บริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ บริจาคหน้ากากอนามัย 100,000 ชิ้นมอบให้กระทรวงแรงงาน

4 มิถุนายน 2564 – บริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ บริจาคหน้ากากอนามัย 100,000 ชิ้น มอบให้กระทรวงแรงงานเพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงสำคัญในการต่อสู้กับการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยมีนายสุชาติ ชมกลิ่น  รัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน เป็นผู้รับมอบ  การส่งมอบหน้ากากอนามัยเป็นไปตามมาตรการ การเฝ้าระวัง ตามชีวิตวิถีใหม่ในช่วงสถานการณ์โควิดแพร่ระบาด

Top