บริษัทไทยนิปปอน สตีลฯ เข้ารับ Certificated of Commitment to VISION ZERO จากสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน

26 พฤษภาคม 2565 – เนื่องจากบริษัท ไทยนิปปอน สตีล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่นคอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ผ่านการตรวจประเมินโครงการ VISION ZERO มร.มาซายะ วาตานาเบ้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ มร.ฟูมิกิ นากาชิมา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ   เป็นตัวแทนบริษัทไทยนิปปอนสตีลฯ เข้ารับประกาศเกียรติบัตร Certificated of Commitment to VISION ZERO จาก รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ณ บริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ หน่วยงานบางปะกง

Top