เปิดตัวศูนย์ฝึกอบรมไทยนิปปอนสตีลฯ

เมื่อวันที่ 15-18 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา นิปปอน สตีล เอ็นจิเนียริ่ง ได้จัด “การประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการทั่วโลก 2562” ขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 17 ท่าน 10 ท่านเป็นตัวแทนจาก 5 สำนักงานในต่างประเทศ และอีก 7 ท่านเป็นตัวแทนผู้บริหารระดับกลางจากสำนักงานใหญ่ ซึ่งในครั้งนี้ นายจีรวัฒน์ เจริญผลและนายสงกรานต์ สรไชยสัมฤทธิ์ ผู้จัดการทั่วไปและผู้จัดการอาวุโสทั้งสองท่านได้เข้าร่วมในนามของ บริษัท ไทยนิปปอน สตีล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Top