รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2564

21 กันยายน 2564 – ฝ่ายกิจการสัมพันธ์และองค์กรสัมพันธ์ ฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และทีมสหภาพเป็นตัวแทนบริษัท ไทยนิปปอน สตีลฯ เข้ารับ รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2564″  ระดับประเทศปีที่ 1 จาก นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ซันทารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล

Top