News Update

The 10th PTT President & CEO

The Board of Directors of PTT Public Company Limited (PTT) has announced a resolution to approve Mr. Auttapol Rerkpiboon, Chief Operating Officer of PTT’s Downstream Petrochemical Industry, as the new President and Chief Executive Officer.

Mr. Auttapol will replace Mr. Chansin Treenuchagron whose terms will expire on May 12, 2020.

Mr. Auttapol Rerkpiboon

The 10th PTT  President & CEO

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ได้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ปตท. เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. คนใหม่ ถือเป็นซีอีโอ ปตท.คนที่ 10 ตามที่คณะกรรมการสรรหาซีอีโอเสนอมา แทนนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ที่จะหมดวาระเกษียณอายุครบ 60 ปี ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2562

 

“Sontirat” Minister of Energy accelerates DMF to announce to private sectors

4 มีนาคม 2563 – นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  และคณะทำงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกิจการผลิตปิโตรเลียมแหล่งก๊าซธรรมชาติกลุ่มเอราวัณ  โดยมีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และ นายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ให้การต้อนรับและร่วมคณะเดินทาง พร้อมเร่งให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ออกประกาศให้เอกชนยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่ (รอบที่23) ทั้ง 3 แปลงในอ่าวไทย  รวมพื้นที่กว่า 34,873 ตารางกิโลเมตร ภายในเดือนเมษายนนี้

โดยหวังให้อุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียม เป็นอีกหนึ่งแรงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ  หลังจากที่ไม่ได้มีการดำเนินการสำรวจในพื้นที่ใหม่มาตั้งแต่ปี 2550 หรือนานกว่า 12 ปี จะสามารถรู้ผลผู้ชนะการประมูลและมีการลงนามในสัญญาได้ภายในปีนี้ และในปี 2564 จะได้เริ่มต้นการสำรวจซึ่งหวังว่าจะมีข่าวดีในการค้นพบปิโตรเลียมในพื้นที่ที่เปิดให้สำรวจใหม่

4 March 2020 – Mr.Sontirat Sontijirawong, Minister of Energy and the working group have paid a visit to the operation of the petroleum production in Erawan Gas Field. Mr.Siriphat Phatthakun, Governor of Nakorn Si Thammarat province and Mr.Pairoj Kaweeyanun, President, Chevron Thailand Exploration and Production Co.,Ltd welcomed and joined this visit. Mr.Sontirat has accelerated Department of Mineral Fuels to announce to private sectors to submit a request for new exploration and production rights (Round 23) in all 3 plots in the Gulf of Thailand within April 2020. The total area is over 34,873 square kilometers.

With the aim that petroleum exploration & production industry will be another key driver of national economy after 12 years which Thailand has not explored for new resources since 2007. The bidding result and new contract signing will be completed within 2020. The new exploration is expecting to start in 2021.

 

 

 

MP G11 awarded Nong Nooch rights

Department of Mineral Fuels has granted a licence for petroleum exploration and production (E&P) activity for MP G11 Thailand to operate the Nong Nooch oilfield in the Gulf of Thailand. The department estimates a production capacity of crude oil from that field of 5,000 barrels per day. MP G11 plans to produce the explored petroleum during 2021-2033.

Dr.Supalak Parn-anurak, the department’s spokesman, said the petroleum committee on Monday approved the location of the area of Nong Nooch field, totalling 363 square kilometres. The Nong Nooch oilfield has the G11/48 code, located in the offshore area of Narathiwat province.

Source from : https://www.bangkokpost.com/business/1847439/mp-g11-awarded-nong-nooch-rights

Date : 31 January, 2020

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้อนุญาตให้เอ็มพี จี 11 (ประเทศไทย) จำกัด มีสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทยโดยแหล่งที่ค้นพบใหม่นี้มีชื่อว่า “นงนุช” และกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้ประมาณการกำลังการผลิตน้ำมันดิบไว้ที่ 5พันบาร์เรลต่อวัน ช่วงปี2564-2576

ดร.ศุภลักษณ์ พาฬอนุรักษ์ โฆษกกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  บอกในข่าวว่า แหล่งผลิตน้ำมันดิบใหม่มีชื่อว่า นงนุช  มีขนาดพื้นที่ 363.05 ตารางกิโลเมตร อยู่ในแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข G11/48 (บริเวณนอกชายฝั่งจังหวัดนราธิวาส)

แหล่งที่มาข่าว :  https://www.bangkokpost.com/business/1847439/mp-g11-awarded-nong-nooch-rights

วันที่  :  31 มกราคม 2563

The 23rd Petroleum Concession Bidding Round (April 2020)

Dr.Sarawut Kaewtathip DIRECTOR GENERAL of Department of Mineral Fuels has given an interview to Post Today that Department of Mineral Fuels issued an invitation for the 23rd Petroleum Concession bidding round for exploration and production concession in April 2020. It takes time to determine each winner to be completed in late 2020 and the contract can be signed by the beginning of the year 2021.

