Author - PR - PA & CA

AMR Shrine House Worship Ceremony 2020

18 September 2020 – TNS has arranged Shrine House Worship Ceremony 2020 at AMR Yard and BPK Yard on 24 September 2020, in this regard, Mr.Hiroyuki Kurosaki – CEO has presided in this ceremony as well as TNS management, AMR personnel have joined the ceremony. The objective of its ceremony is to bring in prosperity into TNS.

18 กันยายน 2563 – บริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ ได้จัดให้มีพิธีไหว้ศาลพระพรหม ศาลตายาย ประจำปี 2563 ที่หน่วยงานอมรา และมีพิธีไหว้ศาลพระพรหม ศาลตายาย ที่หน่วยงานบางปะกง ในวันที่ 24 กันยายน 2563 โดยพิธีดังกล่าวมี มร.ฮิโรยูกิ คุโรซากิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งผู้บริหาร หัวหน้างานและพนักงานส่วนงานอมราเข้าร่วมพิธีด้วย วัตถุประสงค์ของงานครั้งนี้เพื่อนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่บริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ ของเราสืบต่อไป

Tree-N-S Mangrove Tree Planting at BPK Yard

17 September 2020 – TNS management led by Mr. Hiroyuki Kurosaki – CEO and TNS employees and subcontractor about 30 persons have jointly planted 200 mangrove trees at BPK yard. This TREE-N-S Mangrove Planting is important part of our CSR activity, it protects the coasts and ecosystems. This is very creative idea which is valuable for TNS and global environment conservation.

17 กันยายน 2563 – คณะผู้บริหารนำโดย มร.ฮิโรยูกิ คุโรซากิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พนักงานบริษัท ไทยนิปปอนสตีลฯ และพนักงานรับเหมาช่วง ทั้งหมดจำนวน 30 คน ร่วมกันปลูกต้นกล้าโกงกางจำนวน 200 ต้น กิจกรรมงานปลูกต้นกล้าโกงกาง Tree-N-S นี้นอกจากเป็นการสร้างพื้นที่สีเขียวและระบบนิเวศให้กับโรงงานและลุ่มน้ำบางปะกงของเราแล้วยังถือเป็นส่วนสำคัญในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรของเราอีกด้วย

 

PTTEP 35th Anniversary

3 September 2020 – Mr. Hiroyuki Kurosaki CEO, Mr. Somchai Sampeenong SEO, and Mr. Eiji Seki GM had been cordially invited to join PTTEP 35th Anniversary Celebration Dinner at Grand Hyatt Erawan Hotel, Grand Ball Room and delivered congratulations flower basket to Khun Phongsthorn Thavisin, CEO and President, PTTEP on this special occasion.

3 กันยายน 2563 – บริษัทไทยนิปปอน สตีลฯ ได้รับเชิญเพื่อเป็นเกียรติเข้าร่วมงานรับประทานอาหารค่ำเฉลิมฉลองครบรอบ 35 ปี บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ณ โรงแรม แกรนด์ ไฮแอทเอราวัณ กรุงเทพฯ โดยมีคุณพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติรับมอบกระเช้าดอกไม้จากผู้บริหารระดับสูงบริษัทไทยนิปปอน สตีลฯ มร. ฮิโรยูกิ คุโรซากิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณสมชัย สามพี่น้อง เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส และ มร. เอจิ เซย์กิ ผู้จัดการทั่วไป

Arms Swing Champion Announcement

8 September 2020 – Mr.Somchai Sampeenong – Corporate Social Responsibility Chairman has delivered prizes to all achievers of Arms Swing Challenge 2020. The program results are as followings;

8 กันยายน 2563 – คุณสมชัย สามพี่น้อง ในฐานะประธานโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ได้ส่งมอบรางวัลแก่ผู้ชนะในโครงการแกว่งแขนพิชิตโรค ประจำปี 2563 รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลมีดังนี้

 

Donate TNS Mask & Alcohol Foot Press Stand to BPK & AMR communities

As part of TNS CSR (Corporate Social Responsibility), Public Relations section led by Mr.Somchai Sampeenong – SEO and Ms.Patteera Kitjanulak – PR Manager represented TNS to donate New Normal Toolkit – “TNS Mask 1,500 pieces and Alcohol Foot Press Stand total 28 sets”. We delivered New Normal Toolkit to Bangpakong Promtheprangsan Subdistrict Municipality, Bangpakong Home For The Disabled, Bangpakong Hospital & Schools near TNS Bangpakong yard and TNS Amara yard premises.

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทไทยนิปปอน สตีลฯ นำโดยคุณสมชัย สามพี่น้อง เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส และคุณพัศศ์ธีรา กิจจานุลักษณ์ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนมอบอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับชีวิตวิถีใหม่ อาทิ หน้ากากผ้าอนามัย 1,500 ชิ้น และเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ 28 ชุด เป็นต้น ให้กับเทศบาลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์, สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางปะกง(บ้านบางปะกง), โรงพยาบาลบางปะกง และโรงเรียนบริเวณใกล้เคียง บริษัทไทยนิปปอน สตีลฯ ทั้งหน่วยงานบางปะกงและหน่วยงานอมรา

 

TNS launches a career building program for disabled person in Naewna Newspaper

27 July 2020 – TNS launches a career building program for disabled person fight … COVID-19 was published in Naewna Newspaper. TNS’s commitment is to promote and improve the lives of people with disabilities in accordance with the Person with Disabilities Empowerment. Our mission as a part of CSR policy is to provide practical step by step assistance to encourage disabled people to be able to take care themselves and reduce the dependency.

