ประกาศการคัดเลือกโครงการส่งเสริม ดีเอ๊กซ์ อาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 เพื่อระบบการจัดการความปลอดภัย

ประกาศการคัดเลือกโครงการส่งเสริม ดีเอ๊กซ์ อาเซียนญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 เพื่อระบบการจัดการความปลอดภัย

ดีเอ๊กซ์ขั้นสูงสุดเพื่อผู้ผลิตและผู้ทำงานก่อสร้างโดยใช้การสแกนภาพด้วยเอไอ

บริษัท ไทยนิปปอน สตีล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ทีเอ็นเอส) นำโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายฮิโรยูกิ คุโรซากิ มีความยินดีที่จะประกาศให้ทราบว่า ทีเอ็นเอสได้รับคัดเลือกจากบริษัท นิปปอน สตีล เอ็นจิเนียริ่ง สำหรับแอพพลิเคชั่นและการส่งเสริมระบบการจัดการความปลอดภัยเพื่อผู้ผลิต และผู้ทำงานก่อสร้างโดยใช้การสแกนภาพด้วยเอไอ ตั้งอยู่ในประเทศไทย ในงานประกวดแข่งขันสาธารณะในหัวข้อโครงการส่งเสริม ดีเอ๊กซ์ อาเซียนญี่ปุ่นครั้งที่ 2  จัดโดยองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศญี่ปุ่น “เจโทร”

(ประธาน นายโนบุฮิโกะ ซาซากิ เมืองโตเกียว เขตมินาโตะ คุ)

โครงการนี้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบความปลอดภัยขั้นสูงที่จะช่วยจดจำ และแยกแยะสภาวะการทำงานที่ไซต์งานในขณะนั้นได้อย่างทันที (เรียลไทม์) ประเมินความปลอดภัย และเตือนความปลอดภัยให้กับคนงานที่มีความเสี่ยงตามข้อมูลภาพจากกล้องวงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์วีดีโออื่นๆที่ติดตั้งในหลายๆ พื้นที่ทำงานและโรงงานของทีเอ็นเอส

โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทคู่ค้าในประเทศไทย ได้แก่ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบทิคส์ เวนเจอร์ส จำกัด โดยมีการพัฒนาเทคโนโลยีและต่อยอดกิจการจากบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และบริษัท นิปปอน สตีล เอ็นจิเนียริ่ง ได้พัฒนาจักรกลเอไอที่มีความเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถอ่านข้อมูลที่ไซต์งานจากวีดีโอ นอกเหนือไปจากการสแกนตรวจจับวัตถุ  ซึ่งบริษัท นิปปอน สตีล เอ็นจิเนียริ่ง กำลังวางแผนในการนำเสนอระบบการเฝ้าสังเกตุความปลอดภัยขั้นสูงที่จะลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุโดยการตรวจจับ และส่งสัญญาณเตือนออกไปยังพนักงานที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัย

ทั้งนี้ ในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในอาเซียนมีความตระหนักถึงความปลอดภัย, สุขอนามัยเป็นอย่างมาก การตระหนักถึงความปลอดภัยในที่ทำงานในโรงงาน และธุรกิจก่อสร้างถือเป็นประเด็นทางสังคม โครงการนี้มีจุดประสงค์เพื่อบรรลุเป้าหมายดังนี้

 

(1) สร้างเสริมการเฝ้าสังเกตุความปลอดภัยในบริเวณที่มนุษย์ไม่สามารถมองเห็นได้เนื่องจากเวลาหรือร่างกายที่ไม่เอื้ออำนวย

(2) เพื่อลดภาระงานของผู้จัดการ ที่ไซต์งานก่อสร้างในการจัดการความปลอดภัยในทุกๆวันและเพื่อเพิ่มผลผลิตการทำงานที่ไซต์งาน

(3) สร้างเสริมความเข้มแข็งพร้อมทั้งมาตรการด้านความปลอดภัย และการนำความรู้ด้านความปลอดภัยไปใช้โดยการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับมาผ่านระบบปฏิบัติการ

ทีเอ็นเอส จะทุ่มเทเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านสังคมและอุตสาหกรรมโดยการส่งเสริมดีเอ๊กซ์ (ดิจิตอล ทรานสฟอร์มเมชั่น)

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

https://www.thainippon.co.th/news/

 

ประกาศการคัดเลือกโครงการส่งเสริม ดีเอ๊กซ์ อาเซียนญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 เพื่อระบบการจัดการความปลอดภัย

Top