Blog

PTTEP CSR with Business Partners 2018

11-12 October 2018 – TNS led by Mr.Mitsuru Fujita, General Manager – Finance & Accounting Department, K.Udom Pittayaprasarn – PMT representative and PR team have joined “PTTEP CSR with Business Partners 2018” in Nakorn Ratchasima and Saraburi Province. “PTTEP CSR with Business Partners 2018” was organized under the concept of “Nature & Culture” with the aim to promote and support conservation and protection of natural resources as well as cultural heritage and local craftsmanship.

*Artificial Salt Lick*

11-12 ตุลาคม 2561 – บริษัทไทยนิปปอน สตีลฯ นำโดย มร.มิทซึรุ ฟูจิตะ ผจก.ทั่วไป แผนกการเงินและการบัญชี คุณอุดม พิทยาประสาน ตัวแทนจากฝ่ายบริหารโครงการ และทีมงานประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมกิจกรรม “PTTEP CSR with Business Partners 2018” ซึ่งจัดโดย ปตท สผ ณ จังหวัดนครราชสีมาและสระบุรี ภายใต้แนวคิด “ธรรมชาติและวัฒนธรรม” เพื่อส่งเสริมและสืบสานขนบประเพณีอันดีงามและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

*Thai – Yonok Clothes*

*Thai Dessert – Khai Pla*

PTTEP Vendor Symposium 2018

28 September 2018 – Mr.Hiroyuki Kurosaki – CEO represented TNS to attend the “2017-2018 PTTEP’s ESG Audit Recognition Ceremony – PTTEP Vendor Symposium day” and obtain “2018 Environment Social Governance (ESG) Audit Programme”  at PTTEP office – EnCo A which TNS has achieved the highest score. Besides, our CEO has presented our ESG in this  event.

28 กันยายน 2561 – นายฮิโรยูกิ คุโรซากิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้แทนบริษัทไทยนิปปอน สตีลฯ เข้ารับประกาศนียบัตร ผลการดำเนินงานตามแบบประเมินศักยภาพ ด้านความยั่งยืนของผู้ค้ากลุ่ม ปตท. ซึ่งบริษัทไทยนิปปอน สตีลฯ ได้รับผลประเมินสูงสุด นอกจากนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารยังได้แสดงผลการดำเนินการของบริษัทไทยนิปปอน สตีลฯ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลอีกด้วย

Global Management Workshop 2018

12-14 September 2018 – “Global Management Workshop 2018” has been held by NSENGI Japan

A total of 14 persons, 9 persons from 5 oversea offices and 5 persons of middle-level management from head office, participated in this event. Mr.Wuttisak Jantarapa and Mr.Sathit Suwanchana both General Managers participated on behalf of THAI NIPPON & SUMIKIN ENGINEERING & CONSTRUCTION CORP., LTD.

The purpose of the event is to deepen the local staff’s understanding of “Corporate Mission 2020 & Global Strategy Alignment Activities towards 2030”, which aims to strengthen the oversea operation and to build up the network between NSENGI management and leaders of local operations.

เมื่อวันที่ 12-14 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา NSENGI ได้จัด “การประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการทั่วโลก 2561” ขึ้น ณ ประเทศญี่ปุ่น

มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 14 ท่าน 9 ท่านเป็นตัวแทนจาก 5 สำนักงานในต่างประเทศ และอีก 5 ท่านเป็นตัวแทนผู้บริหารระดับกลางจากสำนักงานใหญ่ ซึ่งในครั้งนี้ นายวุฒิศักดิ์ จันทราภา และนายสถิตย์ สุวรรณชนะ ผู้จัดการทั่วไปทั้งสองท่านได้เข้าร่วมในนามของ บริษัท ไทยนิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิคิน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน คือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของแต่ละภูมิภาคได้เข้าใจหลักการของ “Corporate Mission 2020 & Global Strategy Alignment Activities towards 2030” อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างการดำเนินงานในต่างประเทศ และเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้บริหาร NSENGI และผู้นำการดำเนินงานในภูมิภาคนั้นๆ

PCML 1st Steel Cut Ceremony

5 September 2018 – The 1st Steel Cut ceremony is arranged at Bangpakong Fabrication shop 1 with the attendance from both PCML & TNS management and project team. this 1st Cut event is for the provision of maintenance services for Yetagun onshore and offshore facilities – Project: Modification works & Tie-in at Yet-A and Yet-B Platforms for Infill Phase 7.

