Events

TNS Annual Katin Celebration & Ceremony 2019

October 18-19, 2019 – TNS led by Mr. Hiroyuki Kurosaki – CEO, Management team and TNS personnel both from Bangna and Bangpakong  yard have participated in “ TNS Annual Katin 2019” at Bangpakong yard and the Katin ceremony at Wat Lorcharoenratwararam respectively. This year Katin’s contribution for additional dome hall construction is at 400,999 THB.

กฐินประจำปี 2562 บริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ

เมื่อวันที่ 18-19 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ นำโดย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณฮิโรยูกิ คุโรซากิ คณะผู้บริหาร และเหล่าพนักงานทั้งส่วนงานบางนา และบางปะกง เข้าร่วมงานกฐินประจำปี โดยมีการฉลองกฐินที่ส่วนงานบางปะกงเมื่อวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 และพิธีทอดกฐินที่วัดหล่อเจริญราษฏร์วราราม เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562 เพื่อรวมรวบจตุปัจจัยในการต่อเติมโดมเอนกประสงค์  โดยในปีนี้เงินกฐินที่ได้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 400,999 บาท

Taoyuan Project 1st Steel Cutting Ceremony

9 September 2019

TNS has arranged  1st Steel Cutting Ceremony for Taoyuan Project. This event was held at BPK Fabrication Shop No. 4.  MR. MANAKO KAZUTAKA (PROJECT MANAGER), MR. IMI KESANORI (MANUFACTURING REPRESENTATIVE) from Nippon Steel Engineering Co.,Ltd (NSE) and TNS management & operation team led by Mr. Hiroyuki Kurosaki TNS-CEO have attended this remarkable ceremony.

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 บริษัทไทยนิปปอน สตีลฯ ได้จัดพิธี 1st Steel Cutting สำหรับโปรเจค Taoyuan ณ หน่วยงานบางปะกง โรงประกอบหมายเลข4 โดยมี คุณมานาโกะ คาซึทากะ ผู้จัดการโครงการ (NSE) และ คุณอิมิ เคซาโนริ ตัวแทนจาก บริษัท นิปปอน สตีล เอ็นจิเนียริ่ง (NSE) รวมถึงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทไทยนิปปอน สตีลฯ นำโดยคุณฮิโรยูกิ คุโรซากิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

Anti-Drugs Day 2019

26 June is recognized as the International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking TNS has regulary paid attention on it and committed to resolve and remove drugs issues from our people, thus we have arranged following activities;

1.Taking an oath to not involve with drugs leading by Factory Manager, K.Mongkolpoj Kesnithivorakul

2.Drugs and its impacts Training by, K.Prasert Prankerd

3.Anti-Drugs activity and games by Drugs Free Workplace committee and CSR committee

26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดสากล บริษัทไทยนิปปอน สตีลฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะแก้ไข และขจัดภัยยาเสพติดในองค์กร จึงได้จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดดังนี้

1.ปฏิญาณตนไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด นำโดยผู้จัดการโรงงาน นายมงคลพจน์ เกศนิธิวรกุล

2.การอบรม ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยยาเสพติด โดยนายประเสริฐ พรานเกิด

3.กิจกรรมเกมส์ต่อต้านยาเสพติด โดย ทีมงาน มยส และ คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

 

EIC Connect Energy Thailand 2019

(Left: Mr.Mitsuru Fujita – General Manager, Mr.Shiro Watanabe – Senior Executuve Officer, Mr.Hiroyuki Kurosaki – Chief Executive Officer, Ms.Patteera Kitjanulak – PR Manager, Mr.Pawissawee Tangchittrong – Manager)

16 May 2019 – TNS led by Mr.Hiroyuki Kurosaki – CEO and TNS team have participated in EIC Connect Energy Thailand 2019 at the Okura Prestige Hotel BKK. This event is designed to enable suppliers and operators and contractors to meet and discuss how they can work together on energy projects in the local region.

16 พฤษภาคม 2562 – บริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ นำโดยนายฮิโรยูกิ คุโรซากิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะ เข้าร่วมงาน EIC Connect Energy Thailand 2019 ณ โรงแรม ดิโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพ ซึ่งงานนี้ถูกออกแบบเพื่อเปิดโอกาสให้บริษัท ผู้ประกอบการ และผู้รับเหมาได้พบปะ พูดคุยถึงโอกาสทางธุรกิจพลังงานร่วมกันในภูมิภาค

(10 Minute Presentation Session -EPC Companies/Supply Chain Forum: Doing Business In Thailand/Regulatory Requirements / Opportunities & Challenges)

(Panel Discussion)

(One to One Business Matching)

PTTEP CSR with Business Partners 2018

11-12 October 2018 – TNS led by Mr.Mitsuru Fujita, General Manager – Finance & Accounting Department, K.Udom Pittayaprasarn – PMT representative and PR team have joined “PTTEP CSR with Business Partners 2018” in Nakorn Ratchasima and Saraburi Province. “PTTEP CSR with Business Partners 2018” was organized under the concept of “Nature & Culture” with the aim to promote and support conservation and protection of natural resources as well as cultural heritage and local craftsmanship.

