TNS

Technical Training Center Opening

12 March 2020 – Technical Training Center has remarked the next chapter of TNS learning development and also proved that TNS is a truly continual improvement organization. And today, TNS management, employee and our subcontractors are gathered at Bangpakong 2nd floor of building 6 to jointly celebrate the opening ceremony. In this event, our CEO Mr.Hiroyuki Kurosaki has announced Technical Training Center – TTC vision as follows;

“To be an evolving learning institute to achieve our mission to cultivate human resources for the sustainability of TNS, its Business Partners and contribute to community and society.”

12 มีนาคม 2563 – ศูนย์ฝึกอบรมทางเทคนิค บ.ไทยนิปปอน สตีลฯ นับเป็นอีกหนึ่งบทของการพัฒนาการเรียนรู้ขององค์กร และยังเป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่า เราคือองค์กรที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องที่แท้จริง และวันนี้คณะผู้บริหาร พนักงาน และผู้แทนจากบริษัทผู้รับเหมาช่วงต่างมาร่วมพิธีเปิดศูนย์ฯดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ส่วนงานบางปะกง พร้อมกันนี้ มร.ฮิโรยูกิ คุโรซากิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ประกาศวิสัยทัศน์ของศูนย์ฝึกอบรมทางเทคนิค บ.ไทยนิปปอน สตีลฯ ดังนี้

“เราคือสถาบันการเรียนรู้ เพื่อบรรลุพันธกิจหลักขององค์กร ที่มุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรขององค์กร และพันธมิตรทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องยั่งยืน รวมทั้งสืบสานความรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคมขององค์กร”

“Sontirat” Minister of Energy accelerates DMF to announce to private sectors

4 มีนาคม 2563 – นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  และคณะทำงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกิจการผลิตปิโตรเลียมแหล่งก๊าซธรรมชาติกลุ่มเอราวัณ  โดยมีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และ นายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ให้การต้อนรับและร่วมคณะเดินทาง พร้อมเร่งให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ออกประกาศให้เอกชนยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่ (รอบที่23) ทั้ง 3 แปลงในอ่าวไทย  รวมพื้นที่กว่า 34,873 ตารางกิโลเมตร ภายในเดือนเมษายนนี้

โดยหวังให้อุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียม เป็นอีกหนึ่งแรงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ  หลังจากที่ไม่ได้มีการดำเนินการสำรวจในพื้นที่ใหม่มาตั้งแต่ปี 2550 หรือนานกว่า 12 ปี จะสามารถรู้ผลผู้ชนะการประมูลและมีการลงนามในสัญญาได้ภายในปีนี้ และในปี 2564 จะได้เริ่มต้นการสำรวจซึ่งหวังว่าจะมีข่าวดีในการค้นพบปิโตรเลียมในพื้นที่ที่เปิดให้สำรวจใหม่

4 March 2020 – Mr.Sontirat Sontijirawong, Minister of Energy and the working group have paid a visit to the operation of the petroleum production in Erawan Gas Field. Mr.Siriphat Phatthakun, Governor of Nakorn Si Thammarat province and Mr.Pairoj Kaweeyanun, President, Chevron Thailand Exploration and Production Co.,Ltd welcomed and joined this visit. Mr.Sontirat has accelerated Department of Mineral Fuels to announce to private sectors to submit a request for new exploration and production rights (Round 23) in all 3 plots in the Gulf of Thailand within April 2020. The total area is over 34,873 square kilometers.

With the aim that petroleum exploration & production industry will be another key driver of national economy after 12 years which Thailand has not explored for new resources since 2007. The bidding result and new contract signing will be completed within 2020. The new exploration is expecting to start in 2021.

 

 

 

Health Enterprise Model Award

9 February, 2020 –  Mr.Jeerawat Charoenpol , HSE General Manager, and Ms.Jitsupang Sarikabutr HR Senior Manager, are representative of TNS to obtain “Development and Health Promotion in workplace Project” award and certificate of Health Enterprise Model at Ministry of Labour, Bangkok. This event is hosted by Ministry of Labour and Thai Health Promotion Foundation.

