โครงการประกวดคลิปวีดิโอ ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิต ครอบครัวมีความสุข ประจำปี พ.ศ. 2562

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 คุณจุลสิต คุณูปการ ผู้จัดการทั่วไป แผนกบริหารโครงสร้าง ได้มอบรางวัลโครงการประกวดคลิปวีดิโอ ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิต ครอบครัวมีความสุข ให้กับพนักงานบริษัทไทยนิปปอนสตีลฯ ที่ชนะการประกวด จำนวน 3 ท่าน ใน โดยคลิปวีดิโอที่ส่งเข้าประกวดจะต้องสื่อให้เห็นถึงความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยในชีวิต ครอบครัวมีความสุข เป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องในบ้าน นอกบ้าน ที่ทำงาน การเดินทาง หรือพักผ่อนท่องเที่ยวใดๆที่สื่อถึงความปลอดภัยและครอบครัวมีความสุข

รางวัลที่ 1 นาย ทวิชพงศ์ สายัณห์ แผนก ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (บัตรกำนัลมูลค่า 1,500 บาท)

รางวัลที่ 2 นาย สรพงษ์ คำงาม แผนก โครงสร้าง (บัตรกำนัลมูลค่า 1,000 บาท)

รางวัลที่ 3 นาย ณัฐวุฒิ จันตระ แผนก โครงสร้าง (บัตรกำนัลมูลค่า 700 บาท)

ชมคลิปวีดิโอ ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิต ครอบครัวมีความสุข คลิกที่นี่

\\bpk-fileshare\DB_PACA\Training_PR\Public_Relations\PR 2020\Safety & Happy Family VDO Clip Contest 2019

Top