CSR

“Sponsorship to Bangpakong district activity (Baan Bang Mangkong)”

“Sponsorship to Bangpakong district activity”
On Monday 7th May,2018 – PR & Adminitration team represented TNS to pass cash valued 4,000 baht in order to support Bangpakong district event under the concept “ Baan Bang Mangkong”. The event will be taken place during 6-8th May,2018 at Lao Market area, Bangpakong district, Chachoengsao Province.

“สนับสนุนการจัดงานบ้านบางมังกง”
วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา บ.ไทยนิปปอน สตีลฯ โดยส่วนงานประชาสัมพันธ์และส่วนงานธุรการ เป็นตัวแทนมอบเงินสดมูลค่า 4,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดงาน ” บ้านบางมังกง” โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8  พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ บริเวณตลาดลาว บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

Donation to Wat Mai Songkrohrat (Wat Phee Khud)

11 April 2018 – K.Patteera Kitjanulak PR manager represented TNS to pass the cash amount 10,000 THB to support the off-season robe offering ceremony at Wat Mai Songkrohrat (Wat Phee Khud) through K.Jarun Ngasuwan, Bangpakong Promthep Rangsan Mayor.

11 เมษายน 2561 – คุณพัศศ์ธีรา กิจจานุลักษณ์ ผู้จัดการส่วนงานประชาสัมพันธ์ เป็นผุ้แทน บ.ไทยนิปปอนสตีลฯ มอบเงินจำนวน 10,000 บาท แก่นายจรัญ งาสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ เพื่อร่วมทำบุญผ้าป่า ณ วัดใหม่สงเคราะห์ราษฎร์ (วัดผีขุด)

TNS fully Support 2 Disabled Persons to Run Coffee Shop

20 February 2018 – TNS’s commitment is to promote and improve the lives of people with disabilities in accordance with the Person with Disabilities Empowerment. Our mission as a part of CSR policy is to provide practical step by step assistance to encourage disabled people to be able to take care themselves and reduce the dependency.  TNS’s initiative project has started from massage shop at Chula Soi 11 – Bangkok in 2016, followed by the mushroom farm at Bungba, Pathum Thani in 2017 and reached to this coffee shop this year 2018.

Stars Coffee Shop is officially opened today with fully support by TNS. Its location is at the entrance of welfare shop hall, Royal Irrigation Department, Pak Kret, Nonthaburi. TNS Management team led by Mr. Akihiro Suzuki – CEO has joined this opening.

20 กุมภาพันธ์ 2561 – พันธกิจของเรา คือการส่งเสริมและปรับปรุงคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ซึ่งพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ที่มุ่งช่วยเหลือคนพิการอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้คนพิการสามารถดูแลตนเอง และลดการพึ่งพิงได้

จากปี พ.ศ.2559 เป็นต้นมา เราริเริ่มโครงการช่วยเหลือคนพิการอย่างเป็นรูปธรรม  ไม่ว่าจะเป็นร้านนวดแผนไทย “ปันยา” ที่จุฬา ซ.11 ซึ่งถือว่าเป็นร้านนวดแห่งแรกของประเทศไทยโดยคนพิการ ต่อมาปี 2560 “โรงเพาะเห็ด” ที่ อบต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี จนมาถึงโครงการปัจจุบันในปี 2561 “ร้านกาแฟดาว”

วันนี้ได้มีพิธีเปิด “ร้านกาแฟดาว” อย่างเป็นทางการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จาก บริษัทไทยนิปปอน สตีลฯ ร้านตั้งอยู่ทางเข้าร้านค้าสวัสดิการ กรมชลประทาน ปากเกร็ด นนทบุรี คณะผู้บริหาร บริษัทไทยนิปปอน สตีลฯ นำโดย คุณอากิฮิโระ ซูซูกิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้าร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน

 

Donation for Wat Bon Kongkaram Annual Fair 2018

On February 1, 2018 – TNS  representative K.Suwicha Kuntongdee has passed the cash valued 3,000 THB in order to support Wat Bon Kongkaram Annual Fair 2018 through Mr.Tadthong Boonrod – Bangpakong subdistrict headman. The ceremony held on during 31 January – 2 February 2018  at Wat Bon Kongkaram, Bangpakong District, Chachoengsao province.

 

“สนับสนุนงานประจำปีวัดบน คงคาราม”

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา คุณสุวิชา ขันทองดี ตัวแทน บ.ไทยนิปปอน สตีลฯ ได้บริจาคเงินจำนวน 3,000 บาท มอบให้กับนายธาตุทอง บุญรอด กำนันตำบลบางปะกง เพื่อสนับสนุนงานประจำปีวัดบน คงคาราม ประจำปี 2561 งานจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดบน คงคาราม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

“Happy Children Day’s 2018”

“Happy Children Day’s 2018”
As part of TNS CSR (corporate social responsibility), Public Relations section has started New Year with “ Happy Children Day’s 2018 ” 12 January 2018, aim to provide “TNS PIGGY BANK 2018 & ACCOUNT NOTES” for promoting money saving awareness according to National Saving Fund recent policy to children in primary schools and secondary school near TNS Bangpakong yard and TNS Amara yard premises.
The followings are list of schools ;

  • Navy museum
  • Wat Sukharam school
  • Wat Tha Sa-arn school
  • Pra Pimolsenee school
  • Prommanukhro school

We can see their smiles with thankfulness and happiness on their faces.

