Author - PR - PA & CA

Taoyuan Project 1st Steel Cutting Ceremony

9 September 2019

TNS has arranged  1st Steel Cutting Ceremony for Taoyuan Project. This event was held at BPK Fabrication Shop No. 4.  MR. MANAKO KAZUTAKA (PROJECT MANAGER), MR. IMI KESANORI (MANUFACTURING REPRESENTATIVE) from Nippon Steel Engineering Co.,Ltd (NSE) and TNS management & operation team led by Mr. Hiroyuki Kurosaki TNS-CEO have attended this remarkable ceremony.

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 บริษัทไทยนิปปอน สตีลฯ ได้จัดพิธี 1st Steel Cutting สำหรับโปรเจค Taoyuan ณ หน่วยงานบางปะกง โรงประกอบหมายเลข4 โดยมี คุณมานาโกะ คาซึทากะ ผู้จัดการโครงการ (NSE) และ คุณอิมิ เคซาโนริ ตัวแทนจาก บริษัท นิปปอน สตีล เอ็นจิเนียริ่ง (NSE) รวมถึงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทไทยนิปปอน สตีลฯ นำโดยคุณฮิโรยูกิ คุโรซากิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

TREE-N-S FOR FUTURE – Mangrove Tree Planting at Koh Nok

27 August ,2019 – TNS management and 102 employees have jointly planted 700 mangrove trees at Koh Nok island, Tha Kham, Bangpakong Chachoengsao.

Mangrove forests are incredibly important ecosystems. It protects the local environment by acting like a green wall that reduces coastal erosion and helps reduce effects of heavy waves and strong winds on the coast. The intricate root system of mangroves also makes these forests attractive to fish and other organisms seeking food and shelter from predators as well as provides food for the local people and nutrients to the surrounding seas. Through our TREE-N-S FOR FUTURE – Mangrove Tree Planting project, TNS has come to realize that we could improve the public awareness of environmental conservation in this community. We invite students from Prommanukhroh school to join our environment conservation project for the first time as we believe that a successful conservation requires involvement of local communities. Ultimately, our effort to mangrove reforestation will lead to a positive result.

With this opportunity, we would request you to pay more attention and contribution to our CSR project to balance our business activities. Thank you for your participation and let’s make this community environmentally sustainable.

See more photos here >> file://\\amr-fileshare\TNS_PUBLIC\TNS_PACA\TREE-N-S 2019

Photographer: MR. PRAWAT THONGKOT & MR. KANOK EK-UN

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทไทยนิปปอนสตีลฯ จำนวน 102 คน ร่วมกันปลูกต้นโกงกางใบใหญ่จำนวน 700 ต้น บริเวณเกาะนก ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

ป่าโกงกางมีความสำคัญอย่างมากต่อระบบนิเวศน์ ปกป้องสิ่งแวดล้อมเสมือนกำแพงสีเขียวชะลอการพังทลายของชายฝั่งและช่วยลดผลกระทบจากคลื่นลมแรงบริเวณชายฝั่ง รากที่ระโยงระยางของต้นโกงกางจะช่วยดึงดูดปลาและสัตว์น้ำให้มาหาอาหารเป็นแหล่งพักพิงจากนักล่าในทะเล และเป็นแหล่งอาหารคนในท้องถิ่นและสัตว์ทะเล ทางบริษัทฯเล็งเห็นว่าควรมีการส่งเสริมให้ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนผ่านทางโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัทฯโดยเชิญนักเรียนจากโรงเรียนพรหมานุเคราะห์เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครั้งนี้เป็นปีแรกด้วยเราเชื่อว่าการอนุรักษ์ครั้งนี้จะสำเร็จได้โดยความมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

ขอให้ทุกท่านทำงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านทางโครงการของเราอย่างตั้งใจและขอบคุณทุกท่านที่ช่วยให้ชุมชนแห่งนี้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน

ชมภาพกิจกรรมที่นี่ >> file://\\amr-fileshare\TNS_PUBLIC\TNS_PACA\TREE-N-S 2019

ถ่ายภาพโดย คุณประวัตร์  ทองโคตร และคุณกนก เอกอุ่น

Mangrove tree Area Development 2017 -2019

(Recorded by TNS Drone Team)

2017

2018

2019

 

Grand Opening of Stars Coffee Shop for Disabled Person 2019

On 2 April, 2019 – TNS has delivered the 3rd Stars coffee shop to 5 disabled people, its location is at the “Pathum Thani City Hall”. TNS Management team led by Mr. Hiroyuki Kurosaki – CEO  and Director of Pathum Thani Probation Office – Mr.Rompong Pholwattana, Director of Pathum Thani People with Disabilities Service Office – Ms.Panisara Rakpong, Head of the Employment Services Department for the disabled and the elderly – Ms.Saowapak Srinet and team have joined this remarkable ceremony.

