โครงการปลูกป่า Tree-N-S Mangrove Tree Planting ณ ยาร์ดบางปะกง

17 กันยายน 2563 – บริษัทไทยนิปปอน สตีลฯ นำโดย คุณฮิโรยูกิ คุโรซากิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พนักงานบริษัทฯ และผู้รับเหมาช่วง จำนวน 30 คน ได้ร่วมกันปลูกป่าโกงกางจำนวน 200 ต้น ที่สำนักงานบางปะกง โครงการปลูกป่าโกงกางนี้เป็นส่วนสำคัญของกิจกรรมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมในการปกป้องชายฝั่งและระบบนิเวศน์และเป็นโครงการสร้างสรรค์ที่มีคุณค่าของบริษัทฯ ในการร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม
Top