Source from : https://www.posttoday.com/economy/news/612342

Date : 21 January 2020

ดร.สราวุธ   แก้วตาทิพย์   อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดเผยว่า กรมเชื้อเพลิงเตรียมประกาศเชิญชวนให้เอกชนผูู้สนใจยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่ หรือรอบที่ 23  ในช่วงเดือนเมษายนนี้ คาดจะใช้เวลาในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะแต่ละแปลงแล้วเสร็จในช่วงปลายปี 2563 และสามารถลงนามสัญญาได้ต้นปี 2564

แหล่งที่มาข่าว : https://www.posttoday.com/economy/news/612342

วันที่ : 21 มกราคม 2563

Mission of Department of Mineral Fuels 2020

Dr.Sarawut Kaewtathip DIRECTOR GENERAL of Department of Mineral Fuels has given an interview to The Bangkok Insight about 2 missions of Department of Mineral Fuels in 2020

1.Petroleum development in the overlapping area between Thailand – Cambodia (Overlapping Claims Area: OCA). It’s the best solution for the joint development of the two countries to achieve mutual benefits.

2.The launch of a new round for exploration and production. It’s time to start again. Now, it’s during the research for potential source and we put an emphasis on petroleum resources in the Gulf of Thailand and Department of Mineral Fuels will be open concessions in April 2020.

Source from : https://www.thebangkokinsight.com/272505/

Date : 14 January 2020

ภารกิจสำคัญของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ปี 2563

ดร.สราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติให้สัมภาษณ์กับ The Bangkok Insight ถึงภารกิจสำคัญของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติในปี 2563 ดังนี้

1.การพัฒนาปิโตรเลียมในพื้นที่ทับซ้อนไทย-กัมพูชา (Overlapping Claims Area : OCA) ถือเป็นทางออกที่ดีที่สุดในการพัฒนาของทั้ง 2 ประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน

2.การเปิดให้สิทธิ์สำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่ เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูล ดูศักยภาพของแหล่ง ว่าจะสามารถเปิดแปลงใดได้บ้าง โดยเน้นแหล่งปิโตรเลียมในอ่าวไทยเป็นหลักและกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะเปิดสัมปทานในเดือนเมษายน 2563

แหล่งข้อมูล : https://www.thebangkokinsight.com/272505/

วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2563

 

DMF New Appointment

16 October 2019 – Council of Ministers appointed Dr. Sarawut Kaewtathip to DIRECTOR GENERAL

of Department of Mineral Fuels and Mrs. Premrutai Vinaiphaet to MINISTRY OF ENERGY INSPECTOR

ครม.แต่งตั้ง แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงตามที่กระทรวงพลังงาน เสนอ 2 ตำแหน่งได้แก่

 1. นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ ตำแหน่งอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน
 2. ดร.สราวุธ แก้วตาทิพย์ตำแหน่งรองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

แหล่งอ้างถึง:  Energy News Center-ENC วันที่ 16 ต.ค. 62

https://dmf.go.th/public/list/data/detail/id/13944/menu/593

6 January 2018 TNS Social Responsibilities

TNS Business Operation is required to have 5 social responsibilities as follows:

 1. Promoting and developing live quality of disables
 2. Promoting education for young generation
 3. Promoting health for the elders
 4. Caring for the environment
 5. Caring for the communities

Mr. Somchai Sampeenong, Senior Executive Officer said a business can grow with or without social responsibility, but doing good for others allows a business to reap rewards in many ways thereby developing longer-term immunity and business sustainability. Nonetheless, TNS has created activities and projects to be socially responsible as following:

 • Supporting financial, knowledge, occupation and making revenue for disables and caretakers follow the Persons with Disabilities Empowerment Act, section 35.
 • Project “Coffee Shop” driven by the disables at Irrigation Dept. market and U-Centre Soi. Chulalongkorn42
 • Donate computers to the schools around Bangpakong area and build the library for Prommanukhro school.
 • “Happy Senior” campaign, providing knowledge and health tips to the elders in Bangpakong Community, Chachoengsao Province.
 • Mangrove Planting at Koh Nok, Ta-Kham district, Chachoengsao Province.
 • TNS has established Sufficiency Economy Learning Center at Prommanukhro School under the concept of “Sufficiency Economy” developed by the late King Rama 9 to promotes the use of resources and local wisdom according to edutainment for children, youths and the public.

Finally, these projects shall be continually developed so, the community, society and the environment, as well as TNS business shall move forward sustainably.

เนื้อข่าวต้นฉบับจากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,328 วันที่ 4-6 มกราคม 2561

23 December 2017 รัฐมนตรีพลังงาน ร่วมงานครบรอบ 30ปี TNS

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ร่วมแสดงความยินดีกับ บริษัทไทยนิปปอนสตีล คอร์ปอเรชั่น  หรือ TNS ซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับงานวิศวกรรมและบำรุงรักษา แท่นขุดเจาะปิโตรเลียมในทะเล( Offshore Platform) ในประเทศไทย ในโอกาส ครบรอบ30 ปี ของการก่อตั้ง โดยมีบุคคลสำคัญในอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ร่วมงานอย่างคับคั่ง 
Minister of Energy Congratulates Thai Nippon Steel & Sumikin Engineering & Construction Corp., Ltd.  TNS, which does the business related to engineering and maintenance work of Offshore petroleum platform in Thailand Gulf on the occasion of the 30th anniversary Foundation. Many key persons of petroleum exploration and production industry has attended the event.
เมื่อเร็วๆนี้ นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ร่วมเป็นเกียรติในงานครบรอบ30ปีการก่อตั้ง บริษัทไทยนิปปอนสตีล คอร์ปอเรชั่น หรือ TNS  ภายใต้ธีม ” 30 years of sustainable success ” ซึ่งจัดที่ รร. The Okura Prestige Bangkok  โดยมี นายอากิฮิโระ ซูซูกิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไทยนิปปอนสตีล จำกัด หรือ TNS  นายชินอิจิ ฟูจิวาระ ประธานบริษัท นิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิคิน เอ็นจิเนียริ่ง หรือ NSENGI ให้การต้อนรับและถ่ายภาพร่วมกันบนเวที
Recently, Mr. Siri Jirapongphan, Minister of Energy has attended the 30th anniversary of Thai Nippon Steel & Sumikin Engineering & Construction Corp., Ltd. or TNS, under the theme “30 years of sustainable success”,  at the Okura Prestige Bangkok welcomed by Mr. Akihiro Suzuki, Chief Executive Officer (TNS) and Mr. Shinichi Fujiwara, President of Nippon Steel & Sumikin Engineering Co., Ltd. (NSENGI) and photo session together on stage.
งานดังกล่าวมีบุคคลสำคัญในอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ร่วมงานตามคำเชิญ อย่างคับคั่ง อาทิ นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ อดีตปลัดกระทรวงพลังงาน  นายคุรุจิต นาครทรรพ อดีตปลัดกระทรวงพลังงานและอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา อดีตอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  นายทรงภพ พลจันทร์ อดีตอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ   นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ อดีตอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ    นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ นายพงศธร ทวีสิน  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ.  นายไพโรจน์ กวียานันท์  ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต
TNS ก่อตั้งเมื่อปี 1987และเป็นผู้นำในธุรกิจเหล็กสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและ งานวิศวกรรม  บำรุงรักษา ที่เกี่ยวข้องกับ แท่นขุดเจาะปิโตรเลียม ในทะเล ( Offshore Platform)  โดยโครงการสำคัญ ในประเทศไทย ที่TNS เข้าไปทำธุรกิจเกี่ยวข้อง อาทิ โครงการ บงกช   อาทิตย์ ของ ปตท.สผ. และโครงการของบริษัทมูบาดาลา และ ซาลาแมนเดอร์

There are many important persons attended to celebrate the memorable event such as Mr. Cherdpong Siriwit, former Permanent Secretary, Ministry of energy, Mr. Kurujit Nakornthap, former Permanent Secretary-Ministry of Energy and former Director General of the Department of Mineral Fuels, Mr. Krairit Nilkuha, former Director General of the Department of Mineral Fuels, Mr. Songpope Polachan, former Director General of the Department of Mineral Fuels, Mrs. Puangthip  Silpasart, former Director General of the Department of Mineral fuels, Mr. Veerasak Pungrassamee, Director General of the Department of Mineral fuels, Mr. Phongsthorn Thavisin, Chief Operating Officer of PTT Exploration and Production Plc (PTTEP) Mr. Pairoj Kaweeyanun, President of Chevron Thailand Exploration and Production.

TNS Founded since 1987 and being the market leader in steel industry, engineering and maintenance business of petroleum platform (Offshore) in Thailand for example; Artit Bongkot, PTTEP and Mubadala and Salamander.

 

เนื้อข่าวต้นฉบับจาก http://www.energynewscenter.com/index.php/activity/detail/365

2 December 2017 New energy minister vows quick auctions

Newly appointed Energy Minister Siri Jirapongphan has vowed to rev up the bidding process for the Bongkot and Erawan offshore gas blocks in the Gulf of Thailand.

