กิจกรรมพัฒนาผู้นำเยาวชนเพื่อขับเคลื่อนสุขภาวะครอบครัว

วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562  บริษัท ไทยนิปปอนสตีล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่นคอร์ปอเรชั่น นำโดยนายสมชัย สามพี่น้อง เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายกิจการสัมพันธ์และองค์กรสัมพันธ์ ร่วมกับ สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สพส) ภาคีเครือข่ายสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ประกอบด้วย ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า Imagine Thailand movement จัดกิจกรรมพัฒนาผู้นำเยาวชนเพื่อขับเคลื่อนสุขภาวะครอบครัว ณ โรงเรียนพรหมานุเคราะห์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจของเยาวชนต่อการใช้ชีวิตที่ห่างไกลจากการบริโภคยาสูบและการปฏิบัติต่อคนในครอบครัวที่ต้องการเลิกบุหรี่ สู่การเป็น “ฮีโร่ชีวิตดี ปลอดบุหรี่ มีความสุข”

 

Top