Blog

Chachoengsao Labour Management Award 2019

12 September 2019 – Mr.Hiroyuki Kurosaki – TNS CEO represented TNS to obtain “Standard on Prevention and Solution to Drug Problems in an Establishment award at Sunrise Lagoon Hotel and Golf, Bang Khla, Chachoengsao. In this event, our Mor Yor Sor committee led by Mr.Mongkolpoj Kesnithivorakul – Mor Yor Sor chairperson have also attended and celebrated the achievement.

 

12 กันยายน 2562 – มร.ฮิโรยูกิ คุโรซากิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยนิปปอน สตีล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นตัวแทนรับประกาศเกียรติบัตร มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (มยส.) ณ โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทล แอนด์ กอล์ฟ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ในการนี้คณะกรรมการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (มยส.) นำโดย คุณมงคลพจน์ เกศนิธิวรกุล ประธานคณะกรรมการ เข้าร่วมพิธีและเฉลิมฉลองความสำเร็จครั้งนี้ด้วย

 

Taoyuan Project 1st Steel Cutting Ceremony

9 September 2019

TNS has arranged  1st Steel Cutting Ceremony for Taoyuan Project. This event was held at BPK Fabrication Shop No. 4.  MR. MANAKO KAZUTAKA (PROJECT MANAGER), MR. IMI KESANORI (MANUFACTURING REPRESENTATIVE) from Nippon Steel Engineering Co.,Ltd (NSE) and TNS management & operation team led by Mr. Hiroyuki Kurosaki TNS-CEO have attended this remarkable ceremony.

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 บริษัทไทยนิปปอน สตีลฯ ได้จัดพิธี 1st Steel Cutting สำหรับโปรเจค Taoyuan ณ หน่วยงานบางปะกง โรงประกอบหมายเลข4 โดยมี คุณมานาโกะ คาซึทากะ ผู้จัดการโครงการ (NSE) และ คุณอิมิ เคซาโนริ ตัวแทนจาก บริษัท นิปปอน สตีล เอ็นจิเนียริ่ง (NSE) รวมถึงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทไทยนิปปอน สตีลฯ นำโดยคุณฮิโรยูกิ คุโรซากิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

Health & Wellness Program For Youth

07 September 2019 – TNS led by Mr.Somchai Sampeenong – PACA SEnior Executive Officer incorporated with Association for the Development of Environmental Quality (Thailand), Thai Health Promotion Foundation Network including Thailand National Quitline, Smoke Free School, Stop Drink Network and Imagine Thailand Movement arranged an activity to develop youth leaders to be a key driver for family wellness care at Prommanukhro school, Chachoengsao with aims to educate all youth to be away from cigarette consumption and how to treat family members to quit smoking and become “Happy No Smoking Hero”.

วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562  บริษัท ไทยนิปปอนสตีล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่นคอร์ปอเรชั่น นำโดยนายสมชัย สามพี่น้อง เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายกิจการสัมพันธ์และองค์กรสัมพันธ์ ร่วมกับ สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สพส) ภาคีเครือข่ายสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ประกอบด้วย ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า Imagine Thailand movement จัดกิจกรรมพัฒนาผู้นำเยาวชนเพื่อขับเคลื่อนสุขภาวะครอบครัว ณ โรงเรียนพรหมานุเคราะห์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจของเยาวชนต่อการใช้ชีวิตที่ห่างไกลจากการบริโภคยาสูบและการปฏิบัติต่อคนในครอบครัวที่ต้องการเลิกบุหรี่ สู่การเป็น “ฮีโร่ชีวิตดี ปลอดบุหรี่ มีความสุข”

TREE-N-S FOR FUTURE – Mangrove Tree Planting at Koh Nok

27 August ,2019 – TNS management and 102 employees have jointly planted 700 mangrove trees at Koh Nok island, Tha Kham, Bangpakong Chachoengsao.

Mangrove forests are incredibly important ecosystems. It protects the local environment by acting like a green wall that reduces coastal erosion and helps reduce effects of heavy waves and strong winds on the coast. The intricate root system of mangroves also makes these forests attractive to fish and other organisms seeking food and shelter from predators as well as provides food for the local people and nutrients to the surrounding seas. Through our TREE-N-S FOR FUTURE – Mangrove Tree Planting project, TNS has come to realize that we could improve the public awareness of environmental conservation in this community. We invite students from Prommanukhroh school to join our environment conservation project for the first time as we believe that a successful conservation requires involvement of local communities. Ultimately, our effort to mangrove reforestation will lead to a positive result.

