TNS

2019 PTTEP Myanmar Asset SSHE Forum

2019 PTTEP Myanmar Asset SSHE Forum

18 January 2019 – TNS reprentatives led by Mr.Virach Tantivipa – SEO CD CMD & BFD, Mr.Wuttisak Jantarapa – GM BFD, Mr.Wong Rui Wong – Senior Manager PMO and Mr.Jeerawat Charoenpol – Senior Manager HSE attended

2019 PTTEP Myanmar Asset SSHE Forum – “Strive for SSHE Target Zero and Sustainable Environment” at Novotel Hotel, Yagon Myamar.

In this event, Mr.Virach Tantivipa – SEO CD CMD & BFD represented TNS to sign SSHE commitment and obtained “Excellence SSHE Performance Platinum Award 2018”.

18 มกราคม 2562 – ผู้แทนบริษัทนำโดยนายวิรัช ตันติวิภา เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส แผนกโครงสร้าง บริหารโครงสร้างและบราวน์ฟิลด์ นายวุฒิศักดิ์ จันทรพา ผู้จัดการทั่วไปแผนกบราวน์ฟิลด์ นายวองรุย วอง ผู้จัดการอาวุโสแผนกบริหารโครงการและนายจีรวัฒน์ เจริญผล ผู้จัดการอาวุโสแผนกอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมงาน 2019 PTTEP Myanmar Asset SSHE Forum – “Strive for SSHE Target Zero and Sustainable Environment” ณ โรงแรมโนโวเทล ย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ ในงานนีิ้ นายวิรัช ตันติวิภาได้ลงนามพันธะสัญญาและรับมอบรางวัลในนาม บริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ ในฐานะบริษัทที่ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยยอดเยี่ยมระดับแพลทตินั่ม

“Happy National Children Day’s 2019”

As part of TNS CSR (corporate social responsibility), Public Relations section has started New Year with “ Happy National Children Day’s 2019 ” 12 January 2019, aim to provide “Water bottle  & Acts of Kindness Diary” 500 sets, we continue to support our next generation with the idea to promote the “Acts of Kindness”. We deliver gift to children in primary schools and secondary school near TNS Bangpakong yard and TNS Amara yard premises.
The followings are list of schools ;

 • Navy museum
 • Samae Khao Witthayakhan School
 • Samakkhi Ratbumrung School
 • Prommanukhro School
 • Pra Pimolsenee School
 • Klong Pan Thong School
 • Wat Sukharam School
 • Klong Saen Suk School

We can see their smiles with thankfulness and happiness on their faces.

 

 

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบต่อสังคม บ.ไทยนิปปอน สตีลฯ โดยหน่วยงาน ประชาสัมพันธ์ ได้เริ่มต้นปีใหม่นี้ด้วยการจัดโครงการเพื่อสังคม “ส่งมอบความสุขในเทศกาลวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562” ในวันที่ 12 มกราคม 62 บ.ไทยนิปปอน สตีลฯ ได้มอบกระบอกน้ำและสมุดบันทึกความดีจำนวน 500 ชุด ให้แก่เด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเด็กรุ่นใหม่ให้ทำความดีโดยจดบันทึกผ่านสมุด ซึ่งโรงเรียนเหล่านี้ล้วนตั้งอยู่รอบอาณาบริเวณ บ.ไทยนิปปอน สตีลฯ ทั้งหน่วยงานบางปะกง รายชื่อโรงเรียน –หน่วยงาน มีดังต่อไปนี้ :

 1. พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ
 2. โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง
 3. โรงเรียนพรหมานุเคราะห์
 4. โรงเรียน พระพิมลเสนีย์ ( พร้อม หงสกุล )
 5. โรงเรียนคลองพานทอง
 6. โรงเรียนวัดสุขาราม
 7. โรงเรียนคลองแสนสุข

เราได้เห็นรอยยิ้ม แสดงความขอบคุณและความสุขบนใบหน้าของพวกเขาอย่างชัดเจน

PTTEP CSR with Business Partners 2018

11-12 October 2018 – TNS led by Mr.Mitsuru Fujita, General Manager – Finance & Accounting Department, K.Udom Pittayaprasarn – PMT representative and PR team have joined “PTTEP CSR with Business Partners 2018” in Nakorn Ratchasima and Saraburi Province. “PTTEP CSR with Business Partners 2018” was organized under the concept of “Nature & Culture” with the aim to promote and support conservation and protection of natural resources as well as cultural heritage and local craftsmanship.

*Artificial Salt Lick*

11-12 ตุลาคม 2561 – บริษัทไทยนิปปอน สตีลฯ นำโดย มร.มิทซึรุ ฟูจิตะ ผจก.ทั่วไป แผนกการเงินและการบัญชี คุณอุดม พิทยาประสาน ตัวแทนจากฝ่ายบริหารโครงการ และทีมงานประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมกิจกรรม “PTTEP CSR with Business Partners 2018” ซึ่งจัดโดย ปตท สผ ณ จังหวัดนครราชสีมาและสระบุรี ภายใต้แนวคิด “ธรรมชาติและวัฒนธรรม” เพื่อส่งเสริมและสืบสานขนบประเพณีอันดีงามและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

*Thai – Yonok Clothes*

*Thai Dessert – Khai Pla*

PTTEP Vendor Symposium 2018

28 September 2018 – Mr.Hiroyuki Kurosaki – CEO represented TNS to attend the “2017-2018 PTTEP’s ESG Audit Recognition Ceremony – PTTEP Vendor Symposium day” and obtain “2018 Environment Social Governance (ESG) Audit Programme”  at PTTEP office – EnCo A which TNS has achieved the highest score. Besides, our CEO has presented our ESG in this  event.

