พิธีเปิด ร้านกาแฟดาว ร้านเบเกอรี่ ร้านน้ำแข็งไส ร้านน้ำผลไม้ปั่น ประจำปีพ.ศ. 2563 เพื่อผู้พิการ

พันธกิจของเรา คือการส่งเสริมและปรับปรุงคุณภาพชีวิตผู้พิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2545 ซึ่งพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ที่มุ่งช่วยเหลือผู้พิการอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้คนพิการสามารถดูแลตนเอง และลดการพึ่งพิงได้

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ได้มีพิธีเปิด ร้านกาแฟดาว ร้านเบเกอรี่ ร้านน้ำแข็งไส ร้านน้ำผลไม้ปั่น ประจำปีพ.ศ. 2563 อย่างเป็นทางการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบจาก บริษัทไทยนิปปอน สตีลฯ ร้านตั้งอยู่ที่คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีคณะผู้บริหาร บริษัทไทยนิปปอน สตีลฯ นำโดย มร.ฮิโรยูกิ คุโรซากิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณสมชัย สามพี่น้อง เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส คุณเอกภพ สุขประสาธน์ ผู้จัดการทั่วไป พร้อมทั้ง คุณปิยะกาณจน์ อาจนิยม นักพัฒนาสังคม ศูนย์บริการคนพิการ จังหวัดปทุมธานี และ คุณเสาวภาคย์ ศรีเนตร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 3 พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน

News on NBT >> https://www.youtube.com/watch?v=jVUW7c0RH2E&feature=youtu.be

 

Top