พิธีมอบรางวัลเลิกบุหรี่

8 กุมภาพันธ์ 2564 – มร.ฮิโรยูกิ คุโรซากิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธานมอบโล่และรางวัลพิเศษให้แก่พนักงานที่เป็นฮีโร่ ในการเลิกบุหรี่ได้สำเร็จ จากโครงการ TNS สุขภาพดี มีสุข  ณ ส่วนงานบางปะกง โดยมีคณะผู้บริหารและคณะกรรมการโครงการสุขภาพดี ทีเอ็นเอส มีสุข ต่างมาเข้าร่วมพิธีและแสดงความยินดีกับพนักงานที่สามารถเลิกบุหรี่ได้สำเร็จ

หมายเหตุ : สนับสนุนโครงการโดย บริษัทไทยนิปปอน สตีลฯ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลมีดังนี้

No. Name Section Division Branch
1 MR. SENG PHAYUNGWANA Structure Construction BPK
2 MR. DAORUNG PHUMMILA Structure Construction BPK
3 MR. DECH CHAIYA Structure Construction BPK
4 MR. TUMMANOON NGOENBAMRUNG Offshore Service Field Service Solutions BPK
5 MR. MATEE THONGPHANCHANG Structure Construction AMR

Top