2020 –  Mr.Jeerawat Charoenpol , HSE General Manager, and Ms.Jitsupang Sarikabutr HR Senior Manager, are representative of TNS to obtain “Development and Health Promotion in workplace Project” award and certificate of Health Enterprise Model at Ministry of Labour, Bangkok. This event is hosted by Ministry of Labour and Thai Health Promotion Foundation.

9 กุมภาพันธ์ 2563 – คุณจีรวัฒน์ เจริญผล ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และคุณจิตศุภางค์ สาริกบุตร ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นตัวแทนบริษัทไทยนิปปอนสตีลฯ เข้ารับประกาศเกียรติบัตร และโล่ห์รางวัล สถานประกอบการต้นแบบ โครงการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาวะคนทำงานในสถานประกอบการ ณ กระทรวงแรงงาน กรุงเทพฯ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยกระทรวงแรงงานและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

MP G11 awarded Nong Nooch rights

Department of Mineral Fuels has granted a licence for petroleum exploration and production (E&P) activity for MP G11 Thailand to operate the Nong Nooch oilfield in the Gulf of Thailand. The department estimates a production capacity of crude oil from that field of 5,000 barrels per day. MP G11 plans to produce the explored petroleum during 2021-2033.

Dr.Supalak Parn-anurak, the department’s spokesman, said the petroleum committee on Monday approved the location of the area of Nong Nooch field, totalling 363 square kilometres. The Nong Nooch oilfield has the G11/48 code, located in the offshore area of Narathiwat province.

Source from : https://www.bangkokpost.com/business/1847439/mp-g11-awarded-nong-nooch-rights

Date : 31 January, 2020

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้อนุญาตให้เอ็มพี จี 11 (ประเทศไทย) จำกัด มีสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทยโดยแหล่งที่ค้นพบใหม่นี้มีชื่อว่า “นงนุช” และกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้ประมาณการกำลังการผลิตน้ำมันดิบไว้ที่ 5พันบาร์เรลต่อวัน ช่วงปี2564-2576

ดร.ศุภลักษณ์ พาฬอนุรักษ์ โฆษกกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  บอกในข่าวว่า แหล่งผลิตน้ำมันดิบใหม่มีชื่อว่า นงนุช  มีขนาดพื้นที่ 363.05 ตารางกิโลเมตร อยู่ในแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข G11/48 (บริเวณนอกชายฝั่งจังหวัดนราธิวาส)

แหล่งที่มาข่าว :  https://www.bangkokpost.com/business/1847439/mp-g11-awarded-nong-nooch-rights

วันที่  :  31 มกราคม 2563

The 23rd Petroleum Concession Bidding Round (April 2020)

Dr.Sarawut Kaewtathip DIRECTOR GENERAL of Department of Mineral Fuels has given an interview to Post Today that Department of Mineral Fuels issued an invitation for the 23rd Petroleum Concession bidding round for exploration and production concession in April 2020. It takes time to determine each winner to be completed in late 2020 and the contract can be signed by the beginning of the year 2021.

Source from : https://www.posttoday.com/economy/news/612342

Date : 21 January 2020

ดร.สราวุธ   แก้วตาทิพย์   อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดเผยว่า กรมเชื้อเพลิงเตรียมประกาศเชิญชวนให้เอกชนผูู้สนใจยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่ หรือรอบที่ 23  ในช่วงเดือนเมษายนนี้ คาดจะใช้เวลาในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะแต่ละแปลงแล้วเสร็จในช่วงปลายปี 2563 และสามารถลงนามสัญญาได้ต้นปี 2564

แหล่งที่มาข่าว : https://www.posttoday.com/economy/news/612342

วันที่ : 21 มกราคม 2563

Director of Energy Policy and Planning Office, Ministry of Energy New Year Greeting

20 January,2020 Mr.Hiroyuki Kurosaki – TNS CEO,  Mr.Somchai Sampeenong – PA&CA Senior Executive Officer and Mr.Akkaphop Sukprasart General Manager represent TNS to greeting Mr.Wattanapong Kurovat Director of Energy Policy and Planning Office –  Ministry of Energy for occasion of New Year celebration.

