พิธีฉลองความสำเร็จครบ 6,000,000 ชั่วโมงการทำงาน โดยไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (ปตท.สผ.)

1 ธันวาคม 2564 – บริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ ได้จัดพิธีฉลองความสำเร็จครบ 6,000,000 ชั่วโมงการทำงาน โดยไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน โครงการ Bundled 2 Phase A3D, G1/6 Phase1A, G2/61 Phase1A, AWP39 ณ ส่วนงานบางปะกง โดยพิธีดังกล่าวได้รับเกียรติจากคุณภูวดล อัสดรนิธี  – ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายก่อสร้างแท่นหลุมผลิตและ มร.ฮิโรยูกิ คุโรซากิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ กล่าวเปิดพิธีและกล่าวขอบคุณสำหรับความสำเร็จในครั้งนี้ พร้อมทั้งมอบรางวัลผู้ที่ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยและเป็นตัวอย่างที่ดีและและรางวัล HSE award ให้กับพนักงานบริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ และพนักงานจากบริษัทผู้รับเหมาช่วง ทั้งหมด 13 รางวัล ดังนี้

1. คุณกิตติคม พุกสาย –  บริษัท ไทยนิปปอน สตีล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด

2. คุณธีระพร ยลวิลาศ – บริษัท ทานตะวัน คอนสตรัคซั่น แอนด์ เซอร์วิซ จำกัด

3. คุณณัฏฐพัฒน์ กลัดเข็มทอง – บริษัท เอ็นพีซี พรอสเพอริตี้ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

4. คุณสิริชาญ เป็งโต – บริษัท ยูเนี่ยน คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

5. คุณสมเกียรติ ก๋งพยา – บริษัท ไตร-โปรเกรสอิเลคทรูเมนต์ จำกัด

6. คุณปวิช อินทวงศ์ – ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปร-โคท ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส

7. คุณวิทยา คำไพร  – บริษัท บอยเลอร์ มาสเตอร์ เอเชีย จำกัด

8. คุณปัญญา โพธิ์อุดม – บริษัท บรรจบพันธ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

9. คุณชลิตา โพธิ์เชิด  – บริษัท ศิวะ เทสติ้ง อินสเพ็คชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด

10. คุณณกรณ์ เจริญไทย – บริษัท ไทย อ๊อฟ เอเชีย อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด

11. คุณคงฤทธิ์ อุตะมะซะ  –  บริษัท เอ็ม.ที. เอส. สแครฟโลดิ้ง จำกัด

12. คุณนพเดช คชาชัย   – บริษัท โรลกรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด

13. คุณสรายุท เรืองขจิต –  บริษัท โซคอนเอ็นนิเนียริ่ง จำกัด

Top