งานกฐินบริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ ประจำปี 2564

30 ตุลาคม 2564 – บริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ นำโดย เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส คุณสมชัย สามพี่น้อง และเหล่าพนักงานทั้งส่วนงานบางนา และบางปะกง เข้าร่วมงานกฐินประจำปี 2564 โดยมีพิธีทอดกฐินที่วัดสุวรรณมาตร เพื่อรวมรวบจตุปัจจัย ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นลานวัด ศาลาพักผ่อน และโรงครัว โดยในปีนี้เงินกฐินที่ได้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 421,261 บาท

Top