Participants from PCML include:-

  1. Emry Hisham Yusoff – General Manager of Myanmar Asset (Country Manager)
  2. Mohd KhairulSabirin B Abdullah
  3. Vishnuvartha AL Applanaidu
  4. M Zulfadli Ibrahim

5 กันยายน 2561 – บริษัทไทยนิปปอน สตีลฯ ได้จัดพิธี 1st Steel Cut ณ โรงประกอบ 1 บางปะกง ซึ่งเป็นส่วนของงาน Modification works & Tie-in at Yet-A and Yet-B Platforms for Infill Phase 7 คณะผู้บริหาร บ.ไทยนิปปอน สตีลฯ พร้อมด้วย ทีมจาก PCML นำโดย Mr.Emry Hisham Yusoff – GM Myanmar Asset เข้าร่วมพิธี

2nd “Stars Coffee Shop” for 5 Disabled Persons

30 สิงหาคม 2561 – พันธกิจของเรา คือการส่งเสริมและปรับปรุงคุณภาพชีวิตผู้พิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2545 ซึ่งพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ที่มุ่งช่วยเหลือผู้พิการอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้คนพิการสามารถดูแลตนเอง และลดการพึ่งพิงได้

จากปี พ.ศ.2559 เป็นต้นมา เราริเริ่มโครงการช่วยเหลือผู้พิการอย่างเป็นรูปธรรม  ไม่ว่าจะเป็นร้านนวดแผนไทย “ปันยา” ที่จุฬา ซ.42 ซึ่งถือว่าเป็นร้านนวดแห่งแรกของประเทศไทยโดยคนพิการ ต่อมาปี 2560 “โรงเพาะเห็ด” ที่ อบต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี และโครงการในปี 2561 คือการเปิด “ร้านกาแฟดาว ร้านที่1 ตั้งอยู่ที่กรมชลประทาน จ.นนทบุรี และ “ร้านกาแฟดาว” ร้านที่2 ตั้งอยู่ที่กรมพลศึกษา เขตปทุมวัน กทม. ซึ่งทางกรมพลศึกษาได้เอื้อเฟื้อสถานที่ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

วันนี้ได้มีพิธีเปิด “ร้านกาแฟดาว” อย่างเป็นทางการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จาก บริษัทไทยนิปปอน สตีลฯ ร้านตั้งอยู่ที่กรมพลศึกษา เขตปทุมวัน กทม. โดยมีคณะผู้บริหาร บริษัทไทยนิปปอน สตีลฯ นำโดย คุณฮิโรยูกิ คุโรซากิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพร้อมทั้งท่านอธิบดีกรมพลศึกษา ดร. ปัญญา หาญลำยวง  และคณะ เข้าร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน

30 August, 2018 – TNS’s commitment is to promote and improve the lives of people with disabilities in accordance with the Person with Disabilities Empowerment. Our mission as a part of CSR policy is to provide practical step by step assistance to encourage disabled people to be able to take care themselves and reduce the dependency.  TNS’s initiative project has started from massage shop at Chula Soi 42 – Bangkok in 2016, followed by the mushroom farm at Bungba, Pathum Thani in 2017. At the beginning of this year, TNS has already delivered the 1st Stars coffee shop to 2 disabled people, its location is at the entrance of welfare shop hall, Royal Irrigation Department, Pak Kret, Nonthaburi and 2nd Stars Coffee shop to 5 disabled people, its location is at the Department of Physical Education, Pathumwan Bangkok.

TNS Management team led by Mr. Hiroyuki Kurosaki – CEO and DrPanya Hanlumyuang – Director General, Department of Physical Education and team have presided over and joined this ceremony.

PTT CG Day 2018

(2nd, 3rd and 4th persons from left >> Mr.Yoichi Kitayama – NSENGI General Manager, Mr.Somchai Sampeenong – TNS Senior Executive Officer and Mr.Hiroyuki Kurosaki – TNS Chief Executive Officer)

24 August 2018 – TNS & NSENGI management joined PTT CG Day 2018 # 10 under the concept of Born to REAL emphasizing on corporate governance organization in 4.0 era by applying innovation and digital technology tools to protect and investigate corruptions.

24 สิงหาคม 2561 – ผู้บริหารไทยนิปปอน สตีลฯ และนิปปอน สตีลฯ ร่วมงาน PTT CG Day 2018 ครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด Born to Be REAL เน้นย้ำความโปร่งใสองค์กรในยุค 4.0 ดึงนวัตกรรมและดิจิทัลร่วมตรวจสอบและป้องกันทุจริต

TNS Join DMF Tree Planting Project at Nakorn Ratchsima

17 August 2018 – Mr.Somchai Sampeenong – PACA Senior Executive Officer joined the Tree Planting Project hosted by Department of Mineral Fuels (DMF), Ministry of Energy at Wat Mai Santi, Tambol Magluea, Sung Nern District, Nakorn Ratchsima Province. DMF officers and petroleum entrepreneurs have also joined this activity.