9 กุมภาพันธ์ 2563 – คุณจีรวัฒน์ เจริญผล ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และคุณจิตศุภางค์ สาริกบุตร ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นตัวแทนบริษัทไทยนิปปอนสตีลฯ เข้ารับประกาศเกียรติบัตร และโล่ห์รางวัล สถานประกอบการต้นแบบ โครงการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาวะคนทำงานในสถานประกอบการ ณ กระทรวงแรงงาน กรุงเทพฯ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยกระทรวงแรงงานและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

MP G11 awarded Nong Nooch rights

Department of Mineral Fuels has granted a licence for petroleum exploration and production (E&P) activity for MP G11 Thailand to operate the Nong Nooch oilfield in the Gulf of Thailand. The department estimates a production capacity of crude oil from that field of 5,000 barrels per day. MP G11 plans to produce the explored petroleum during 2021-2033.

Dr.Supalak Parn-anurak, the department’s spokesman, said the petroleum committee on Monday approved the location of the area of Nong Nooch field, totalling 363 square kilometres. The Nong Nooch oilfield has the G11/48 code, located in the offshore area of Narathiwat province.

Source from : https://www.bangkokpost.com/business/1847439/mp-g11-awarded-nong-nooch-rights

Date : 31 January, 2020

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้อนุญาตให้เอ็มพี จี 11 (ประเทศไทย) จำกัด มีสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทยโดยแหล่งที่ค้นพบใหม่นี้มีชื่อว่า “นงนุช” และกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้ประมาณการกำลังการผลิตน้ำมันดิบไว้ที่ 5พันบาร์เรลต่อวัน ช่วงปี2564-2576

ดร.ศุภลักษณ์ พาฬอนุรักษ์ โฆษกกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  บอกในข่าวว่า แหล่งผลิตน้ำมันดิบใหม่มีชื่อว่า นงนุช  มีขนาดพื้นที่ 363.05 ตารางกิโลเมตร อยู่ในแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข G11/48 (บริเวณนอกชายฝั่งจังหวัดนราธิวาส)

แหล่งที่มาข่าว :  https://www.bangkokpost.com/business/1847439/mp-g11-awarded-nong-nooch-rights

วันที่  :  31 มกราคม 2563

The 23rd Petroleum Concession Bidding Round (April 2020)

Dr.Sarawut Kaewtathip DIRECTOR GENERAL of Department of Mineral Fuels has given an interview to Post Today that Department of Mineral Fuels issued an invitation for the 23rd Petroleum Concession bidding round for exploration and production concession in April 2020. It takes time to determine each winner to be completed in late 2020 and the contract can be signed by the beginning of the year 2021.

Source from : https://www.posttoday.com/economy/news/612342

Date : 21 January 2020

ดร.สราวุธ   แก้วตาทิพย์   อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดเผยว่า กรมเชื้อเพลิงเตรียมประกาศเชิญชวนให้เอกชนผูู้สนใจยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่ หรือรอบที่ 23  ในช่วงเดือนเมษายนนี้ คาดจะใช้เวลาในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะแต่ละแปลงแล้วเสร็จในช่วงปลายปี 2563 และสามารถลงนามสัญญาได้ต้นปี 2564

แหล่งที่มาข่าว : https://www.posttoday.com/economy/news/612342

วันที่ : 21 มกราคม 2563

Director of Energy Policy and Planning Office, Ministry of Energy New Year Greeting

20 January,2020 Mr.Hiroyuki Kurosaki – TNS CEO,  Mr.Somchai Sampeenong – PA&CA Senior Executive Officer and Mr.Akkaphop Sukprasart General Manager represent TNS to greeting Mr.Wattanapong Kurovat Director of Energy Policy and Planning Office –  Ministry of Energy for occasion of New Year celebration.