28 กันยายน 2561 – นายฮิโรยูกิ คุโรซากิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้แทนบริษัทไทยนิปปอน สตีลฯ เข้ารับประกาศนียบัตร ผลการดำเนินงานตามแบบประเมินศักยภาพ ด้านความยั่งยืนของผู้ค้ากลุ่ม ปตท. ซึ่งบริษัทไทยนิปปอน สตีลฯ ได้รับผลประเมินสูงสุด นอกจากนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารยังได้แสดงผลการดำเนินการของบริษัทไทยนิปปอน สตีลฯ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลอีกด้วย

Global Management Workshop 2018

12-14 September 2018 – “Global Management Workshop 2018” has been held by NSENGI Japan

A total of 14 persons, 9 persons from 5 oversea offices and 5 persons of middle-level management from head office, participated in this event. Mr.Wuttisak Jantarapa and Mr.Sathit Suwanchana both General Managers participated on behalf of THAI NIPPON & SUMIKIN ENGINEERING & CONSTRUCTION CORP., LTD.

The purpose of the event is to deepen the local staff’s understanding of “Corporate Mission 2020 & Global Strategy Alignment Activities towards 2030”, which aims to strengthen the oversea operation and to build up the network between NSENGI management and leaders of local operations.

เมื่อวันที่ 12-14 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา NSENGI ได้จัด “การประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการทั่วโลก 2561” ขึ้น ณ ประเทศญี่ปุ่น

มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 14 ท่าน 9 ท่านเป็นตัวแทนจาก 5 สำนักงานในต่างประเทศ และอีก 5 ท่านเป็นตัวแทนผู้บริหารระดับกลางจากสำนักงานใหญ่ ซึ่งในครั้งนี้ นายวุฒิศักดิ์ จันทราภา และนายสถิตย์ สุวรรณชนะ ผู้จัดการทั่วไปทั้งสองท่านได้เข้าร่วมในนามของ บริษัท ไทยนิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิคิน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน คือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของแต่ละภูมิภาคได้เข้าใจหลักการของ “Corporate Mission 2020 & Global Strategy Alignment Activities towards 2030” อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างการดำเนินงานในต่างประเทศ และเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้บริหาร NSENGI และผู้นำการดำเนินงานในภูมิภาคนั้นๆ

PCML 1st Steel Cut Ceremony

5 September 2018 – The 1st Steel Cut ceremony is arranged at Bangpakong Fabrication shop 1 with the attendance from both PCML & TNS management and project team. this 1st Cut event is for the provision of maintenance services for Yetagun onshore and offshore facilities – Project: Modification works & Tie-in at Yet-A and Yet-B Platforms for Infill Phase 7.

Participants from PCML include:-

 1. Emry Hisham Yusoff – General Manager of Myanmar Asset (Country Manager)
 2. Mohd KhairulSabirin B Abdullah
 3. Vishnuvartha AL Applanaidu
 4. M Zulfadli Ibrahim

5 กันยายน 2561 – บริษัทไทยนิปปอน สตีลฯ ได้จัดพิธี 1st Steel Cut ณ โรงประกอบ 1 บางปะกง ซึ่งเป็นส่วนของงาน Modification works & Tie-in at Yet-A and Yet-B Platforms for Infill Phase 7 คณะผู้บริหาร บ.ไทยนิปปอน สตีลฯ พร้อมด้วย ทีมจาก PCML นำโดย Mr.Emry Hisham Yusoff – GM Myanmar Asset เข้าร่วมพิธี

2nd “Stars Coffee Shop” for 5 Disabled Persons

30 สิงหาคม 2561 – พันธกิจของเรา คือการส่งเสริมและปรับปรุงคุณภาพชีวิตผู้พิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2545 ซึ่งพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ที่มุ่งช่วยเหลือผู้พิการอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้คนพิการสามารถดูแลตนเอง และลดการพึ่งพิงได้

จากปี พ.ศ.2559 เป็นต้นมา เราริเริ่มโครงการช่วยเหลือผู้พิการอย่างเป็นรูปธรรม  ไม่ว่าจะเป็นร้านนวดแผนไทย “ปันยา” ที่จุฬา ซ.42 ซึ่งถือว่าเป็นร้านนวดแห่งแรกของประเทศไทยโดยคนพิการ ต่อมาปี 2560 “โรงเพาะเห็ด” ที่ อบต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี และโครงการในปี 2561 คือการเปิด “ร้านกาแฟดาว ร้านที่1 ตั้งอยู่ที่กรมชลประทาน จ.นนทบุรี และ “ร้านกาแฟดาว” ร้านที่2 ตั้งอยู่ที่กรมพลศึกษา เขตปทุมวัน กทม. ซึ่งทางกรมพลศึกษาได้เอื้อเฟื้อสถานที่ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

