รางวัลสถานประกอบการปลอดบุหรี่ ระดับดีเด่น

16 พฤษภาคม 2566 – บริษัทไทยนิปปอน สตีลฯ ได้รับรางวัลสถานประกอบการปลอดบุหรี่ ระดับดีเด่น จากสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต (ระดับดีเด่นเป็นระดับสูงสุดของรางวัลนี้)

2564: รางวัลสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ “ระดับก้าวหน้า” จากสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ

2566: รางวัลสถานประกอบการปลอดบุหรี่ “ระดับดีเด่น” จากสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ

 

 

Top