วันที่ 20 มกราคม 2563 คุณฮิโรยูกิ คุโรซากิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ ,คุณสมชัย สามพี่น้อง เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส และคุณเอกภพ สุขประสาธน์ ผู้จัดการทั่วไป แผนกกิจการสัมพันธ์และองค์กรสัมพันธ์ ได้เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ คุณวัฒนพงษ์ คุโรวาท ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน สังกัดกระทรวงพลังงาน เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563

Mission of Department of Mineral Fuels 2020

Dr.Sarawut Kaewtathip DIRECTOR GENERAL of Department of Mineral Fuels has given an interview to The Bangkok Insight about 2 missions of Department of Mineral Fuels in 2020

1.Petroleum development in the overlapping area between Thailand – Cambodia (Overlapping Claims Area: OCA). It’s the best solution for the joint development of the two countries to achieve mutual benefits.

2.The launch of a new round for exploration and production. It’s time to start again. Now, it’s during the research for potential source and we put an emphasis on petroleum resources in the Gulf of Thailand and Department of Mineral Fuels will be open concessions in April 2020.

Source from : https://www.thebangkokinsight.com/272505/

Date : 14 January 2020

ภารกิจสำคัญของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ปี 2563

ดร.สราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติให้สัมภาษณ์กับ The Bangkok Insight ถึงภารกิจสำคัญของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติในปี 2563 ดังนี้

1.การพัฒนาปิโตรเลียมในพื้นที่ทับซ้อนไทย-กัมพูชา (Overlapping Claims Area : OCA) ถือเป็นทางออกที่ดีที่สุดในการพัฒนาของทั้ง 2 ประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน

2.การเปิดให้สิทธิ์สำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่ เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูล ดูศักยภาพของแหล่ง ว่าจะสามารถเปิดแปลงใดได้บ้าง โดยเน้นแหล่งปิโตรเลียมในอ่าวไทยเป็นหลักและกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะเปิดสัมปทานในเดือนเมษายน 2563

แหล่งข้อมูล : https://www.thebangkokinsight.com/272505/

วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2563

 

Happy National Children Day’s 2020

10 January 2020, As part of TNS CSR (corporate social responsibility), CSR Committee Team has started New Year with “ Happy National Children Day’s 2020 ” aim to provide “Book & Talking Book Kit” 10 sets, we continue to support our next generation. We deliver gift to children in primary schools and secondary school near TNS Bangpakong yard and TNS Amara yard premises.

The followings are list of schools ;

 • Navy museum
 • Klong Saen Suk School
 • Baan Sri Long School
 • Samakkhi Ratbumrung School
 • Pra Pimolsenee School
 • Samae Khao Witthayakhan School
 • Klong Pan Thong School
 • Sakat 40 school (Kitinakprachanukul)
 • Prommanukhro School
 • Ban Khao Kwang Thong School

We can see their smiles with thankfulness and happiness on their faces.

วันที่ 10 มกราคม 2563 ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทไทยนิปปอน สตีลฯ นำโดยทีมคณะกรรมการรับผิดชอบของสังคมต่อองค์กร ได้เริ่มต้นปีใหม่นี้ด้วยการจัดโครงการเพื่อสังคม “ส่งมอบความสุขในเทศกาลวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563”  บริษัทไทยนิปปอน สตีลฯ ได้มอบสื่อการเรียนการสอนชุดหนังสือ+ปากกาพูดได้ จำนวน 10 ชุด ให้แก่เด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนทางด้านการศึกษาให้กับเด็กรุ่นใหม่ ซึ่งโรงเรียนเหล่านี้ล้วนตั้งอยู่รอบอาณาบริเวณ บริษัทไทยนิปปอน สตีลฯ ทั้งหน่วยงานบางปะกง รายชื่อโรงเรียน –หน่วยงาน มีดังต่อไปนี้ :

 • พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ
 • โรงเรียนคลองแสนสุข
 • โรงเรียนบ้านสีล้ง
 • โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง
 • โรงเรียนพระพิมลเสนีย์ ( พร้อม หงสกุล )
 • โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร
 • โรงเรียนคลองพานทอง
 • โรงเรียนพรหมานุเคราะห์
 • โรงเรียนสกัด 40 (กิตตินาคประชานุกุล)
 • โรงเรียนบ้านเขากวางทอง

เราได้เห็นรอยยิ้ม แสดงความขอบคุณและความสุขบนใบหน้าของพวกเขาอย่างชัดเจน