กิจกรรม TREE-NS ปลูกป่าโกงกาง ณ สำนักงานบางปะกง

17 กันยายน 2563 – คณะผู้บริหารนำโดย มร.ฮิโรยูกิ คุโรซากิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พนักงานบริษัท ไทยนิปปอนสตีลฯ และพนักงานรับเหมาช่วง ทั้งหมดจำนวน 30 คน ร่วมกันปลูกต้นกล้าโกงกางจำนวน 200 ต้น กิจกรรมงานปลูกต้นกล้าโกงกาง Tree-N-S นี้นอกจากเป็นการสร้างพื้นที่สีเขียวและระบบนิเวศให้กับโรงงานและลุ่มน้ำบางปะกงของเราแล้วยังถือเป็นส่วนสำคัญในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรของเราอีกด้วย

Top