บริษัทไทยนิปปอน สตีลฯ บริจาคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแก่ อบต. ลำคอหงษ์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤต COVID-19

กรกฎาคม 2564: บริษัทไทยนิปปอน สตีลฯ บริจาคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแก่ อบต. ลำคอหงษ์ อ. โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤตไวรัสโคโรน่า COVID-19

Top