พิธี First Steel Cut โครงการซีพ๊อค เฟส 5

20 เมษายน 2564 – บริษัทไทยนิปปอน สตีลฯ ได้จัดให้มีพิธีไหว้ศาลพระพรหม ศาลตายาย และพิธี 1st Steel Cutting สำหรับโปรเจค CPOC Phase5 ณ หน่วยงานบางปะกง โรงประกอบหมายเลข4 โดยมี Mr. Gritsana Thongtean – Company Site Representative รวมถึงตัวแทนผู้บริหารบริษัทไทยนิปปอน สตีลฯ นำโดย มร.จุนจิ คุโนะ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

Top