Source : https://www.naewna.com/lady/507815

27 กรกฎาคม 2563 – บริษัท ไทยนิปปอน สตีล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นประธานเปิดโครงการสร้างอาชีพ เพื่อคนพิการ สู้…โควิด-19 ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 โดยพันธกิจของบริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ คือการส่งเสริมและปรับปรุงคุณภาพชีวิตผู้พิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2545 ซึ่งพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ที่มุ่งช่วยเหลือผู้พิการอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้คนพิการสามารถดูแลตนเอง และลดการพึ่งพิงได้

แหล่งที่มา : https://www.naewna.com/lady/507815

 

Engineering with Passion Award 2019

4 August 2020 – Mr.Hiroyuki Kurosaki CEO and TNS Management team joined  the Certificate of Commendation, Engineering with Passion Award 2019 ceremony via MS Team program, All who are involved in establishment and operation of HSE Training Center as members of THAI NIPPON STEEL ENGINEERING & CONSTRUCTION CORP., LTD. (TNS) This award is given by Mr.Yukito Ishiwa Representative NSE Director and President via Microsoft Teams  program. This certificate was issued to register our company’s appreciation and congratulations of the achievement.

4 สิงหาคม 2563 – มร.ฮิโรยูกิ คุโรซากิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และทีมผู้บริหารบริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ เป็นตัวแทนรับมอบประกาศนียบัตร “Engineering with Passion Award 2019” จาก มร.ยูกิโตะ อิชิวะ ตัวแทนกรรมการและประธานบริษัท นิปปอนสตีลฯ โดยพิธีมอบประกาศนียบัตรจัดผ่านระบบ Microsoft Teams รางวัลที่ได้รับนี้ แสดงถึงการยกย่อง ชมเชยและแสดงความยินดีกับความสำเร็จของ บริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ ของเรา

PTTEP A3C Safety Performance 4.3 MMH Achievement without LTI and Injury Award

3 August 2020 – Mr.Hiroyuki Kurosaki – TNS CEO awarded “PTTEP A3C Safety Performance 4.3 MMH Achievement without LTI and Injury Award” to subcontractor total 6 awards including ; NPC, Tantawan, Tri-Progress, SIWA, Procoat, SOECON at Bangpakong yard.

3 สิงหาคม 2563 – มร.ฮิโรยูกิ คุโรซากิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  มอบรางวัล “ฉลองความสำเร็จการทำงาน 4.3 ชั่วโมงโดยปราศจากการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน ในโครงการ PTTEP A3C” ให้แก่ตัวแทนบริษัทผู้รับเหมาช่วงทั้งหมด 6 รางวัล ได้แก่ NPC, Tantawan, Tri-Progress, SIWA, Procoat, SOECON ณ ส่วนงานบางปะกง

Zero Accident Campaign 2020

22 July 2020 – Mr.Jeerawat Charoenpol, HSE General Manager represent TNS to obtain “Zero Accident Campaign 2020” plaque and certificate of Achievement to TNS Bronze Level for 1st Consecutive year by General  Aphichat  Saenggrungruang, Chairman of the Executive Board of the Institute for Occupational Safety, Health and Environment Promotion at the Department of Labor Protection and Welfare Taling Chan Intersection, 1st floor, multi-purpose room.

22 กรกฎาคม 2563 – คุณจีรวัฒน์ เจริญผล ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมเป็นตัวแทนบริษัทไทยนิปปอนสตีลฯ เข้ารับโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณระดับทองแดง ปีที่1 “กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2563” จาก พลเอก อภิชาต แสงรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ณ อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ส่วนแยกตลิ่งชัน ชั้น 1 ห้องเอนกประสงค์

TNS Scholarship Presentation 2020

22 July 2020 – Mr.Hiroyuki Kurosaki – CEO has presided at TNS Scholarship Presentation 2020 at Bangpakong Technical Training Center Building 6, 2nd Floor.  The management team and employees’ supervisors have also joined and congratulated all successful scholars’ parent. This year, there are 4 qualified scholars as followings:

22 กรกฎาคม 2563 – มร.ฮิโรยูกิ คุโรซากิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธานมอบทุนการศึกษาไทยนิปปอน สตีลฯ ประจำปี 2563 ณ ส่วนงานบางปะกง ตึก 6 ชั้น 2 โดยมีคณะผู้บริหารและหัวหน้างานต่างมาร่วมพิธีและแสดงความยินดีกับครอบครัวนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาด้วย ในปี 2563 นี้ มีผู้ได้รับทุนทั้งสิ้น 4 คน ดังนี้