วันที่ 20 มกราคม 2563 คุณฮิโรยูกิ คุโรซากิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ ,คุณสมชัย สามพี่น้อง เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส และคุณเอกภพ สุขประสาธน์ ผู้จัดการทั่วไป แผนกกิจการสัมพันธ์และองค์กรสัมพันธ์ ได้เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ คุณวัฒนพงษ์ คุโรวาท ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน สังกัดกระทรวงพลังงาน เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563

Mission of Department of Mineral Fuels 2020

Dr.Sarawut Kaewtathip DIRECTOR GENERAL of Department of Mineral Fuels has given an interview to The Bangkok Insight about 2 missions of Department of Mineral Fuels in 2020

1.Petroleum development in the overlapping area between Thailand – Cambodia (Overlapping Claims Area: OCA). It’s the best solution for the joint development of the two countries to achieve mutual benefits.

2.The launch of a new round for exploration and production. It’s time to start again. Now, it’s during the research for potential source and we put an emphasis on petroleum resources in the Gulf of Thailand and Department of Mineral Fuels will be open concessions in April 2020.

Source from : https://www.thebangkokinsight.com/272505/

Date : 14 January 2020

ภารกิจสำคัญของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ปี 2563

ดร.สราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติให้สัมภาษณ์กับ The Bangkok Insight ถึงภารกิจสำคัญของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติในปี 2563 ดังนี้

1.การพัฒนาปิโตรเลียมในพื้นที่ทับซ้อนไทย-กัมพูชา (Overlapping Claims Area : OCA) ถือเป็นทางออกที่ดีที่สุดในการพัฒนาของทั้ง 2 ประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน

2.การเปิดให้สิทธิ์สำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่ เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูล ดูศักยภาพของแหล่ง ว่าจะสามารถเปิดแปลงใดได้บ้าง โดยเน้นแหล่งปิโตรเลียมในอ่าวไทยเป็นหลักและกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะเปิดสัมปทานในเดือนเมษายน 2563

แหล่งข้อมูล : https://www.thebangkokinsight.com/272505/

วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2563

 

Happy National Children Day’s 2020

10 January 2020, As part of TNS CSR (corporate social responsibility), CSR Committee Team has started New Year with “ Happy National Children Day’s 2020 ” aim to provide “Book & Talking Book Kit” 10 sets, we continue to support our next generation. We deliver gift to children in primary schools and secondary school near TNS Bangpakong yard and TNS Amara yard premises.

The followings are list of schools ;

 • Navy museum
 • Klong Saen Suk School
 • Baan Sri Long School
 • Samakkhi Ratbumrung School
 • Pra Pimolsenee School
 • Samae Khao Witthayakhan School
 • Klong Pan Thong School
 • Sakat 40 school (Kitinakprachanukul)
 • Prommanukhro School
 • Ban Khao Kwang Thong School

We can see their smiles with thankfulness and happiness on their faces.

วันที่ 10 มกราคม 2563 ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทไทยนิปปอน สตีลฯ นำโดยทีมคณะกรรมการรับผิดชอบของสังคมต่อองค์กร ได้เริ่มต้นปีใหม่นี้ด้วยการจัดโครงการเพื่อสังคม “ส่งมอบความสุขในเทศกาลวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563”  บริษัทไทยนิปปอน สตีลฯ ได้มอบสื่อการเรียนการสอนชุดหนังสือ+ปากกาพูดได้ จำนวน 10 ชุด ให้แก่เด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนทางด้านการศึกษาให้กับเด็กรุ่นใหม่ ซึ่งโรงเรียนเหล่านี้ล้วนตั้งอยู่รอบอาณาบริเวณ บริษัทไทยนิปปอน สตีลฯ ทั้งหน่วยงานบางปะกง รายชื่อโรงเรียน –หน่วยงาน มีดังต่อไปนี้ :

 • พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ
 • โรงเรียนคลองแสนสุข
 • โรงเรียนบ้านสีล้ง
 • โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง
 • โรงเรียนพระพิมลเสนีย์ ( พร้อม หงสกุล )
 • โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร
 • โรงเรียนคลองพานทอง
 • โรงเรียนพรหมานุเคราะห์
 • โรงเรียนสกัด 40 (กิตตินาคประชานุกุล)
 • โรงเรียนบ้านเขากวางทอง

เราได้เห็นรอยยิ้ม แสดงความขอบคุณและความสุขบนใบหน้าของพวกเขาอย่างชัดเจน

BPK Shrine House Ceremony 2020

9 January 2020 – TNS has arranged Brahma Shrine House Ceremony 2020 at Bangpakong yard, in this regard, Mr.Hiroyuki Kurosaki – CEO has presided in this ceremony as well as TNS management, BPK personnel have joined the ceremony. The objective of its ceremony is to bring in prosperity into TNS.