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบต่อสังคม บ.ไทยนิปปอน สตีลฯ โดยหน่วยงาน ประชาสัมพันธ์ ได้เริ่มต้นปีใหม่นี้ด้วยการจัดโครงการเพื่อสังคม “ส่งมอบความสุขในเทศกาลวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561” ในวันที่ 12 มกราคม 61 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมเงิน โดยส่งมอบ “กระปุกออมสิน” แก่เด็กๆในระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โรงเรียนเหล่านี้ล้วนตั้งอยู่รอบอาณาบริเวณ บ.ไทยนิปปอน สตีลฯ ทั้งหน่วยงานบางปะกง รายชื่อโรงเรียน –หน่วยงาน มีดังต่อไปนี้ :

  1. พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ
  2. โรงเรียนวัดสุขาราม
  3. โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน
  4. โรงเรียน พระพิมลเสนีย์ ( พร้อม หงสกุล )
  5. โรงเรียนพรหมานุเคราะห์

เราได้เห็นรอยยิ้ม แสดงความขอบคุณและความสุขบนใบหน้าของพวกเขาอย่างชัดเจน

Donation of Used PCs to Ban Don Khae School

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 October 2017 – Khun Pawit Intawong, Senior Manager, represented TNS to donate 5 sets of used PCs to Ban Don Khae school representative. With the believe that our support will help to improve the quality of education in the needy area.

29 ตุลาคม 2560 คุณปวิช อินทวงษ์ ตำแหน่งผู้จัดการอาวุโส เป็นตัวแทน บริษัทไทยนิปปอน สตีลฯ บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 5 เครื่องแก่ผู้แทนโรงเรียนบ้านดอนแค จ.ชุมพร ด้วยความเชื่อมั่นว่า การบริจาคนี้ จะช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ห่างไกล

Donation to support Vegetarian Festival at Bangpakong

On Friday 20 October 2017, TNS led by Kh.Patteera Kitjanulak, Manager and PR team delivered the rice packs worth 3,000 Baht to support the Vegetarian Festival 2017 at SadejPu Tawmahaprom Almshouse, Bangpakong. This event takes place from 20 to 28 October, 2017 for the purposes of spiritual cleansing, merit-making, conferring good luck, and ensuring prosperity and long life.

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา บ.ไทยนิปปอน สตีลฯ นำโดยคุณพัศศ์ธีรา กิจจานุลักษณ์ ผู้จัดการ พร้อมด้วยส่วนงานประชาสัมพันธ์เป็นตัวแทนมอบข้าวสารถุง มูลค่า 3,000 บาท เพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารเจ โดยงานเทศกาลถือศีลกินเจจะจัดขึ้นในวันที่ 20-28 ตุลาคม 2560 ถือเป็นการปฏิบัติกายใจอย่างบริสุทธิ์ เพื่อความสุขกาย สุขใจ และความเจริญก้าวหน้าในชีวิต

Sponsorship for Wat Pee Khud Annual Katin Ceremony 2017

On Saturday 21 October 2017 – TNS, led by Mr.Akkaphop Sukprasart –General Manager represented TNS to pass the cash sponsorship 20,000 THB in order to support Wat Pee Khud Annual Katin Ceremony 2017 through Mr.Charan Nga suwan – Mayor of Bangpakong Promtheprangsan Municipality, Bangpakong district.

วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา บ.ไทยนิปปอน สตีลฯ นำโดยคุณเอกภพ สุขประสาธน์ ผู้จัดการทั่วไป พร้อมด้วยส่วนงานธุรการเป็นตัวแทนมอบเงินสด 20,000 บาทเพื่อร่วมทำบุญในงานกฐินประจำปี 2560 ให้กับวัดผีขุด โดยมีนายจรัญ งาสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์เป็นผู้รับมอบ

2nd workshop of Waist Challenge Program 2017

  

TNS  arranged the 2nd workshop of Waist Challenge Program 2017 by Dietitian Profession from Facebook page “What did you eat Yesterday?” and Nutritionist from ChulalongkornNutritionist from Chulalongkorn University on 19 September 2017 which was opened for all employees especially who attended the Waist Challenge Campaign. In this workshop, there were many topics such as How to change eating habits, Nutrition knowledge base Nutrition knowledge base activities and Tips for healthy eating to help and encourage all participants to reduce waist size follow the objective of the challenge campaign.

    

บริษัทไทย นิปปอน สตีลฯ ได้สานต่อการประชุมเชิงปฏิบัติการลดพุงลดโรค ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 19 กันยายนที่ผ่านมา ดำเนินการโดยวิทยากรจากเพจ “เมื่อวานป้าทานอะไร?” และทีมนักกำหนดอาหารจากชมรมนักกำหนดอาหาร
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีการให้ความรู้การเกี่ยวกับสุขภาพ เพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคนได้ทราบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร เพื่อที่จะได้หลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้เกิดความเสี่ยงโรคอ้วนและโรคอันตรายต่างๆที่จะเกิดตามมา อีกทั้งยังสามารถช่วยให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการลดพุงลดโรคบรรลุจุดประสงค์ของโครงการได้

 

    

19 September 2017- TNS support the Sakorn Shrine House Celebration

19 September 2017 – TNS PR team led by Kh.Patteera – Manager have passed cash donation to Kh.Tadthong represntative in order to support the Sakorn Shrine House Celebration at Bangpakong subdistrict.

19 กันยายน 2560 – บริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ นำโดยคุณพัศศ์ธีรา และทีมงานประชาสัมพันธ์ ได้ส่งมอบเงินบริจาค จำนวน 3,000 บาท ผ่านทางผู้แทน คุณธาตุทอง เพื่อเป็นเงินสนับสนุนในการจัดงานฉลองศาลเจ้าสาคร ตำบลบางปะกง