*Artificial Salt Lick*

11-12 ตุลาคม 2561 – บริษัทไทยนิปปอน สตีลฯ นำโดย มร.มิทซึรุ ฟูจิตะ ผจก.ทั่วไป แผนกการเงินและการบัญชี คุณอุดม พิทยาประสาน ตัวแทนจากฝ่ายบริหารโครงการ และทีมงานประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมกิจกรรม “PTTEP CSR with Business Partners 2018” ซึ่งจัดโดย ปตท สผ ณ จังหวัดนครราชสีมาและสระบุรี ภายใต้แนวคิด “ธรรมชาติและวัฒนธรรม” เพื่อส่งเสริมและสืบสานขนบประเพณีอันดีงามและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

*Thai – Yonok Clothes*

*Thai Dessert – Khai Pla*

PTTEP Vendor Symposium 2018

28 September 2018 – Mr.Hiroyuki Kurosaki – CEO represented TNS to attend the “2017-2018 PTTEP’s ESG Audit Recognition Ceremony – PTTEP Vendor Symposium day” and obtain “2018 Environment Social Governance (ESG) Audit Programme”  at PTTEP office – EnCo A which TNS has achieved the highest score. Besides, our CEO has presented our ESG in this  event.

28 กันยายน 2561 – นายฮิโรยูกิ คุโรซากิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้แทนบริษัทไทยนิปปอน สตีลฯ เข้ารับประกาศนียบัตร ผลการดำเนินงานตามแบบประเมินศักยภาพ ด้านความยั่งยืนของผู้ค้ากลุ่ม ปตท. ซึ่งบริษัทไทยนิปปอน สตีลฯ ได้รับผลประเมินสูงสุด นอกจากนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารยังได้แสดงผลการดำเนินการของบริษัทไทยนิปปอน สตีลฯ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลอีกด้วย

PCML 1st Steel Cut Ceremony

5 September 2018 – The 1st Steel Cut ceremony is arranged at Bangpakong Fabrication shop 1 with the attendance from both PCML & TNS management and project team. this 1st Cut event is for the provision of maintenance services for Yetagun onshore and offshore facilities – Project: Modification works & Tie-in at Yet-A and Yet-B Platforms for Infill Phase 7.

Participants from PCML include:-

  1. Emry Hisham Yusoff – General Manager of Myanmar Asset (Country Manager)
  2. Mohd KhairulSabirin B Abdullah
  3. Vishnuvartha AL Applanaidu
  4. M Zulfadli Ibrahim

5 กันยายน 2561 – บริษัทไทยนิปปอน สตีลฯ ได้จัดพิธี 1st Steel Cut ณ โรงประกอบ 1 บางปะกง ซึ่งเป็นส่วนของงาน Modification works & Tie-in at Yet-A and Yet-B Platforms for Infill Phase 7 คณะผู้บริหาร บ.ไทยนิปปอน สตีลฯ พร้อมด้วย ทีมจาก PCML นำโดย Mr.Emry Hisham Yusoff – GM Myanmar Asset เข้าร่วมพิธี

PTT CG Day 2018

(2nd, 3rd and 4th persons from left >> Mr.Yoichi Kitayama – NSENGI General Manager, Mr.Somchai Sampeenong – TNS Senior Executive Officer and Mr.Hiroyuki Kurosaki – TNS Chief Executive Officer)

24 August 2018 – TNS & NSENGI management joined PTT CG Day 2018 # 10 under the concept of Born to REAL emphasizing on corporate governance organization in 4.0 era by applying innovation and digital technology tools to protect and investigate corruptions.

24 สิงหาคม 2561 – ผู้บริหารไทยนิปปอน สตีลฯ และนิปปอน สตีลฯ ร่วมงาน PTT CG Day 2018 ครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด Born to Be REAL เน้นย้ำความโปร่งใสองค์กรในยุค 4.0 ดึงนวัตกรรมและดิจิทัลร่วมตรวจสอบและป้องกันทุจริต

TNS Join DMF Tree Planting Project at Nakorn Ratchsima

17 August 2018 – Mr.Somchai Sampeenong – PACA Senior Executive Officer joined the Tree Planting Project hosted by Department of Mineral Fuels (DMF), Ministry of Energy at Wat Mai Santi, Tambol Magluea, Sung Nern District, Nakorn Ratchsima Province. DMF officers and petroleum entrepreneurs have also joined this activity.

17 สิงหาคม 2561 – นายสมชัย สามพี่น้อง เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส แผนกกิจการสัมพันธ์และองค์กรสัมพันธ์ ร่วมปลูกต้นรวงผึ้งใน “โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน” ณ วัดใหม่สันติ ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและผู้ประกอบการปิโตรเลียม พร้อมด้วยคณะทำงานปลูกป่าฯ เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งจัดโดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน

TNS Songkran Festival 2018

09 April 2018 – BPK and BNO personnel celebrated Songkran festival and did the “Rod Nam Dam Hua – (Pouring water on the hands of revered elders and ask for blessing)” our management. TNS Songkran celebration has been regularly arranged in order to maintain Thai tradition.

09 เมษายน 2561 – พนักงาน บ.ไทยนิปปอน สตีลฯ ทั้งหน่วยงานบางปะกง และสำนักงานบางนาต่างร่วมฉลองเทศกาลสงกรานต์ และรดน้ำดำหัว ขอพร จากเหล่าผู้บริหารเพื่อความเป็นสิริมงคล การฉลองเทศกาลสงกรานต์จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานครื้นเครง

Click here to view more photos, better view with IE : \\amr-fileshare\TNS_PUBLIC\TNS_PACA\Songkran 2018