วันที่ 9 มกราคม 2563  บริษัทไทยนิปปอน สตีลฯ ได้จัดให้มีพิธีไหว้ศาลพระพรหม ศาลตายาย ประจำปี 2563 ที่ส่วนงานบางปะกง พิธีดังกล่าวมีนายฮิโรยูกิ คุโรซากิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งผู้บริหาร หัวหน้างานและพนักงานส่วนงานบางปะกงเข้าร่วมพิธีด้วย วัตถุประสงค์ของงานครั้งนี้เพื่อนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่บริษัทไทยนิปปอน สตีลฯ

Safety Leadership & Annual BBS Award 2019

13-Jan-20 Mr.Hiroyuki Kurosaki – TNS CEO awarded Safety Leadership & Annual BBS Award 2019 to TNS and Subcontractor employee total 9 persons and he has delivered CEO Message 2020 to all employee @Bangpakong yard.

 1. Looking back on 2019
 2. Our Challenge and goals for 2020
 • Reliable execution of 15.5 WHPs
 • To win the next Bidding
 • Expansion of business domain
 • Safety – Zero accidents again

วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2563  นายฮิโรยูกิ คุโรซากิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบรางวัลผู้นำด้านความปลอดภัยและรางวัล BBS Card ประจำปี2562 แก่พนักงานบริษัทไทยนิปปอน สตีลฯ และ พนักงานรับเหมาค่าแรง ที่ส่วนงานบางปะกง พร้อมทั้งยังกล่าวถึงสารปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2563 จากประธานเจ้าหน้าที่บริหารถึงพนักงานทุกคนอีกด้วย

 1. ทบทวนปีที่ผ่านมา ปีพุทธศักราช 2562
 2. เป้าหมายและความท้าทายในปีพุทธศักราช 2563
 •  ความเชื่อมั่นในการสร้างแท่นหลุมผลิตจำนวน 15.5 แท่น
 • เพื่อชนะงานประมูลครั้งต่อไป
 • การขยายธุรกิจด้านต่างๆ
 • การดำเนินงานด้านความปลอดภัย – อุบัติเหตุเป็นศูนย์

 

Inspector General, Ministry of Energy New Year Greeting

24 December,2019 Mr.Hiroyuki Kurosaki – TNS CEO,  Mr.Somchai Sampeenong – PA&CA Senior Executive Officer and Mr.Akkaphop Sukprasart General Manager represent TNS to greeting Dr. Twarath Sutabutr Ministry of Energy Inspector General for occasion of New Year celebration.

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 คุณฮิโรยูกิ คุโรซากิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ ,คุณสมชัย สามพี่น้อง เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส และคุณเอกภพ สุขประสาธน์ ผู้จัดการทั่วไป แผนกองค์กรสัมพันธ์และกิจการสัมพันธ์ ได้เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ท่าน ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน  สังกัดกระทรวงพลังงาน เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563

Engineering Football Thailand Championship 2019 (EFTC 2019)

2 November 2019 – TNS engineering football team has joined Engineering Football Thailand Championship 2016 (EFTC 2019) hosted by Pro-En Technologies,Ltd (Pro-En) at Grand Soccer Pro Kaset Nawahmin, Bangkok. TNS has won the champion of this tournament and next year TNS will be the host for EFTC 2020.

Score are as followings;

TNS 5-1  PENSPEN

TNS 5-0 AIBEL

TNS 3-3 GCME

TNS 4-2 CUEL

TNS 6-2 FOSTER

TNS 7-2 PRO-EN

2 พฤศจิกายน 2562 – ทีมฟุตบอลเอ็นจิเนียริ่ง บริษัทไทยนิปปอน สตีลฯ เข้าร่วมการแข่งขัน Engineering Football Thailand Championship 2019 (EFTC 2019) ประจำปี 2562 ณ สนามฟุตบอลแกรนด์ซ็อคเกอร์ โปร เกษตรนวมินทร์ โดยมีบริษัทโปร เอ็น เทคโนโลยี จำกัด เป็นเจ้าภาพ ผลการแข่งขันปรากฏว่า บริษัทไทยนิปปอน สตีลฯ ได้ตำแหน่งชนะเลิศ และในปี 2563 บริษัทไทยนิปปอน สตีลฯ ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันอีกด้วย

ผลการแข่งขันตามรายละเอียดด้านล่าง

TNS 5-1  PENSPEN

TNS 5-0 AIBEL

TNS 3-3 GCME

TNS 4-2 CUEL

TNS 6-2 FOSTER

TNS 7-2 PRO-EN