The concessions for the Bongkot and Erawan blocks are due to expire in 2022 and 2023, respectively.
Mr. Siri, who was executive director of the Petroleum Institute of Thailand, said on his first day on the job that government should accelerate the bidding as soon as possible, as it has been delayed several times the past few years.

The Bongkot and Erawan blocks produce natural gas at a combined average of 2,000 standard million cubic feet per day, comprising 40% of Thailand’s gas demand.
Policymakers decided the auction of the two gas blocks would use production-sharing contracts for the business model, but investors are still waiting for the terms
of reference, which are due to be issued this month by the Mineral Fuels Department.

Mr. Siri said the ministry is in talks with related firms about the details and schedule of the bidding, which he expects to be held soon.
In related news, he said the government will carefully consider the coal-fired power plants scheduled to be developed in Thailand’s southern provinces after the projects received strong opposition from environmental and community activists.

Mr. Siri said policymakers must balance the pros and cons of the power plants carefully because they affect the environment and energy security.
Power demand in the South is rising substantially because of growing tourism, while power supply is about to tighten, putting policymakers in a bind.

Another issue requiring Mr. Siri’s attention is a solution to the palm oil shortage as demand rises in both the food and biodiesel industries.
Thailand normally has a lower crude palm oil supply during the dry season, forcing the government to import crude palm from Malaysia and reduce the proportion allotted to biodiesel. The food industry is given priority over bio-fuel. Biodiesel has a 7% blend of the alternative fuel in the diesel.

 นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า การประมูลแหล่งปิโตรเลียมที่จะหมดอายุสัมปทานปี 2565-66 (แหล่งก๊าซฯ เอราวัณ-บงกช) เป็นปัจจัยสำคัญต่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศอย่างมากจึงจำเป็นต้องมีความชัดเจนในเรื่องนี้ อย่างไรก็ตาม ต้องขอเวลาทำความเข้าใจกับหลายๆ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงพลังงาน บมจ.ปตท.ในฐานะรับซื้อก๊าซฯ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะผู้ใช้รายใหญ่ รวมถึงผู้รับสัมปทาน คือ เชฟรอน และ บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (ปตท.สผ.) และผู้ร่วมทุนเพื่อหาข้อสรุปว่าจะเดินเส้นทางไหนก่อนที่จะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาและนำข้อมูลเสนอต่อสังคมต่อไป

“การประมูลปิโตรเลียมเอราวัณและบงกชเป็นที่รับทราบในวงกว้างทั้งในและต่างประเทศ หากเรายังไม่สามารถสร้างความมั่นใจได้ว่าประเทศไทยมีเส้นทางที่ชัดเจนในเรื่อองของความมั่นคงพลังงาน หรือความไม่มั่นคงด้านพลังงานเพราะความไม่ชัดเจนของสัมปทานที่จะหมดอายุ หากไม่ทำแต่เนิ่นๆ ก็จะส่งสัญญาณที่ผิดว่าเราไม่สามารถบริหารจัดการอนาคตของเรากันเองได้เลย ซึ่งเรามีกรอบเวลาอยู่แล้วและจะหารือกับผู้บริหารกระทรวงในวันนี้เลย” รมว.พลังงานกล่าว

ความมั่นคงด้านไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าถ่านหิน จะได้หารือกับทุกฝ่าย โดยจะขอเวลา 1 สัปดาห์เพื่อที่จะสรุปแนวทางดำเนินการ โดยต้องคำนึงถึงผลกระทบและความปลอดภัยของคนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า แต่ขณะเดียวกันความมั่นคงด้านไฟฟ้าก็มีความสำคัญโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นรายได้หลักของประเทศที่จำเป็นต้องคำนึงถึงด้วย จึงจำเป็นจะต้องนำข้อเท็จจริงมาหารือกันที่จะต้องสร้างความมั่นคงไม่ใช่เพื่อกำไรของกิจการไฟฟ้าแต่เป็นความมั่นคงของเศรษฐกิจประเทศโดยเฉพาะกับคนในภาคใต้เอง

กระทรวงพลังงานจะทำงานเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกๆ กระทรวง เช่น สัปดาห์หน้าจะหารือกับกระทรวงพาณิชย์หลังจากที่ทราบว่าสต๊อกปาล์มน้ำมันมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นที่จะดูในเรื่องของสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลที่ขณะนี้เป็น บี 7 ว่าจะดูแลอย่างไรเพื่อที่จะมีส่วนทำให้ราคาปาล์มดิบดีขึ้นอย่างไร เพราะการผลิตปาล์มก็เป็นไปตามฤดูกาลแต่ในแง่ของการผลิตน้ำมันนั้นมีการใช้อยู่ทุกวัน