วันนี้ได้มีพิธีเปิด “ร้านกาแฟดาว” อย่างเป็นทางการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จาก บริษัทไทยนิปปอน สตีลฯ ร้านตั้งอยู่ที่กรมพลศึกษา เขตปทุมวัน กทม. โดยมีคณะผู้บริหาร บริษัทไทยนิปปอน สตีลฯ นำโดย คุณฮิโรยูกิ คุโรซากิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพร้อมทั้งท่านอธิบดีกรมพลศึกษา ดร. ปัญญา หาญลำยวง  และคณะ เข้าร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน

30 August, 2018 – TNS’s commitment is to promote and improve the lives of people with disabilities in accordance with the Person with Disabilities Empowerment. Our mission as a part of CSR policy is to provide practical step by step assistance to encourage disabled people to be able to take care themselves and reduce the dependency.  TNS’s initiative project has started from massage shop at Chula Soi 42 – Bangkok in 2016, followed by the mushroom farm at Bungba, Pathum Thani in 2017. At the beginning of this year, TNS has already delivered the 1st Stars coffee shop to 2 disabled people, its location is at the entrance of welfare shop hall, Royal Irrigation Department, Pak Kret, Nonthaburi and 2nd Stars Coffee shop to 5 disabled people, its location is at the Department of Physical Education, Pathumwan Bangkok.

TNS Management team led by Mr. Hiroyuki Kurosaki – CEO and DrPanya Hanlumyuang – Director General, Department of Physical Education and team have presided over and joined this ceremony.

PTT CG Day 2018

(2nd, 3rd and 4th persons from left >> Mr.Yoichi Kitayama – NSENGI General Manager, Mr.Somchai Sampeenong – TNS Senior Executive Officer and Mr.Hiroyuki Kurosaki – TNS Chief Executive Officer)

24 August 2018 – TNS & NSENGI management joined PTT CG Day 2018 # 10 under the concept of Born to REAL emphasizing on corporate governance organization in 4.0 era by applying innovation and digital technology tools to protect and investigate corruptions.

24 สิงหาคม 2561 – ผู้บริหารไทยนิปปอน สตีลฯ และนิปปอน สตีลฯ ร่วมงาน PTT CG Day 2018 ครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด Born to Be REAL เน้นย้ำความโปร่งใสองค์กรในยุค 4.0 ดึงนวัตกรรมและดิจิทัลร่วมตรวจสอบและป้องกันทุจริต

TNS Join DMF Tree Planting Project at Nakorn Ratchsima

17 August 2018 – Mr.Somchai Sampeenong – PACA Senior Executive Officer joined the Tree Planting Project hosted by Department of Mineral Fuels (DMF), Ministry of Energy at Wat Mai Santi, Tambol Magluea, Sung Nern District, Nakorn Ratchsima Province. DMF officers and petroleum entrepreneurs have also joined this activity.

17 สิงหาคม 2561 – นายสมชัย สามพี่น้อง เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส แผนกกิจการสัมพันธ์และองค์กรสัมพันธ์ ร่วมปลูกต้นรวงผึ้งใน “โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน” ณ วัดใหม่สันติ ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและผู้ประกอบการปิโตรเลียม พร้อมด้วยคณะทำงานปลูกป่าฯ เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งจัดโดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน

Step Count Challenge 2018

7 – 8 August 2018 – Mr.Hiroyuki Kurosaki – CEO and Mr.Somchai Sampeenong – SEO have delivered prizes to all achievers of Step Count Challenge 2018. the program results are as followings;

7 -8 สิงหาคม 2561 – นายฮิโรยูกิ คุโรซากิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายสมชัย สามพี่น้อง เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ได้ส่งมอบรางวัลแก่ผู้ชนะในโครงการนับก้าว ประจำปี 2561 ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลมีดังนี้

สำนักงานบางนา

อันดับ 1 Mr.Tapan Bhagat (4,435,882 steps)

อันดับ 2 Ms.Kanrapa Wannaluck (3,397,047 steps)

อันดับ 3 Ms.Chutikarn Chinchamnan (2,925,686 steps)

รางวัลชมเชย

Mr.Kittikorn Kasaetip (2,921,544 steps)

Ms.Juthathip Thiprean (2,872,482 steps)

ส่วนงานบางปะกง

อันดับ 1 Mr.Charnnarong Rakkarn (2,632,230 steps)

อันดับ 2 Mr.Kirk Kongwattananon (2,289,159 steps)

อันดับ 3 Mr.Weerasak Ruangon (2,159,838 steps)

รางวัลชมเชย

Mr.Pornsak Pengjan (1,996,544 steps)

Mr.Charnsak Vechkama (1,330,541 steps)

*Many thanks for your participation & See you next year with the new health program 2019*

**แล้วพบกับโครงการเพื่อสุขภาพใหม่ในปีหน้า ขอบคุณทุกการมีส่วนร่วมค่ะ**