TNS’s commitment is to promote and improve the lives of people with disabilities in accordance with the Person with Disabilities Empowerment. Our mission as a part of CSR policy is to provide practical step by step assistance to encourage disabled people to be able to take care themselves and reduce the dependency.

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 ได้มีพิธีเปิด “ร้านกาแฟดาว” ร้านที่3  อย่างเป็นทางการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บริษัทไทยนิปปอน สตีลฯ ร้านตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี โดยมีคณะผู้บริหาร บริษัทไทยนิปปอน สตีลฯ นำโดย คุณฮิโรยูกิ คุโรซากิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพร้อมทั้งผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ คุณร่มพงษ์ ผลวัฒนะ และ ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการ จ.ปทุมธานี คุณปาณิสรา รักพงษ์ และหัวหน้ากลุ่มงานฝ่ายบริการจัดหางานคนพิการและผู้สูงอายุ  สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่3 คุณเสาวภาคย์ ศรีเนตร พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน

พันธกิจของเรา คือการส่งเสริมและปรับปรุงคุณภาพชีวิตผู้พิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2545 ซึ่งพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ที่มุ่งช่วยเหลือผู้พิการอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้คนพิการสามารถดูแลตนเอง และลดการพึ่งพิงได้

“Happy National Children Day’s 2019”

As part of TNS CSR (corporate social responsibility), Public Relations section has started New Year with “ Happy National Children Day’s 2019 ” 12 January 2019, aim to provide “Water bottle  & Acts of Kindness Diary” 500 sets, we continue to support our next generation with the idea to promote the “Acts of Kindness”. We deliver gift to children in primary schools and secondary school near TNS Bangpakong yard and TNS Amara yard premises.
The followings are list of schools ;

 • Navy museum
 • Samae Khao Witthayakhan School
 • Samakkhi Ratbumrung School
 • Prommanukhro School
 • Pra Pimolsenee School
 • Klong Pan Thong School
 • Wat Sukharam School
 • Klong Saen Suk School

We can see their smiles with thankfulness and happiness on their faces.

 

 

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบต่อสังคม บ.ไทยนิปปอน สตีลฯ โดยหน่วยงาน ประชาสัมพันธ์ ได้เริ่มต้นปีใหม่นี้ด้วยการจัดโครงการเพื่อสังคม “ส่งมอบความสุขในเทศกาลวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562” ในวันที่ 12 มกราคม 62 บ.ไทยนิปปอน สตีลฯ ได้มอบกระบอกน้ำและสมุดบันทึกความดีจำนวน 500 ชุด ให้แก่เด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเด็กรุ่นใหม่ให้ทำความดีโดยจดบันทึกผ่านสมุด ซึ่งโรงเรียนเหล่านี้ล้วนตั้งอยู่รอบอาณาบริเวณ บ.ไทยนิปปอน สตีลฯ ทั้งหน่วยงานบางปะกง รายชื่อโรงเรียน –หน่วยงาน มีดังต่อไปนี้ :

 1. พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ
 2. โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง
 3. โรงเรียนพรหมานุเคราะห์
 4. โรงเรียน พระพิมลเสนีย์ ( พร้อม หงสกุล )
 5. โรงเรียนคลองพานทอง
 6. โรงเรียนวัดสุขาราม
 7. โรงเรียนคลองแสนสุข

เราได้เห็นรอยยิ้ม แสดงความขอบคุณและความสุขบนใบหน้าของพวกเขาอย่างชัดเจน

2nd “Stars Coffee Shop” for 5 Disabled Persons

30 สิงหาคม 2561 – พันธกิจของเรา คือการส่งเสริมและปรับปรุงคุณภาพชีวิตผู้พิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2545 ซึ่งพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ที่มุ่งช่วยเหลือผู้พิการอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้คนพิการสามารถดูแลตนเอง และลดการพึ่งพิงได้