With this opportunity, we would request you to pay more attention and contribution to our CSR project to balance our business activities. Thank you for your participation and let’s make this community environmentally sustainable.

See more photos here >> file://\\amr-fileshare\TNS_PUBLIC\TNS_PACA\TREE-N-S 2019

Photographer: MR. PRAWAT THONGKOT & MR. KANOK EK-UN

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทไทยนิปปอนสตีลฯ จำนวน 102 คน ร่วมกันปลูกต้นโกงกางใบใหญ่จำนวน 700 ต้น บริเวณเกาะนก ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

ป่าโกงกางมีความสำคัญอย่างมากต่อระบบนิเวศน์ ปกป้องสิ่งแวดล้อมเสมือนกำแพงสีเขียวชะลอการพังทลายของชายฝั่งและช่วยลดผลกระทบจากคลื่นลมแรงบริเวณชายฝั่ง รากที่ระโยงระยางของต้นโกงกางจะช่วยดึงดูดปลาและสัตว์น้ำให้มาหาอาหารเป็นแหล่งพักพิงจากนักล่าในทะเล และเป็นแหล่งอาหารคนในท้องถิ่นและสัตว์ทะเล ทางบริษัทฯเล็งเห็นว่าควรมีการส่งเสริมให้ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนผ่านทางโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัทฯโดยเชิญนักเรียนจากโรงเรียนพรหมานุเคราะห์เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครั้งนี้เป็นปีแรกด้วยเราเชื่อว่าการอนุรักษ์ครั้งนี้จะสำเร็จได้โดยความมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

ขอให้ทุกท่านทำงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านทางโครงการของเราอย่างตั้งใจและขอบคุณทุกท่านที่ช่วยให้ชุมชนแห่งนี้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน

ชมภาพกิจกรรมที่นี่ >> file://\\amr-fileshare\TNS_PUBLIC\TNS_PACA\TREE-N-S 2019

ถ่ายภาพโดย คุณประวัตร์  ทองโคตร และคุณกนก เอกอุ่น

Mangrove tree Area Development 2017 -2019

(Recorded by TNS Drone Team)

2017

2018

2019

 

ACHIEVEMENT of PUNCH ZERO for Bundled 2 Project

30 July 2019 – Mr.Songkarn Sorachaisumrit – PMT Senior Manager represented TNS to obtain ACHIEVEMENT of PUNCH ZERO for Bundled 2  Project (so far total 13 WHPs) as one of Group Value in 2019 at NSE Headquarter, Tokyo, JAPAN

This award is focusing on our Project Management Capability and Organizational Function Capability, to manage big project.

30 กรกฎาคม 2562 – คุณสงกรานต์ สรไชยสัมฤทธิ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริหารโครงการ เป็นตัวแทนบริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ รับมอบเกียรติบัตร “PUNCH ZERO for Bundled 2  Project”ซึ่งเป็นหนึ่งใน Group Value 2019 งานนี้จัดขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท นิปปอน สตีลฯ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น รางวัลที่ได้รับนี้ เป็นความสำเร็จของความสามารถในการบริหารจัดการโครงการและองค์กรของโครงการขนาดใหญ่

Anti-Drugs Day 2019

26 June is recognized as the International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking TNS has regulary paid attention on it and committed to resolve and remove drugs issues from our people, thus we have arranged following activities;

1.Taking an oath to not involve with drugs leading by Factory Manager, K.Mongkolpoj Kesnithivorakul

2.Drugs and its impacts Training by, K.Prasert Prankerd

3.Anti-Drugs activity and games by Drugs Free Workplace committee and CSR committee

26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดสากล บริษัทไทยนิปปอน สตีลฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะแก้ไข และขจัดภัยยาเสพติดในองค์กร จึงได้จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดดังนี้

1.ปฏิญาณตนไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด นำโดยผู้จัดการโรงงาน นายมงคลพจน์ เกศนิธิวรกุล

2.การอบรม ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยยาเสพติด โดยนายประเสริฐ พรานเกิด

3.กิจกรรมเกมส์ต่อต้านยาเสพติด โดย ทีมงาน มยส และ คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

 

PROPAK Asia 2019

13 June 2019  – Mr.Hiroyuki Kurosaki – Chief Executive Officer, Mr.Fumiki Nakashima – Chief Operating Officer and Mr.Mitsuru Fujita – General Manager have made a visit at booth no. BA 39 Hall 100 at PROPAK ASIA 2019 BITEC Bangna. TNS has fabricated & tested “18L Drum Filling Machine” for Nippon Steel Drum Co.,LTD (NSDT) in BPK yard and exhibited this product from 12-15 June 2019 and it is expected to be TNS new business. NSDT Management, Mr.Kiyosumi Fujii – Representative Director President, Mr.Masatake Watanabe – Director of Engineering Sales Division and Mr.Toshiyuki Shibata – GM of Engineering Sales Department have also visited its booth.

