บริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ ส่งมอบหน้ากากอนามัย 1,500 ชิ้น ให้กับผู้พิการ

พฤษภาคม 2564 – ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทไทยนิปปอน สตีลฯ ได้ส่งมอบหน้ากากอนามัย 1,500 ชิ้น ให้กับ ผู้พิการ 6 คน (ผู้พิการทั้ง 6 คนนี้เป็นกลุ่มคนที่บริษัทไทยนิปปอน สตีลฯ สนับสนุนโครงการสร้างอาชีพให้ในปี 2564)

Top