พิธีมอบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม

28 พฤศจิกายน 2565 – นายวีระชัย สุวรรณมาโจ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไทยนิปปอนสตีลฯ และตัวแทนพนักงานจํานวน 14 ท่าน เข้ารับมอบใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ภายใต้โครงการสร้างคุณค่าและการยอมรับในประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

Top