บริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ บริจาคอุปกรณ์ป้องกันโควิดมอบให้แก่ชุมชนบางปะกง

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทไทยนิปปอน สตีลฯ นำโดยคุณสมชัย สามพี่น้อง เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส และคุณพัศศ์ธีรา กิจจานุลักษณ์ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนมอบอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับชีวิตวิถีใหม่ อาทิ หน้ากากผ้าอนามัย 1,500 ชิ้น และเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ 28 ชุด เป็นต้น ให้กับเทศบาลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์, สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางปะกง(บ้านบางปะกง), โรงพยาบาลบางปะกง และโรงเรียนบริเวณใกล้เคียง บริษัทไทยนิปปอน สตีลฯ ทั้งหน่วยงานบางปะกงและหน่วยงานอมรา

 

Top