Author - PR - PA & CA

Retirement Certificate Presentation 2020

3 December 2020 – HR Management – Public Affairs & Corporate Affairs hosted the retirement certificate presentation at BPK, Building 2 Conference room #1. This year, there are 21 retirees, most of them have been working with TNS more than 15 years. In this regard, Mr.Hiroyuki Kurosaki, CEO has presented the certificates of appreciation and gifts to express our sincere gratitude for their long term services at TNS.

3 ธันวาคม 2563– ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล แผนกกิจการสัมพันธ์และองค์กรสัมพันธ์ เป็นเจ้าภาพจัดพิธีมอบเกียรติบัตร และของขวัญแก่พนักงานที่เกษียณอายุงานในปี 2563 ในปีนี้มีพนักงานที่เกษียณอายุงาน และเข้ารับเกียรติบัตรและรางวัลจากคุณฮิโรยูกิ คุโรซากิ จำนวนทั้งสิ้น 21 ท่าน ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุงานมากกว่า 15 ปี

Lists of retirees 2020 are as followings;

พนักงานเกษียณมีรายชื่อดังต่อไปนี้

Click here to view photo / คลิกที่นี่เพื่อชมภาพงาน : \\AMR-fileshare\TNS_PUBLIC\TNS_PACA\PR\3-Dec-20_Retirement Certificate Presentation 2020

 

TREE-N-S FOR FUTURE Mangrove Tree Planting 2020

2 December 2020 – TNS management and 40 employees have jointly planted 500 mangrove trees at Koh Nok island, Tha Kham, Bangpakong Chachoengsao.

Mangrove forests are incredibly important ecosystems. It protects the local environment by acting like a green wall that reduces coastal erosion and helps reduce effects of heavy waves and strong winds on the coast. The intricate root system of mangroves also makes these forests attractive to fish and other organisms seeking food and shelter from predators as well as provides food for the local people and nutrients to the surrounding seas. Through our TREE-N-S FOR FUTURE – Mangrove Tree Planting project, TNS has come to realize that we could improve the public awareness of environmental conservation in this community.

See more photos here >> \\AMR-fileshare\TNS_PUBLIC\TNS_PACA\2-Dec-20_Tree N S Mangrove Planting 2020 (copy this link and paste on IE for better view)

Photographer : Mr.Kanok Ek-Un

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 – คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ จำนวน 40 คน ร่วมกันปลูกต้นโกงกางใบใหญ่จำนวน 500 ต้น บริเวณเกาะนก ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

ป่าโกงกางมีความสำคัญอย่างมากต่อระบบนิเวศน์ ปกป้องสิ่งแวดล้อมเสมือนกำแพงสีเขียวชะลอการพังทลายของชายฝั่งและช่วยลดผลกระทบจากคลื่นลมแรงบริเวณชายฝั่ง รากที่ระโยงระยางของต้นโกงกางจะช่วยดึงดูดปลาและสัตว์น้ำให้มาหาอาหารเป็นแหล่งพักพิงจากนักล่าในทะเล และเป็นแหล่งอาหารคนในท้องถิ่นและสัตว์ทะเล ทางบริษัทฯเล็งเห็นว่าควรมีการส่งเสริมให้ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนผ่านทางโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทยนิปปอน สตีล ฯ

ชมภาพกิจกรรมที่นี่ >> \\AMR-fileshare\TNS_PUBLIC\TNS_PACA\2-Dec-20_Tree N S Mangrove Planting 2020 (ก้อปปี้ลิ้งค์ลง IE เพื่อชมภาพกิจกรรม)

ถ่ายภาพโดย คุณกนก เอกอุ่น

TNS Safety Day 2020

1 December 2020 – HSE section has arranged “TNS Safety Day 2020” at Bangpakong yard with the aim to raise the awareness of zero accident and drop object prevention. The highlight of its event is that the exhibition of safety aspects and games at Technical Training Center.

1 ธันวาคม 2563 – แผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรม “วันแห่งความปลอดภัยประจำปี 2563” ณ ส่วนงานบางปะกง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มการตระหนักรู้ในเรื่องการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุและวัตถุตกหล่น และมีการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับความปลอดภัย แลเกมส์ต่างๆมากมาย ณ ศูนย์ฝึกอบรมทางเทคนิค

Healthy Chef Challenge 2020

5 November 2020 – Mr.Somchai Sampeenong – CSR Chairman and Mr.Mongkolpoj Kesnithivorakul – CSR Advisor have delivered prizes to all achievers of Healthy Chef Challenge 2020. The program results are as followings;

5 พฤศจิกายน 2563 – คุณสมชัย สามพี่น้อง ในนามประธานโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรและคุณมงคลพจน์ เกศนิธิวรกุล ที่ปรึกษาโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ได้ส่งมอบรางวัลแก่ผู้ชนะในโครงการกิน อยู่ ดี ชีวีมีสุขกับเฮลตี้เชฟ ประจำปี 2563 รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลมีดังนี้

Rayong Office Opening Ceremony

29 October 2020 – TNS has arranged Rayong Office Opening Ceremony at SD Property Building, 2nd Floor in this regard, Mr.Hiroyuki Kurosaki – CEO and Fumiki Nakashima – COO have presided in this ceremony as well as TNS management.

