วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบต่อสังคม บ.ไทยนิปปอน สตีลฯ โดยหน่วยงาน ประชาสัมพันธ์ ได้เริ่มต้นปีใหม่นี้ด้วยการจัดโครงการเพื่อสังคม “ส่งมอบความสุขในเทศกาลวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561” ในวันที่ 12 มกราคม 61 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมเงิน โดยส่งมอบ “กระปุกออมสิน” แก่เด็กๆในระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โรงเรียนเหล่านี้ล้วนตั้งอยู่รอบอาณาบริเวณ บ.ไทยนิปปอน สตีลฯ ทั้งหน่วยงานบางปะกง รายชื่อโรงเรียน –หน่วยงาน มีดังต่อไปนี้ :

  1. พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ
  2. โรงเรียนวัดสุขาราม
  3. โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน
  4. โรงเรียน พระพิมลเสนีย์ ( พร้อม หงสกุล )
  5. โรงเรียนพรหมานุเคราะห์

เราได้เห็นรอยยิ้ม แสดงความขอบคุณและความสุขบนใบหน้าของพวกเขาอย่างชัดเจน

Top