17 สิงหาคม 2561 – นายสมชัย สามพี่น้อง เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส แผนกกิจการสัมพันธ์และองค์กรสัมพันธ์ ร่วมปลูกต้นรวงผึ้งใน “โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน” ณ วัดใหม่สันติ ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและผู้ประกอบการปิโตรเลียม พร้อมด้วยคณะทำงานปลูกป่าฯ เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งจัดโดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน

Step Count Challenge 2018

7 – 8 August 2018 – Mr.Hiroyuki Kurosaki – CEO and Mr.Somchai Sampeenong – SEO have delivered prizes to all achievers of Step Count Challenge 2018. the program results are as followings;

7 -8 สิงหาคม 2561 – นายฮิโรยูกิ คุโรซากิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายสมชัย สามพี่น้อง เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ได้ส่งมอบรางวัลแก่ผู้ชนะในโครงการนับก้าว ประจำปี 2561 ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลมีดังนี้

สำนักงานบางนา

อันดับ 1 Mr.Tapan Bhagat (4,435,882 steps)

อันดับ 2 Ms.Kanrapa Wannaluck (3,397,047 steps)

อันดับ 3 Ms.Chutikarn Chinchamnan (2,925,686 steps)

รางวัลชมเชย

Mr.Kittikorn Kasaetip (2,921,544 steps)

Ms.Juthathip Thiprean (2,872,482 steps)

ส่วนงานบางปะกง

อันดับ 1 Mr.Charnnarong Rakkarn (2,632,230 steps)

อันดับ 2 Mr.Kirk Kongwattananon (2,289,159 steps)

อันดับ 3 Mr.Weerasak Ruangon (2,159,838 steps)

รางวัลชมเชย

Mr.Pornsak Pengjan (1,996,544 steps)

Mr.Charnsak Vechkama (1,330,541 steps)

*Many thanks for your participation & See you next year with the new health program 2019*

**แล้วพบกับโครงการเพื่อสุขภาพใหม่ในปีหน้า ขอบคุณทุกการมีส่วนร่วมค่ะ**

Engineering with Passion 2017 Award

24 July 2018 – Mr. Sompong Boonthanaporn, Senior Engineer | Construction Management Division | KPI represented TNS team to obtain >> Certificate of Commendation , Engineering with Passion Award, All who are involved in Mini IoT Project as members of THAI NIPPON STEEL & SUMIKIN ENGINEERING & CONSTRUCTION CORP., LTD. (TNS) at NSENGI HQ  Tokyo, Japan. While in Thailand at Bangna office, CEO , COO , PMO SEO and TNS IoT team members are watching this event via VDO conference and celebrating this award.

24 กรกฎาคม 2561 – คุณสมพงษ์ บุญธนาพร วิศวกรอาวุโส ฝ่าย KPI แผนกบริหารงานโครงสร้าง เป็นตัวแทนทีม TNS รับมอบประกาศนียบัตร “Engineering with Passion Award” ณ สำนักงานใหญ่บริษัทนิปปอนสตีลฯ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ขณะเดียวกัน ที่สำนักงานบางนา  โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสแผนกบริหารงานโครงการ และทีมงานร่วมชมพิธีและแสดงความยินดีผ่านระบบ VDO conference

Reforestation Project Opening

19 กรกฎาคม 2561 – กระทรวงพลังงาน ร่วมกับผู้ประกอบการด้านปิโตรเลียม จับมือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมปลูกป่าและฟื้นฟูสภาพป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยงและภูทอง จังหวัดพิษณุโลก

นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ในฐานะประธานมูลนิธิกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและผู้ประกอบการด้านปิโตรเลียม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูสภาพป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยงและภูทอง เนื้อที่รวม 2,000 ไร่ ณ บริเวณท้องที่บ้านขุนน้ำคับ ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากกระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนราชการและส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกว่า 600 คน

ในการนี้ ผู้แทนบริษัทไทยนิปปอน สตีลฯ นำโดยคุณสมชัย สามพี่น้อง เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ส่วนงานกิจการสัมพันธ์และองค์กรสัมพันธ์และทีมงานประชาสัมพันธ์ ร่วมปลูกต้นตะเคียนทอง ซึ่งเป็นหนึ่่งในกิจกรรมของงาน

19 July 2018 – Ministry of Energy, Petroleum Entrepreneurs and Ministry of Natural Resources and Environment has arranged the opening of Reforestation  Project  at Phu Miang and Phu Thong Wildlife Sanctuary, Phitsanulok Province.

Mr. Veerasak Pungrassamee, Director General, Department of Mineral Fuels – Ministry of Energy as Chairman of the Foundation, the Department of Mineral Fuels and Petroleum Entrepreneurs has presided over the opening ceremony. This area covered 2,000 rai in Phu Miang Wildlife Sanctuary and Phu Thong Wildlife Conservation Area. There are 600 attendees from government officials and officials from the Ministry of Energy, Ministry of Natural Resources and Environment Government and local students in Phitsanulok.

In this regard, Thai Nippon Steel represented by Mr. Somchai Sampeenong, Senior Executive Office – PACA and Public Relations team grew a tree called “Hopea Odorata”.