Author - PR - PA & CA

TNS in NSE Magazine

TNS employee’s interview – K.Ratchasuda Uppakhot from Construction Management Division and Technical Training Center at Bangpakong Yard were introduced in NSE Magazine 2020 Summer Issue.

บทสัมภาษณ์คุณรัชสุดา อุปโคตร – พนักงานจากแผนกบริหารโครงสร้าง และข่าวการเปิดศูนย์ฝึกอบรมทางเทคนิคไทยนิปปอนสตีลฯ ได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสารของ บริษัทนิปปอนสตีลฯ (NSE Magazine)

TNS Training Center in Japanese Steel Newspaper

17 June 2020 – TNS Training Center was published in Japanese Steel Newspaper, it was introduced that the start of this center was from the temporary booths at front of Bangpakong building 1 to the permanent facility at 1st & 2nd floor of building 6.

The training targets not only for TNS employee , but also workers of subcontracted companies, and has trained over 15,000 people since the booth days. TNS plans to open the training center widely and visits to local residents, students and companies by 2021, in hopes to provide the space as a grounds to cultivate human resources and to contribute to the community.

17 มิถุนายน 2563 – ศูนย์ฝึกอบรมไทยนิปปอนสตีลฯ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์อุตสาหกรรมเหล็กในประเทศญี่ปุ่น ศูนย์ฝึกฯเริ่มต้นมาจากบูธกลางแจ้งหน้าอาคาร 1 ที่บางปะกง และมาเป็นศูนย์แบบเต็มรูปแบบที่ ชั้น 1 และ 2 ของอาคาร 6

เป้าหมายของศูนย์ฝึกฯ ไม่ใช่แค่เพียงการอบรมให้แก่พนักงานของบริษัทไทยนิปปอน สตีลฯเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงพนักงานรับเหมาช่วงจากบริษัทต่างๆที่ทำงานให้กับไทยนิปปอน สตีลฯ ปัจจุบันนี้เราได้ให้การอบรมพนักงานมากกว่า 15,000 คนแล้ว  บริษัทฯมีแผนที่จะเปิดศูนย์ฝึกฯให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และจะมีการออกไปพบปะกับชุมชน นักเรียนนักศึกษา และบริษัทต่างๆในปี 2564 ด้วยความหวังที่จะให้ศูนย์ฝึกฯนี้เป็นที่พัฒนาศักยภาพบุคลากรแก่สังคมและชุมชนต่อไป

 

Technical Training Center Opening

12 March 2020 – Technical Training Center has remarked the next chapter of TNS learning development and also proved that TNS is a truly continual improvement organization. And today, TNS management, employee and our subcontractors are gathered at Bangpakong 2nd floor of building 6 to jointly celebrate the opening ceremony. In this event, our CEO Mr.Hiroyuki Kurosaki has announced Technical Training Center – TTC vision as follows;

“To be an evolving learning institute to achieve our mission to cultivate human resources for the sustainability of TNS, its Business Partners and contribute to community and society.”

12 มีนาคม 2563 – ศูนย์ฝึกอบรมทางเทคนิค บ.ไทยนิปปอน สตีลฯ นับเป็นอีกหนึ่งบทของการพัฒนาการเรียนรู้ขององค์กร และยังเป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่า เราคือองค์กรที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องที่แท้จริง และวันนี้คณะผู้บริหาร พนักงาน และผู้แทนจากบริษัทผู้รับเหมาช่วงต่างมาร่วมพิธีเปิดศูนย์ฯดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ส่วนงานบางปะกง พร้อมกันนี้ มร.ฮิโรยูกิ คุโรซากิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ประกาศวิสัยทัศน์ของศูนย์ฝึกอบรมทางเทคนิค บ.ไทยนิปปอน สตีลฯ ดังนี้

“เราคือสถาบันการเรียนรู้ เพื่อบรรลุพันธกิจหลักขององค์กร ที่มุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรขององค์กร และพันธมิตรทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องยั่งยืน รวมทั้งสืบสานความรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคมขององค์กร”

“Sontirat” Minister of Energy accelerates DMF to announce to private sectors

4 มีนาคม 2563 – นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  และคณะทำงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกิจการผลิตปิโตรเลียมแหล่งก๊าซธรรมชาติกลุ่มเอราวัณ  โดยมีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และ นายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ให้การต้อนรับและร่วมคณะเดินทาง พร้อมเร่งให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ออกประกาศให้เอกชนยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่ (รอบที่23) ทั้ง 3 แปลงในอ่าวไทย  รวมพื้นที่กว่า 34,873 ตารางกิโลเมตร ภายในเดือนเมษายนนี้

โดยหวังให้อุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียม เป็นอีกหนึ่งแรงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ  หลังจากที่ไม่ได้มีการดำเนินการสำรวจในพื้นที่ใหม่มาตั้งแต่ปี 2550 หรือนานกว่า 12 ปี จะสามารถรู้ผลผู้ชนะการประมูลและมีการลงนามในสัญญาได้ภายในปีนี้ และในปี 2564 จะได้เริ่มต้นการสำรวจซึ่งหวังว่าจะมีข่าวดีในการค้นพบปิโตรเลียมในพื้นที่ที่เปิดให้สำรวจใหม่

4 March 2020 – Mr.Sontirat Sontijirawong, Minister of Energy and the working group have paid a visit to the operation of the petroleum production in Erawan Gas Field. Mr.Siriphat Phatthakun, Governor of Nakorn Si Thammarat province and Mr.Pairoj Kaweeyanun, President, Chevron Thailand Exploration and Production Co.,Ltd welcomed and joined this visit. Mr.Sontirat has accelerated Department of Mineral Fuels to announce to private sectors to submit a request for new exploration and production rights (Round 23) in all 3 plots in the Gulf of Thailand within April 2020. The total area is over 34,873 square kilometers.

With the aim that petroleum exploration & production industry will be another key driver of national economy after 12 years which Thailand has not explored for new resources since 2007. The bidding result and new contract signing will be completed within 2020. The new exploration is expecting to start in 2021.

 

 

 

Test From

Field is required!
Field is required!
  • - select your title -
  • Mr.
  • Mis.
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Upload your documents...
Field is required!

CSR Report 2018

Demo Book