งานเกษียณอายุงานประจำปี 2565

13 ธันวาคม 2565– ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล แผนกกิจการสัมพันธ์และองค์กรสัมพันธ์ เป็นเจ้าภาพจัดพิธีมอบเกียรติบัตร และของขวัญแก่พนักงานที่เกษียณอายุงานประจำปี 2565 ณ หน่วยงานบางปะกง ในปีนี้มีพนักงานที่เกษียณอายุงาน และเข้ารับเกียรติบัตรและรางวัลจากนายมาซายะ วาตานาเบะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จำนวนทั้งสิ้น 17 ท่าน

Top