วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565

มกราคม 2565 ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทไทยนิปปอน สตีลฯ นำโดยส่วนงานประชาสัมพันธ์และทีมรับผิดชอบสังคมต่อองค์กร ได้เริ่มต้นปีใหม่นี้ด้วยการจัดโครงการเพื่อสังคม “ส่งมอบความสุขในเทศกาลวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565”  บริษัทไทยนิปปอน สตีลฯ ได้มอบสมุดและชุดเครื่องเขียน จำนวน 1,000 ชุด ให้แก่เด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนทางด้านการศึกษาให้กับเด็กรุ่นใหม่ ซึ่งโรงเรียนเหล่านี้ล้วนตั้งอยู่รอบอาณาบริเวณ บริษัทไทยนิปปอน สตีลฯ ทั้งหน่วยงานบางปะกงและหน่วยงานอมรา

รายชื่อโรงเรียน มีดังต่อไปนี้ :

  • โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง
  • โรงเรียนพระพิมลเสนีย์ ( พร้อม หงสกุล )
  • โรงเรียนคลองพานทอง
  • โรงเรียนพรหมานุเคราะห์
  • โรงเรียนคลองแสนสุข

เราได้เห็นรอยยิ้ม แสดงความขอบคุณและความสุขบนใบหน้าของพวกเขาอย่างชัดเจน

Top