CSR

Donation for Wat Bon Kongkaram Annual Fair 2018

On February 1, 2018 – TNS  representative K.Suwicha Kuntongdee has passed the cash valued 3,000 THB in order to support Wat Bon Kongkaram Annual Fair 2018 through Mr.Tadthong Boonrod – Bangpakong subdistrict headman. The ceremony held on during 31 January – 2 February 2018  at Wat Bon Kongkaram, Bangpakong District, Chachoengsao province.

 

“สนับสนุนงานประจำปีวัดบน คงคาราม”

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา คุณสุวิชา ขันทองดี ตัวแทน บ.ไทยนิปปอน สตีลฯ ได้บริจาคเงินจำนวน 3,000 บาท มอบให้กับนายธาตุทอง บุญรอด กำนันตำบลบางปะกง เพื่อสนับสนุนงานประจำปีวัดบน คงคาราม ประจำปี 2561 งานจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดบน คงคาราม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

“Happy Children Day’s 2018”

“Happy Children Day’s 2018”
As part of TNS CSR (corporate social responsibility), Public Relations section has started New Year with “ Happy Children Day’s 2018 ” 12 January 2018, aim to provide “TNS PIGGY BANK 2018 & ACCOUNT NOTES” for promoting money saving awareness according to National Saving Fund recent policy to children in primary schools and secondary school near TNS Bangpakong yard and TNS Amara yard premises.
The followings are list of schools ;

  • Navy museum
  • Wat Sukharam school
  • Wat Tha Sa-arn school
  • Pra Pimolsenee school
  • Prommanukhro school

We can see their smiles with thankfulness and happiness on their faces.

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบต่อสังคม บ.ไทยนิปปอน สตีลฯ โดยหน่วยงาน ประชาสัมพันธ์ ได้เริ่มต้นปีใหม่นี้ด้วยการจัดโครงการเพื่อสังคม “ส่งมอบความสุขในเทศกาลวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561” ในวันที่ 12 มกราคม 61 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมเงิน โดยส่งมอบ “กระปุกออมสิน” แก่เด็กๆในระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โรงเรียนเหล่านี้ล้วนตั้งอยู่รอบอาณาบริเวณ บ.ไทยนิปปอน สตีลฯ ทั้งหน่วยงานบางปะกง รายชื่อโรงเรียน –หน่วยงาน มีดังต่อไปนี้ :

  1. พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ
  2. โรงเรียนวัดสุขาราม
  3. โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน
  4. โรงเรียน พระพิมลเสนีย์ ( พร้อม หงสกุล )
  5. โรงเรียนพรหมานุเคราะห์

เราได้เห็นรอยยิ้ม แสดงความขอบคุณและความสุขบนใบหน้าของพวกเขาอย่างชัดเจน

Donation of Used PCs to Ban Don Khae School

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 October 2017 – Khun Pawit Intawong, Senior Manager, represented TNS to donate 5 sets of used PCs to Ban Don Khae school representative. With the believe that our support will help to improve the quality of education in the needy area.

29 ตุลาคม 2560 คุณปวิช อินทวงษ์ ตำแหน่งผู้จัดการอาวุโส เป็นตัวแทน บริษัทไทยนิปปอน สตีลฯ บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 5 เครื่องแก่ผู้แทนโรงเรียนบ้านดอนแค จ.ชุมพร ด้วยความเชื่อมั่นว่า การบริจาคนี้ จะช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ห่างไกล

Donation to support Vegetarian Festival at Bangpakong

On Friday 20 October 2017, TNS led by Kh.Patteera Kitjanulak, Manager and PR team delivered the rice packs worth 3,000 Baht to support the Vegetarian Festival 2017 at SadejPu Tawmahaprom Almshouse, Bangpakong. This event takes place from 20 to 28 October, 2017 for the purposes of spiritual cleansing, merit-making, conferring good luck, and ensuring prosperity and long life.

