วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันที่ 10 มกราคม 2563 ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทไทยนิปปอน สตีลฯ นำโดยทีมคณะกรรมการรับผิดชอบของสังคมต่อองค์กร ได้เริ่มต้นปีใหม่นี้ด้วยการจัดโครงการเพื่อสังคม “ส่งมอบความสุขในเทศกาลวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563” บริษัทไทยนิปปอน สตีลฯ ได้มอบสื่อการเรียนการสอนชุดหนังสือ+ปากกาพูดได้ จำนวน 10 ชุด ให้แก่เด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนทางด้านการศึกษาให้กับเด็กรุ่นใหม่ ซึ่งโรงเรียนเหล่านี้ล้วนตั้งอยู่รอบอาณาบริเวณ บริษัทไทยนิปปอน สตีลฯ ทั้งหน่วยงานบางปะกง รายชื่อโรงเรียน –หน่วยงาน มีดังต่อไปนี้ :

พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ
โรงเรียนคลองแสนสุข
โรงเรียนบ้านสีล้ง
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง
โรงเรียนพระพิมลเสนีย์ ( พร้อม หงสกุล )
โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร
โรงเรียนคลองพานทอง
โรงเรียนพรหมานุเคราะห์
โรงเรียนสกัด 40 (กิตตินาคประชานุกุล)
โรงเรียนบ้านเขากวางทอง

เราได้เห็นรอยยิ้ม แสดงความขอบคุณและความสุขบนใบหน้าของพวกเขาอย่างชัดเจน

Top