CSR

Sponsorship to Bangpakong District for The Vegetarian Festival

On October 3, 2016 – PR and Admin team represented TNS to pass the packs of soy milk to support “The Vegetarian Festival” (Chinese tradition).The ceremony has been taken place during 1-9 October 2016 at Bangpakong district.

image1

Tao Mahaprom Shrine House – โรงเจท้าวมหาพรหม เทวโลก

image2

Chao Pho Komin Shrine – ศาลเจ้าพ่อโกมินทร์

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา บ.ไทยนิปปอน สตีลฯ โดยส่วนงานประชาสัมพันธ์และธุรการเป็นตัวแทนมอบนมถั่วเหลือง เพื่อสนับสนุนร่วมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเจ โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-19 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ เขตตำบลบางปะกง

PTTEP CSR International Beach Cleaning 2016

presentation1

On September 17, 2016

TNS led by K.Somchai Sampeenong – Senior Executive Officer / PA &CA  and TNS representatives joined the garbage collection for PTTEP CSR International Beach Cleaning 2016 under “Ocean Conservation & Beach Conservation Project”, also there were 5 contractors of PTTEP and approximately 200 villagers joining this event at Haad Sairee beach, Sawi district, Chumphon province.

presentation3presentation4

เมื่อวันที่ 17 ก.ย.59 ที่ผ่านมา บริษัทไทยนิปปอนสตีลฯ นำทีมโดย คุณสมชัย สามพี่น้อง เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ส่วนงานกิจการสัมพันธ์และองค์กรสัมพันธ์ พร้อมตัวแทนพนักงานร่วมกับ ปตท.สผ. บริษัทคู่ค้าของปตท.สผ.อีก 5 บริษัท และชาวบ้าน อ.สวี ประมาณ 200 คน ร่วมกิจกรรมเก็บขยะชายหาด เนื่องในวันทำความสะอาดชายหาดสากลตามโครงการรักษ์ทะเล  รักษ์ชายหาด ที่บริเวณหาดทรายรี อ.สวี จ.ชุมพร

CSR Project – Sufficiency Economy Learning Center at Prommanukhro School

tns-on-dailynewsdsc_0122

27 July 2016 – TNS led by Mr.Akihiro Suzuki, Chief Executive Officer, the management team and all division representatives in total 40 persons have participated in CSR project – Sufficiency Economy Learning Center at Prommanukhro School. The event’s activities include tree planting and rice farming.

Project information

Introduction

The Sufficiency Economy is a concept developed by His Majesty King Bhumibol and this center will be a place where to learn everything about this concept. The idea of sufficiency economy is based on the basis of sustainable development that involves several subjects, from self development to agriculture to micro and macro economics.

Objectives

The center emphasizes the importance of His Majesty the King’s concept and promotes the use of resources and local wisdom according to edutainment for children, youths and the public. It consists of many zones such as exhibition zone in the school museum, education activities such as rice field, animal farming, fruit and vegetables, mushroom growing, farm accounts, fish farming and art &craft zone. For TNS, we are supporting tree planting, backyard gardening and rice farming at the back of school museum as well as making an agricultural & energy exhibition in the museum – for this exhibition part, it will be complete after the planting and farming have been done.

This center will be the public sharing knowledge point where Government sections, schools and foreign country will visit and observe activities in aspect of agriculture.

In addition to this, TNS also passed 22 used bicycles to Ban Don Koh Ka School at Bang Nam Priaw, Chachoengsao.

 

????????????????????????????????????
(Green shirt – School principal, Mr Nithus Naksiang – Ban Don Koh Ka school)

 

27 กรกฎาคม 2559 – บ.ไทยนิปปอน สตีลฯ โดยคุณอากิฮิโระ ซูซูกิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะผู้บริหาร และตัวแทนพนักงานจากแผนกต่างๆ กว่า 40 คน เข้าร่วมโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อมขององค์กร ภายใต้ชื่อ “ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน” ณ โรงเรียนพรหมานุเคราะห์ กิจกรรมประกอบด้วยการปลูกต้นไม้และการทำนาในแปลงนาสาธิตบริเวณหลังพิพิธภัณฑ์ยุวเกษตรกร

ความเป็นมาโครงการ

เศรษฐกิจพอเพียง คือ ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานพระราชดำริชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแห่งนี้จะเป็นสถานที่สำหรับการเรียนรู้ทุกเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยแนวคิดดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในหลายๆส่วน จากการพัฒนาตนเองสู่การเกษตรในระดับจุลภาคและมหภาค

วัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ เน้นถึงความสำคัญตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ประกอบไปด้วยพื้นที่ต่างๆ เช่น แปลงนาข้าว ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ แปลงปลูกผักและผลไม้ โรงเพาะเห็ด พื้นที่แสดงงานศิลปะและงานฝีมือ

บ.ไทยนิปปอน สตีลฯ ให้การสนับสนุนการซื้อพันธุ์ไม้ พืชผักสวนครัว ตลอดจนการทำนาข้าวไรซ์เบอร์รี่ และการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการเกษตรและพลังงาน ภายในพิพิธภัณฑ์ ซึ่งส่วนนี้จะได้ดำเนินการเป็นลำดับต่อไป

“ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน” จะเป็นแหล่งความรู้สำหรับชุมชน ภาครัฐ และเอกชน รวมถึงต่างประเทศ มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

นอกจากนี้ บ.ไทยนิปปอน สตีลฯ ยังได้ส่งมอบจักรยานมือสอง จำนวน 22 คันแก่ โรงเรียนบ้านดอนเกาะกา อ.บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา รับมอบโดย นายนิทัศน์ นักเสียง ผู้อำนวยการโรงเรียน

ภาพกิจกรรมโดย 1.คุณจีรกานต์ วาทกิจ และ 2.คุณเจริญเกียรติ เก่งมาลา

Happy Senior #8

dscf0043

26 July 2016 – PR represented TNS to join the monthly Bangpakong elderly club meeting at Bangpakong municipality meeting room at 09.30 – 11.30 hrs. This month TNS has invited the expert from Thai Health Promotion Foundation – Bang Khae section, to share the knowledge of “Senior Nutrition Care”. There were approximately 50 elderly club members attending this event.

Happy Senior is one of TNS Corporate Social Responsibility (CSR) project since SEP 2015.

26 กรกฎาคม 2559 – ส่วนงานประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทน บริษัทไทยนิปปอน สตีลฯ เข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือนของชมรมผู้สูงอายุบางปะกง ที่หอประชุมเทศบาลบางปะกง ตั้งแต่ 09.30 – 11.30 น. กิจกรรมประจำเดือนนี้ บริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้สูงอายุจาก สสส ส่วนงานโภชนาการผู้สูงอายุบางแค มานำเสนอความรู้เกี่ยวกับอาหารเพื่อผู้สูงอายุ มีสมาชิกประมาณ 50 ท่านเข้าร่วมรับฟังและร่วมกิจกรรม

โครงการ “สูงวัยไร้ทุกข์” เป็น 1 ในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อมขององค์กร บ.ไทยนิปปอนสตีลฯ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2558