ด่วน !! รับสมัคร ช่างเชื่อม / ช่างประกอบงานโครงสร้าง หลายอัตรา

บริษัท ไทยนิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิคิน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ทำสัญญาจ้างถึงเดือนมิถุนายน 2561

  • ช่างเชื่อม SMAW / FCAW 6G, 6GR จำนวน 120 อัตรา
  • ช่างประกอบงานโครงสร้าง FITTER A  FITTER B  จำนวน 200 อัตรา

สวัสดิการ : รถรับ-ส่ง, ชุดทำงาน, รองเท้า,ค่ากะ, ประกันสังคม,กองทุนเงินทดแทน, อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล( PPE)

หลักฐานในการสมัครงาน

  1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
  2. บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  4. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
  5. สำเนาใบสด.9 จำนวน 1 ฉบับ

ติดต่อสมัครงาน 

คุณกิ่งกาญจน์  02-7552800 ต่อ 3225

14 หมู่ 14 ถ.สุขุมวิท(สายเก่า) ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130

***หมายเหตุ***

ผู้สมัครที่เคยทำงานอยู่กับบริษัทรับเหมาของ TNS  

ต้องพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานจากบริษัทเดิมอย่างน้อย 3 เดือน