จากปี พ.ศ.2559 เป็นต้นมา เราริเริ่มโครงการช่วยเหลือผู้พิการอย่างเป็นรูปธรรม  ไม่ว่าจะเป็นร้านนวดแผนไทย “ปันยา” ที่จุฬา ซ.42 ซึ่งถือว่าเป็นร้านนวดแห่งแรกของประเทศไทยโดยคนพิการ ต่อมาปี 2560 “โรงเพาะเห็ด” ที่ อบต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี และโครงการในปี 2561 คือการเปิด “ร้านกาแฟดาว ร้านที่1 ตั้งอยู่ที่กรมชลประทาน จ.นนทบุรี และ “ร้านกาแฟดาว” ร้านที่2 ตั้งอยู่ที่กรมพลศึกษา เขตปทุมวัน กทม. ซึ่งทางกรมพลศึกษาได้เอื้อเฟื้อสถานที่ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

วันนี้ได้มีพิธีเปิด “ร้านกาแฟดาว” อย่างเป็นทางการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จาก บริษัทไทยนิปปอน สตีลฯ ร้านตั้งอยู่ที่กรมพลศึกษา เขตปทุมวัน กทม. โดยมีคณะผู้บริหาร บริษัทไทยนิปปอน สตีลฯ นำโดย คุณฮิโรยูกิ คุโรซากิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพร้อมทั้งท่านอธิบดีกรมพลศึกษา ดร. ปัญญา หาญลำยวง  และคณะ เข้าร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน

30 August, 2018 – TNS’s commitment is to promote and improve the lives of people with disabilities in accordance with the Person with Disabilities Empowerment. Our mission as a part of CSR policy is to provide practical step by step assistance to encourage disabled people to be able to take care themselves and reduce the dependency.  TNS’s initiative project has started from massage shop at Chula Soi 42 – Bangkok in 2016, followed by the mushroom farm at Bungba, Pathum Thani in 2017. At the beginning of this year, TNS has already delivered the 1st Stars coffee shop to 2 disabled people, its location is at the entrance of welfare shop hall, Royal Irrigation Department, Pak Kret, Nonthaburi and 2nd Stars Coffee shop to 5 disabled people, its location is at the Department of Physical Education, Pathumwan Bangkok.

TNS Management team led by Mr. Hiroyuki Kurosaki – CEO and DrPanya Hanlumyuang – Director General, Department of Physical Education and team have presided over and joined this ceremony.

“Sponsorship to Bangpakong district activity (Baan Bang Mangkong)”

“Sponsorship to Bangpakong district activity”
On Monday 7th May,2018 – PR & Adminitration team represented TNS to pass cash valued 4,000 baht in order to support Bangpakong district event under the concept “ Baan Bang Mangkong”. The event will be taken place during 6-8th May,2018 at Lao Market area, Bangpakong district, Chachoengsao Province.

“สนับสนุนการจัดงานบ้านบางมังกง”
วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา บ.ไทยนิปปอน สตีลฯ โดยส่วนงานประชาสัมพันธ์และส่วนงานธุรการ เป็นตัวแทนมอบเงินสดมูลค่า 4,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดงาน ” บ้านบางมังกง” โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8  พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ บริเวณตลาดลาว บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

Donation for Wat Bon Kongkaram Annual Fair 2018

On February 1, 2018 – TNS  representative K.Suwicha Kuntongdee has passed the cash valued 3,000 THB in order to support Wat Bon Kongkaram Annual Fair 2018 through Mr.Tadthong Boonrod – Bangpakong subdistrict headman. The ceremony held on during 31 January – 2 February 2018  at Wat Bon Kongkaram, Bangpakong District, Chachoengsao province.

 

“สนับสนุนงานประจำปีวัดบน คงคาราม”

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา คุณสุวิชา ขันทองดี ตัวแทน บ.ไทยนิปปอน สตีลฯ ได้บริจาคเงินจำนวน 3,000 บาท มอบให้กับนายธาตุทอง บุญรอด กำนันตำบลบางปะกง เพื่อสนับสนุนงานประจำปีวัดบน คงคาราม ประจำปี 2561 งานจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดบน คงคาราม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

TNS Badminton Championship 2017

TNS Badminton Club has held TNS Championship 2017 on last Saturday 4th November at Lasalle 53 Court, the result of this competition; Men’s Doubles, Women’s Doubles ans Mixed Doubles are as followings:

For Men’s Doubles;

Winners are Mr. Kriengsak Kimleang and Mr. Yotsaton Watcharataksin,

2nd place are Mr. Suwan Chuwongsirikul and Mr. Thanit Songtham,

3rd place are Mr. Thatchai  Ubolchinda and Mr. Sa-Nae  Kaewsiri

For Women’s Doubles;

Winners are Ms. Paiboon Patta and Ms. Pattravadee Sucontarat,

2nd place are Ms. Panisa Kochpradits and Ms. Ratchaneeporn  Kaewkhomsri,

3rd place are Ms. Mathana Maneeyos and Ms. Sichaphat Puwachotephaisarn

For Mixed Doubles;

Winners are Mr. Thanit  Songtham and Ms. Panisa Kochpradits,

2nd place are Mr. Yotsaton Watcharataksin and Ms. Wilailak Suyjaitad,

3rd place are Mr. Sakda Tooltham and Ms. Rachaneeporn Kaewkhomsri

ชมรมแบดมินตัน ไทยนิปปอน สตีลฯ จัดการแข่งขันแบดมินตันประจำปี 2560 เมื่อวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ณ สนามแบดมินตัน ลาซาล 53 ผลการแข่งขันประเภทชายคู่ หญิงคู่ และคู่ผสม มีดังนี้

ประเภทชายคู่

ผู้ชนะเลิศได้แก่นายเกรียงศักดิ์ กิมเลี้ยง และนายยศธร วัชราทักษิณ

รองอันดับหนึ่งคือนาย สุวรรณ ชูวงศ์ศิริกุลและนาย ธนิต ทรงธรรม

รองอันดับสองคือนาย ธัชชัย อุบลจินดา และนาย เสน่ห์ แก้วศิริ

ประเภทหญิงคู่

ผู้ชนะเลิศได้แก่นางสาวไพบูลย์ ปัตตาและ นางสาวภัทรวดี สุคนธรัตน์

รองอันดับหนึ่งคือน.ส. ปาณิศา คชประดิษฐ์ และนางสาว รัชนีภรณ์ แก้วคำสี

รองอันดับสองคือนางสาวมัฑนา มณียศ      และน.ส. ศิชาภัชญ์ ภูวโชติไพศาล

ประเภทคู่ผสม

ผู้ชนะเลิศได้แก่นาย ธนิต ทรงธรรม และน.ส. ปาณิศา คชประดิษฐ์

รองอันดับหนึ่งคือนายยศธร วัชราทักษิณ และน.ส. วิไลลักษณ์ ซุยใจทัศน์

รองอันดับสามคือนาย ศักดิ์ดา ทูลธรรม และนางสาว รัชนีภรณ์ แก้วคำสี

\\AMR-fileshare\TNS_PUBLIC\TNS_PACA\TNS Badminton 2017

Sponsorship to Bangpakong district for support Mother’s day activity

 

On August 7, 2017 PR represented TNS to pass cash valued 2,000 baht to Mr.Somyod Neerapattanakul-village headman (Moo.13) Bangpakong district for support Mother’s day activity. The event will take place on August 12, 2017.

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา บ.ไทยนิปปอนสตีลฯ นำโดยส่วนงานประชาสัมพันธ์เป็นตัวแทนมอบเงินเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,000 บาทแก่นายสมยศ นีรพัฒนกุล ผู้ใหญ่บ้านหมู่13 บางปะกง เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ 12 สิงหาคม 2560

Sponsorship to Chachoengsao Provincial Industry Office

On Friday 14th July, 2017 – PR & Admin represented TNS to pass cash valued 10,000 baht to Mr.Prarom Saengpanusthada from Chachoengsao Provincial Industry Office for supporting Sothorn Buddha coin 20 sets. The event will take place on 1st August, 2017 at Wat Sothonwararam ,Chachoengsao.

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา บ.ไทยนิปปอนสตีลฯ นำโดยส่วนงานประชาสัมพันธ์และฝ่ายธุรการเป็นตัวแทนมอบเงินเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10,000 บาทเพื่อสนับสนุนบูชาวัตถุมงคลเหรียญหลวงพ่อโสธร โดยมีนายปรารมณ์ แสงพนัสธาดา ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการ เป็นตัวแทนรับมอบ  งานจัดขึ้นในวันที่ 1สิงหาคม 2560 ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา