วันงดสูบบุหรี่โลก 2565

31 พฤษภาคม 2565 – เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก HSE Team นำโดยนายจีรวัฒน์ เจริญผล ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้พนักงาน ลด ละเ ลิก สูบบุหรี่ ณ หน่วยงานบางปะกง เพื่อส่งเสริมและดำเนินการสถานที่ทำงานปลอดบุหรี่ที่ปกป้องพนักงานของเราให้ปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพจากควันบุหรี่มือสอง

Top