โครงการสร้างสมดุลด้วยท่าสควอท

8 ตุลาคม 2563 – คุณสมชัย สามพี่น้อง ในนามประธานโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรและคุณมงคลพจน์ เกศนิธิวรกุล ที่ปรึกษาโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ได้ส่งมอบรางวัลแก่ผู้ชนะในโครงการสร้างสมดุลด้วยท่าสควอทประจำปี 2563 รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลมีดังนี้

Top