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา บ.ไทยนิปปอน สตีลฯ นำโดยคุณพัศศ์ธีรา กิจจานุลักษณ์ ผู้จัดการ พร้อมด้วยส่วนงานประชาสัมพันธ์เป็นตัวแทนมอบข้าวสารถุง มูลค่า 3,000 บาท เพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารเจ โดยงานเทศกาลถือศีลกินเจจะจัดขึ้นในวันที่ 20-28 ตุลาคม 2560 ถือเป็นการปฏิบัติกายใจอย่างบริสุทธิ์ เพื่อความสุขกาย สุขใจ และความเจริญก้าวหน้าในชีวิต

Sponsorship for Wat Pee Khud Annual Katin Ceremony 2017

On Saturday 21 October 2017 – TNS, led by Mr.Akkaphop Sukprasart –General Manager represented TNS to pass the cash sponsorship 20,000 THB in order to support Wat Pee Khud Annual Katin Ceremony 2017 through Mr.Charan Nga suwan – Mayor of Bangpakong Promtheprangsan Municipality, Bangpakong district.

วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา บ.ไทยนิปปอน สตีลฯ นำโดยคุณเอกภพ สุขประสาธน์ ผู้จัดการทั่วไป พร้อมด้วยส่วนงานธุรการเป็นตัวแทนมอบเงินสด 20,000 บาทเพื่อร่วมทำบุญในงานกฐินประจำปี 2560 ให้กับวัดผีขุด โดยมีนายจรัญ งาสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์เป็นผู้รับมอบ

2nd workshop of Waist Challenge Program 2017

  

TNS  arranged the 2nd workshop of Waist Challenge Program 2017 by Dietitian Profession from Facebook page “What did you eat Yesterday?” and Nutritionist from ChulalongkornNutritionist from Chulalongkorn University on 19 September 2017 which was opened for all employees especially who attended the Waist Challenge Campaign. In this workshop, there were many topics such as How to change eating habits, Nutrition knowledge base Nutrition knowledge base activities and Tips for healthy eating to help and encourage all participants to reduce waist size follow the objective of the challenge campaign.

    

บริษัทไทย นิปปอน สตีลฯ ได้สานต่อการประชุมเชิงปฏิบัติการลดพุงลดโรค ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 19 กันยายนที่ผ่านมา ดำเนินการโดยวิทยากรจากเพจ “เมื่อวานป้าทานอะไร?” และทีมนักกำหนดอาหารจากชมรมนักกำหนดอาหาร
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีการให้ความรู้การเกี่ยวกับสุขภาพ เพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคนได้ทราบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร เพื่อที่จะได้หลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้เกิดความเสี่ยงโรคอ้วนและโรคอันตรายต่างๆที่จะเกิดตามมา อีกทั้งยังสามารถช่วยให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการลดพุงลดโรคบรรลุจุดประสงค์ของโครงการได้

 

    

19 September 2017- TNS support the Sakorn Shrine House Celebration

19 September 2017 – TNS PR team led by Kh.Patteera – Manager have passed cash donation to Kh.Tadthong represntative in order to support the Sakorn Shrine House Celebration at Bangpakong subdistrict.

19 กันยายน 2560 – บริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ นำโดยคุณพัศศ์ธีรา และทีมงานประชาสัมพันธ์ ได้ส่งมอบเงินบริจาค จำนวน 3,000 บาท ผ่านทางผู้แทน คุณธาตุทอง เพื่อเป็นเงินสนับสนุนในการจัดงานฉลองศาลเจ้าสาคร ตำบลบางปะกง

CSR Project of the YEAR

CSR Project of the YEAR – Sufficiency Economy Learning Center following King’s Philosophy at Prommanukhro School, Bangpakong, Chachoengsao

โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรแห่งปีนี้คือ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ขั้นที่ 1 ตามรอยศาสตร์พระราชา ณ โรงเรียนพรหมานุเคราะห์

The Sufficiency Economy Learning Center has started on July 27, 2016 with the aims to share agriculture and professional knowledge following King’s philosophy  as well as being the public sharing information point for BPK community.

โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อ วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 มีจุดประสงค์เพื่อแบ่งปันความรู้ด้านเกษตรกรรมตามรอยศาสตร์พระราชา และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ชุมชนบางปะกงอีกด้วย

This year, we continue its project and to mark TNS 30th Year Anniversary, we then plan to restore and develop agricultural areas and include the exhibition house establishment into this center.

