บริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ ได้รับรางวัล “โครงการอุบัติเหตุเป็นศูนย์” จากกระทรวงแรงงาน

17 กันยายน 2564 – บริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตร จากกระทรวงแรงงานในกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2564 “ระดับเงิน” ปีที่ 1  ด้วยชั่วโมงทำงานรวม 3,531,404 ชั่วโมง

Top