• ด้วยประสบการณ์ในการส่งมอบโครงการต่าง ๆ ให้ตรงเวลาโดยใช้ขั้นตอนการบริหารโครงการที่มีความรู้เชี่ยวชาญ รวมทั้ง:
  • ตารางเวลาและการวางแผนทรัพยากรพร้อมเส้นฐานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
  • การกำกับดูแลสถานะโดยใช้วิธีการประมวลผลขั้นสูงสำหรับแต่ละเฟสของโครงการ
  • สมาชิกทีมงานบริหารโครงการผู้มีความชำนาญสูงและได้รับการรับรองว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในการบริหารโครงการ
  • การรายงานสถานะของโครงการโดยละเอียดซึ่งเกินกว่าข้อกำหนดของลูกค้าโดยส่วนใหญ่

เรากำลังพัฒนารูปแบบของโรงงานอัจฉริยะ “ทีเอ็นเอส” โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย รวมทั้ง “ไอโอที” โดรน และ “เอไอ” เพื่อกำกับดูแล/ควบคุมสถานะของโครงการทั้งหมดโดยอัตโนมัติเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

การประสานงาน ณ สถานที่ก่อสร้าง ยังเป็นจุดแข็งสำคัญของเราอีกอย่างหนึ่ง คนงาน ฝ่ายบริหารสถานที่ก่อสร้าง และผู้บริหารระดับสูง ยังประสานงานอย่างใกล้ชิดและมีบทบาทในการสื่อสารแบบสองทางซึ่งทำให้แน่ใจถึงความร่วมมือทางบวกและการสร้างทีมงาน

ในการติดตามความคืบหน้า ได้มีการใช้ซอฟต์แวร์ “พรีมาวีร่า” รุ่นล่าสุดเป็นซอฟต์แวร์หลัก เพื่อติดตามความคืบหน้าและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเส้นทางวิกฤตและความเสี่ยงที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง/การใช้ซอฟต์แวร์ที่มีนวัตกรรมซึ่งสามารถพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารโครงการของเรา เช่น “ไอแม็ป” ซึ่งแสดงข้อมูลสถานะล่าสุดของโครงการในแผนที่เพียงฉบับเดียว

Top