พิธีไหว้ศาลประจำปี 2565 ณ หน่วยงานบางปะกง และหน่วยงานอมรา

17,20  มกราคม 2565 – บริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ ได้จัดให้มีพิธีไหว้ศาลพระพรหม ศาลตายาย ประจำปี 2565 ณ หน่วยงานบางปะกง และหน่วยงานอมรา โดยพิธีดังกล่าวมี มร.ฮิโรยูกิ คุโรซากิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งผู้บริหาร หัวหน้างานและพนักงานส่วนงานบางปะกงเข้าร่วมพิธีด้วย วัตถุประสงค์ของงานครั้งนี้เพื่อนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่บริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ ของเราสืบต่อไป

 

 

Top