พิธีไหว้ศาลและ 1st Steel Cut โครงการ Bundled 3 G1/G2 Phase 1C

24 มิถุนายน 2565 –บริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ ได้จัดพิธีไหว้ศาล (ศาลพระพรหมและศาลตา-ยาย) ที่หน่วยงานบางปะกง รวมถึงพิธี 1st Steel Cut  สำหรับปตท.สผ. โปรเจ็ค Bundled 3 G1/G2 Phase 1C ณ โรงประกอบ หมายเลข 4 โดยมี นายเด่นชัย อำนวยสมบัติ ตำแหน่ง PTTEP CSR และคณะ รวมถึง มร.มาซายะ วาตานาเบ้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ มร.ฟูมิกิ นากาชิมา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

 

Top