การแข่งขันประกวดโลโก้งานครบรอบ 35 ปีของบริษัทฯ

บริษัทไทยนิปปอน สตีลฯ กำลังจะครบรอบ 35 ปี ในปี พ.ศ. 2565 นี้ ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์จะร่วมเฉลิมฉลองความก้าวหน้านี้โดยจัดให้มี “การแข่งขันประกวดโลโก้งานครบรอบ 35 ปีของบริษัทฯ”  ซึ่งเป็นหนึ่งในหลายๆ กิจกรรมที่จะมีขึ้น บริษัทฯ ได้เชิญชวนพนักงานทุกท่านเข้าร่วมประกวดออกแบบโลโก้บริษัทฯ เพื่อใช้สำหรับงานครบรอบ 35 ปีของบริษัทฯ รางวัลสำหรับผู้ชนะมีมูลค่ารวม 14,000 บาท

“การแข่งขันประกวดโลโก้งานครบรอบ 35 ปีของบริษัทฯ” เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มีผู้เข้าร่วมประกวดส่งโลโก้มาเป็นจำนวนมากและโลโก้เหล่านั้นน่าประทับใจและมีความสร้างสรรค์  ผู้ชนะการประกวดมีรายชื่อดังต่อไปนี้

Top