TNS

Retirement Certificate Presentation 2020

3 December 2020 – HR Management – Public Affairs & Corporate Affairs hosted the retirement certificate presentation at BPK, Building 2 Conference room #1. This year, there are 21 retirees, most of them have been working with TNS more than 15 years. In this regard, Mr.Hiroyuki Kurosaki, CEO has presented the certificates of appreciation and gifts to express our sincere gratitude for their long term services at TNS.

3 ธันวาคม 2563– ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล แผนกกิจการสัมพันธ์และองค์กรสัมพันธ์ เป็นเจ้าภาพจัดพิธีมอบเกียรติบัตร และของขวัญแก่พนักงานที่เกษียณอายุงานในปี 2563 ในปีนี้มีพนักงานที่เกษียณอายุงาน และเข้ารับเกียรติบัตรและรางวัลจากคุณฮิโรยูกิ คุโรซากิ จำนวนทั้งสิ้น 21 ท่าน ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุงานมากกว่า 15 ปี

Lists of retirees 2020 are as followings;

พนักงานเกษียณมีรายชื่อดังต่อไปนี้

Click here to view photo / คลิกที่นี่เพื่อชมภาพงาน : \\AMR-fileshare\TNS_PUBLIC\TNS_PACA\PR\3-Dec-20_Retirement Certificate Presentation 2020

 

TREE-N-S FOR FUTURE Mangrove Tree Planting 2020

2 December 2020 – TNS management and 40 employees have jointly planted 500 mangrove trees at Koh Nok island, Tha Kham, Bangpakong Chachoengsao.

Mangrove forests are incredibly important ecosystems. It protects the local environment by acting like a green wall that reduces coastal erosion and helps reduce effects of heavy waves and strong winds on the coast. The intricate root system of mangroves also makes these forests attractive to fish and other organisms seeking food and shelter from predators as well as provides food for the local people and nutrients to the surrounding seas. Through our TREE-N-S FOR FUTURE – Mangrove Tree Planting project, TNS has come to realize that we could improve the public awareness of environmental conservation in this community.

See more photos here >> \\AMR-fileshare\TNS_PUBLIC\TNS_PACA\2-Dec-20_Tree N S Mangrove Planting 2020 (copy this link and paste on IE for better view)

Photographer : Mr.Kanok Ek-Un

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 – คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ จำนวน 40 คน ร่วมกันปลูกต้นโกงกางใบใหญ่จำนวน 500 ต้น บริเวณเกาะนก ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

ป่าโกงกางมีความสำคัญอย่างมากต่อระบบนิเวศน์ ปกป้องสิ่งแวดล้อมเสมือนกำแพงสีเขียวชะลอการพังทลายของชายฝั่งและช่วยลดผลกระทบจากคลื่นลมแรงบริเวณชายฝั่ง รากที่ระโยงระยางของต้นโกงกางจะช่วยดึงดูดปลาและสัตว์น้ำให้มาหาอาหารเป็นแหล่งพักพิงจากนักล่าในทะเล และเป็นแหล่งอาหารคนในท้องถิ่นและสัตว์ทะเล ทางบริษัทฯเล็งเห็นว่าควรมีการส่งเสริมให้ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนผ่านทางโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทยนิปปอน สตีล ฯ

ชมภาพกิจกรรมที่นี่ >> \\AMR-fileshare\TNS_PUBLIC\TNS_PACA\2-Dec-20_Tree N S Mangrove Planting 2020 (ก้อปปี้ลิ้งค์ลง IE เพื่อชมภาพกิจกรรม)

ถ่ายภาพโดย คุณกนก เอกอุ่น

TNS Safety Day 2020

1 December 2020 – HSE section has arranged “TNS Safety Day 2020” at Bangpakong yard with the aim to raise the awareness of zero accident and drop object prevention. The highlight of its event is that the exhibition of safety aspects and games at Technical Training Center.

1 ธันวาคม 2563 – แผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรม “วันแห่งความปลอดภัยประจำปี 2563” ณ ส่วนงานบางปะกง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มการตระหนักรู้ในเรื่องการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุและวัตถุตกหล่น และมีการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับความปลอดภัย แลเกมส์ต่างๆมากมาย ณ ศูนย์ฝึกอบรมทางเทคนิค

Healthy Chef Challenge 2020

5 November 2020 – Mr.Somchai Sampeenong – CSR Chairman and Mr.Mongkolpoj Kesnithivorakul – CSR Advisor have delivered prizes to all achievers of Healthy Chef Challenge 2020. The program results are as followings;

5 พฤศจิกายน 2563 – คุณสมชัย สามพี่น้อง ในนามประธานโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรและคุณมงคลพจน์ เกศนิธิวรกุล ที่ปรึกษาโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ได้ส่งมอบรางวัลแก่ผู้ชนะในโครงการกิน อยู่ ดี ชีวีมีสุขกับเฮลตี้เชฟ ประจำปี 2563 รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลมีดังนี้

Rayong Office Opening Ceremony

29 October 2020 – TNS has arranged Rayong Office Opening Ceremony at SD Property Building, 2nd Floor in this regard, Mr.Hiroyuki Kurosaki – CEO and Fumiki Nakashima – COO have presided in this ceremony as well as TNS management.

29 ตุลาคม 2563 – บริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ ได้จัดพิธีเปิดสำนักงานที่จังหวัดระยอง ณ อาคาร SD Property ชั้น 2 โดยพิธีดังกล่าวมี มร.ฮิโรยูกิ คุโรซากิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ มร.ฟูมิกิ นากาชิมา – กรรมการผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการ ได้ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งผู้บริหาร

TNS Annual Katin Ceremony 2020

17 October 2020 – TNS led by Mr. Hiroyuki Kurosaki – CEO, Management team and TNS employee both from Bangna and Bangpakong  yard have participated in “ TNS Annual Katin 2020” at Wat Thong Noppakun respectively. This year Katin’s contribution for Build a crematorium is at 317,910 THB.

17 ตุลาคม 2563 – บริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ นำโดย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณฮิโรยูกิ คุโรซากิ คณะผู้บริหาร และเหล่าพนักงานทั้งส่วนงานบางนา และบางปะกง เข้าร่วมงานกฐินประจำปี โดยมีพิธีทอดกฐินที่วัดทองนพคุณ เพื่อรวมรวบจตุปัจจัยในการก่อสร้างศาลาเมรุ โดยในปีนี้เงินกฐินที่ได้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 317,910 บาท

 

Squat Challenge Champion Announcement

8 October 2020 – Mr.Somchai Sampeenong – CSR Chairman and Mr.Mongkolpoj Kesnithivorakul – CSR Advisor have delivered prizes to all achievers of Arms Swing Challenge 2020. The program results are as followings;

8 ตุลาคม 2563 – คุณสมชัย สามพี่น้อง ในนามประธานโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรและคุณมงคลพจน์ เกศนิธิวรกุล ที่ปรึกษาโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ได้ส่งมอบรางวัลแก่ผู้ชนะในโครงการสร้างสมดุลด้วยท่าสควอทประจำปี 2563 รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลมีดังนี้