พิธีฉลองความสำเร็จครบ 500,000 ชั่วโมงการทำงาน โดยไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน โครงการ CPOC Phase 5

22 พฤศจิกายน 2564 – บริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ ได้จัดพิธีฉลองความสำเร็จครบ 500,000 ชั่วโมงการทำงาน โดยไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน โครงการ CPOC Phase 5 ณ ส่วนงานบางปะกง โดยพิธีดังกล่าวได้รับเกียรติจาก คุณกาญจนันท์ ปาณานนท์ ผู้จัดการทั่วไป CPOC และมร.ฮิโรยูกิ คุโรซากิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ กล่าวเปิดพิธีและกล่าวขอบคุณสำหรับความสำเร็จในครั้งนี้ พร้อมทั้งมอบรางวัลผู้ที่ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยและเป็นตัวอย่างที่ดีและและรางวัล HSE award ให้กับพนักงานบริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ และพนักงานจากบริษัทผู้รับเหมาช่วง ทั้งหมด 15 รางวัล ดังนี้

Top