29 ตุลาคม 2563 – บริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ ได้จัดพิธีเปิดสำนักงานที่จังหวัดระยอง ณ อาคาร SD Property ชั้น 2 โดยพิธีดังกล่าวมี มร.ฮิโรยูกิ คุโรซากิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ มร.ฟูมิกิ นากาชิมา – กรรมการผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการ ได้ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งผู้บริหาร

TNS Annual Katin Ceremony 2020

17 October 2020 – TNS led by Mr. Hiroyuki Kurosaki – CEO, Management team and TNS employee both from Bangna and Bangpakong  yard have participated in “ TNS Annual Katin 2020” at Wat Thong Noppakun respectively. This year Katin’s contribution for Build a crematorium is at 317,910 THB.

17 ตุลาคม 2563 – บริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ นำโดย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณฮิโรยูกิ คุโรซากิ คณะผู้บริหาร และเหล่าพนักงานทั้งส่วนงานบางนา และบางปะกง เข้าร่วมงานกฐินประจำปี โดยมีพิธีทอดกฐินที่วัดทองนพคุณ เพื่อรวมรวบจตุปัจจัยในการก่อสร้างศาลาเมรุ โดยในปีนี้เงินกฐินที่ได้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 317,910 บาท

 

Squat Challenge Champion Announcement

8 October 2020 – Mr.Somchai Sampeenong – CSR Chairman and Mr.Mongkolpoj Kesnithivorakul – CSR Advisor have delivered prizes to all achievers of Arms Swing Challenge 2020. The program results are as followings;

8 ตุลาคม 2563 – คุณสมชัย สามพี่น้อง ในนามประธานโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรและคุณมงคลพจน์ เกศนิธิวรกุล ที่ปรึกษาโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ได้ส่งมอบรางวัลแก่ผู้ชนะในโครงการสร้างสมดุลด้วยท่าสควอทประจำปี 2563 รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลมีดังนี้

AMR Shrine House Worship Ceremony 2020

18 September 2020 – TNS has arranged Shrine House Worship Ceremony 2020 at AMR Yard and BPK Yard on 24 September 2020, in this regard, Mr.Hiroyuki Kurosaki – CEO has presided in this ceremony as well as TNS management, AMR personnel have joined the ceremony. The objective of its ceremony is to bring in prosperity into TNS.

18 กันยายน 2563 – บริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ ได้จัดให้มีพิธีไหว้ศาลพระพรหม ศาลตายาย ประจำปี 2563 ที่หน่วยงานอมรา และมีพิธีไหว้ศาลพระพรหม ศาลตายาย ที่หน่วยงานบางปะกง ในวันที่ 24 กันยายน 2563 โดยพิธีดังกล่าวมี มร.ฮิโรยูกิ คุโรซากิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งผู้บริหาร หัวหน้างานและพนักงานส่วนงานอมราเข้าร่วมพิธีด้วย วัตถุประสงค์ของงานครั้งนี้เพื่อนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่บริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ ของเราสืบต่อไป

Tree-N-S Mangrove Tree Planting at BPK Yard

17 September 2020 – TNS management led by Mr. Hiroyuki Kurosaki – CEO and TNS employees and subcontractor about 30 persons have jointly planted 200 mangrove trees at BPK yard. This TREE-N-S Mangrove Planting is important part of our CSR activity, it protects the coasts and ecosystems. This is very creative idea which is valuable for TNS and global environment conservation.

See more photos here >> file:\\AMR-fileshare\TNS_PUBLIC\TNS_PACA\17-Sep-20_Tree-N-S Mangrove Planting 2020

17 กันยายน 2563 – คณะผู้บริหารนำโดย มร.ฮิโรยูกิ คุโรซากิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พนักงานบริษัท ไทยนิปปอนสตีลฯ และพนักงานรับเหมาช่วง ทั้งหมดจำนวน 30 คน ร่วมกันปลูกต้นกล้าโกงกางจำนวน 200 ต้น กิจกรรมงานปลูกต้นกล้าโกงกาง Tree-N-S นี้นอกจากเป็นการสร้างพื้นที่สีเขียวและระบบนิเวศให้กับโรงงานและลุ่มน้ำบางปะกงของเราแล้วยังถือเป็นส่วนสำคัญในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรของเราอีกด้วย

ชมภาพกิจกรรมที่นี่ >> file:\\AMR-fileshare\TNS_PUBLIC\TNS_PACA\17-Sep-20_Tree-N-S Mangrove Planting 2020

PTTEP 35th Anniversary

3 September 2020 – Mr. Hiroyuki Kurosaki CEO, Mr. Somchai Sampeenong SEO, and Mr. Eiji Seki GM had been cordially invited to join PTTEP 35th Anniversary Celebration Dinner at Grand Hyatt Erawan Hotel, Grand Ball Room and delivered congratulations flower basket to Khun Phongsthorn Thavisin, CEO and President, PTTEP on this special occasion.

3 กันยายน 2563 – บริษัทไทยนิปปอน สตีลฯ ได้รับเชิญเพื่อเป็นเกียรติเข้าร่วมงานรับประทานอาหารค่ำเฉลิมฉลองครบรอบ 35 ปี บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ณ โรงแรม แกรนด์ ไฮแอทเอราวัณ กรุงเทพฯ โดยมีคุณพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติรับมอบกระเช้าดอกไม้จากผู้บริหารระดับสูงบริษัทไทยนิปปอน สตีลฯ มร. ฮิโรยูกิ คุโรซากิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณสมชัย สามพี่น้อง เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส และ มร. เอจิ เซย์กิ ผู้จัดการทั่วไป