โครงการแพลงค์เปลี่ยนแปลงชีวิตประจำปี 2563

10 ธันวาคม 2563 – คุณสมชัย สามพี่น้อง ในนามประธานโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรและคุณมงคลพจน์ เกศนิธิวรกุล ที่ปรึกษาโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ได้ส่งมอบรางวัลแก่ผู้ชนะในโครงการแพลงค์เปลี่ยนแปลงชีวิตประจำปี 2563 รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลมีดังนี้

Top