13 มิถุนายน 2562 – มร.ฮิโรยูกิ คุโรซากิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มร.ฟูมิกิ นากาชิมะ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และ มร.มิทซุรุ ฟูจิตะ ผู้จัดการทั่วไป เข้าเยี่ยมชมการแสดงผลิตภัณฑ์ PROPAK ASIA 2019 ณ ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค บางนา บูธ BA 39 Hall 100 ซึ่งบริษัทไทยนิปปอน สตีลฯ เป็นผู้ผลิตเครื่องบรรจุของเหลวขนาด 18 ลิตร ที่ยาร์ดบางปะกง ให้กับบริษัท นิปปอน สตีล ดรัม จำกัด โดยมุ่งหวังว่าการผลิตเครื่องดังกล่าว จะเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ให้แก่องค์กร ในการนี้ผู้บริหารของบริษัท นิปปอน สตีล ดรัม จำกัด ประกอบด้วย มร.คิโยสุมิ ฟูจิอิ ประธานบริษัท มร.มาซาทาเกะ วาตานาเบะ ผู้อำนวยการแผนงานวิศวกรรมการขาย และ มร.โทชิยูกิ ชิบาตะ ผู้จัดการทั่วไป ส่วนงานวิศวกรรมการขาย ได้เยี่ยมชมบูธดังกล่าวด้วย

TNS Training Center Opening

4 June 2019 – Mr.Hiroyuki Kurosaki – CEO and Mr.Fumiki Nakashima – COO have presided over at the opening ceremony of TNS Training Center at 1st floor, building 6, Bangpakong yard. TNS management members and subcontractor representatives have also join this event.

TNS Training Center is a place where technical and safety skills training are mainly provided by professional instructors, i.e. Day 1 – Safety Induction, Day 2 – Job Skill Safety Training and Day 3 – Lesson Learnt. In addition to this, we aim that this center will be ready to provide in-depth knowledge in soft skill training and being as a learning & sharing point of CSR and Drug Free workplace knowledge.

4 มิถุนายน 2562 – มร.ฮิโรยูกิ คุโรซากิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ มร.ฟูมิกิ นากาชิมะ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฝึกอบรมไทยนิปปอนสตีลฯ ณ ชั้น 1 อาคาร 6 ส่วนงานบางปะกง โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้างานและผู้แทนจากบริษัทผู้รับเหมาช่วงเข้าร่วมพิธีดังกล่าว

ศูนย์ฝึกอบรมไทยนิปปอนสตีลฯ ให้การฝึกอบรมทางเทคนิคและความปลอดภัย โดยวิทยากรมืออาชีพ ตัวอย่างหลักสูตรมีดังนี้

Day 1 – Safety Induction,

Day 2 – Job Skill Safety Training

Day 3 – Lesson Learnt

นอกจากนี้ เรายังมุ่งมั่นที่จะให้ความรู้ทักษะด้านอารมณ์และสังคม และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยน เรียนรู้ความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม และมาตรฐานการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส) อีกด้วย

PTTEP’s AI and Robotics Ventures Open House

17 May 2019 – Mr.Hiroyuki Kurosaki – CEO and Khun Somchai Sampeenong – PACA SEO have joined PTTEP’s AI and Robotics Ventures Open House at Bhiraj Tower, South Sathorn, Bangkok.

PTT Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP) unveils AI and Robotics Ventures Company Limited (ARV) to provide cutting-edge Artificial Intelligence and Robotics services and accelerate research and technology development for enhancing business efficiency across industries.

17 พฤษภาคม 2562 – นายฮิโรยูกิ คุโรซากิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณสมชัย สามพี่น้อง เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสแผนกองค์กรสัมพันธ์และกิจการสัมพันธ์ ร่วมพิธีเปิดตัวอย่างเป็นทางการของบริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (ARV)

ARV คือหนึ่งในการลงทุนธุรกิจใหม่ในยุคดิจิทัลของ ปตท.สผ. เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดย ARV จะพัฒนาและให้บริการด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ เพื่อสนับสนุนการสำรวจ พัฒนา และผลิตปิโตรเลียม อีกทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจให้กับอุตสาหกรรมอื่น ๆ นอกเหนือจากด้านพลังงานด้วย