พิธีมอบทุนการศึกษาบริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ ประจำปี 2563

22 กรกฎาคม 2563 – มร.ฮิโรยูกิ คุโรซากิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธานมอบทุนการศึกษาไทยนิปปอน สตีลฯ ประจำปี 2563 ณ ส่วนงานบางปะกง ตึก 6 ชั้น 2 โดยมีคณะผู้บริหารและหัวหน้างานต่างมาร่วมพิธีและแสดงความยินดีกับครอบครัวนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาด้วย ในปี 2563 นี้ มีผู้ได้รับทุนทั้งสิ้น 4 คน ดังนี้

Top