สนับสนุนงานประเพณีศาลเจ้าพ่อปากคลองพานทอง ประจำปี 2561

วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2651 ที่ผ่านมา บริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ ได้ส่งมอบตู้เย็นขนาด 5.2 คิว จำนวน 1 หลัง มูลค่า 5,390 บาท ผ่านทาง นายสมประสงค์ สายสิณะวัฒน์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นของรางวัลสนับสนุนงานประเพณีศาลเจ้าพ่อปากคลองพานทอง ประจำปี 2561

Top