The center emphasizes the importance of His Majesty the King’s philosophy  and promotes the use of resources and local wisdom according to edutainment for children, youths and the public. It consists of exhibition zone – King’s Philosophy and King & Energy, education activities such as rice field, animal farming, fruit and vegetables, mushroom growing and fish farming.

CSR Project of the YEAR includes;

Phase 1   Area preparation and Planting

Phase 2   Waiting for farm products and exhibition house decoration

Phase 3  Cultivating and Center Official Opening

โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรแห่งปี กิจกรรมประกอบด้วย 3 ระยะ ดังนี้

ขั้นที่ 1 เตรียมพื้นที่ และลงพื้นที่เพาะปลูก
ขั้นที่ 2 รอผลผลิต และตกแต่งบ้านนิทรรศการ
ขั้นที่ 3 เก็บเกี่ยว และพิธีเปิดศูนย์อย่างเป็นทางการ

 

31st August 2017 – there are 84 participants joining this 1st phase of CSR Project. in this 1st phase, activities include;

Group 1  Homegrown planting

Group 2  Oyster and Straw Mushroom Growing

Group 3  Rice Farming

You can view gallery by clicking HERE

\\amr-fileshare\TNS_PUBLIC\TNS_PACA\31-08-2017 CSR Project of The Year

Donation for Flood Victims in North and Northeast Provinces of Thailand 2017

  

10 August 2017 – TNS led by Mr.Akihiro Suzuki – CEO and Mr.Somchai Sampeenong – Senior Executive Officer, Public Affairs & Corporate Affairs has passed the cash donation amounted 105,092 THB which are from TNS Bangpakong yard and Bangna office employees THB 52,546  and the company joined donating THB 52,546 for flood victims who suffer from Tropical depression “Sonca” in North and Northeast provinces  through M.R. Priyangsri Watanakun, Assistant Secretary General of the Thai Red Cross Society and Director of Fund Raising Bureau at Thai Red Cross Society.

On the same date, TNS employee has collected all necessities in daily life and transferred to the representative from Sakon Nakorn City Hall.

  

 

10 สิงหาคม 2560 – บริษัท ไทยนิปปอนสตีลฯ นำโดยคุณอาคิฮิโร่ ซูซูกิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมด้วยคุณสมชัย สามพี่น้อง เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายกิจการสัมพันธ์และองค์กรสัมพันธ์ ได้เป็นตัวแทนส่งมอบเงินบริจาคจำนวน 105,092 บาท ซึ่งเป็นการบริจาคร่วมกันของพนักงานส่วนงานบางปะกง สำนักงานบางนา จำนวน 52,546 บาท และบริษัทได้บริจาคสมทบ เป็นจำนวน 52,546 บาท  เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อน “เซินกา” ในจังหวัดทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีหม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย  ฝ่ายการจัดหารายได้ และผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย รับมอบ ณ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย

นอกจากนี้ ในวันเดียวกันนั้นพนักงานบริษัทไทยนิปปอนสตีลฯ ได้รวบรวมสิ่งของจำเป็นต่างๆในการดำรงชีพ และนำไปบริจาคให้ผู้ประสบอุกทกภัย โดยมีตัวแทนจากศาลากลางจังหวัดสกลนคร เป็นผู้รับมอบอีกด้วย

Sponsorship to Bangpakong district for support Mother’s day activity

 

On August 7, 2017 PR represented TNS to pass cash valued 2,000 baht to Mr.Somyod Neerapattanakul-village headman (Moo.13) Bangpakong district for support Mother’s day activity. The event will take place on August 12, 2017.

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา บ.ไทยนิปปอนสตีลฯ นำโดยส่วนงานประชาสัมพันธ์เป็นตัวแทนมอบเงินเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,000 บาทแก่นายสมยศ นีรพัฒนกุล ผู้ใหญ่บ้านหมู่13 บางปะกง เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ 12 สิงหาคม 2560