บริษัท ไทยออยล์ฯ และบริษัท ยูเจวีฯ คณะทำงานโครงการพลังงานสะอาดเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมทางเทคนิค บริษัทไทยนิปปอน สตีลฯ ณ สำนักงานบางปะกง

2 มิถุนายน 2563 – คุณทวีศักดิ์ พิทักษ์วรรัตน์ – HHSE Lead จากบริษัท ไทยออยส์ จำกัด (มหาชน) และ Mr.Srinivas Kumar Mandava – HSSE Manager  ทีมจากUJV โครงการพลังงานสะอาด เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมทางเทคนิค บริษัทไทยนิปปอน สตีลฯ ณ บางปะกง ยาร์ด

วัตถุประสงค์ของการเยี่ยมชมมีดังนี้

  • เพื่อสังเกตุการณ์ ศูนย์ฝึกอบรมทางเทคนิค บริษัทไทยนิปปอน สตีลฯ  เช่น สิ่งอำนวยความสะดวกในการฝึกอบรม วิธีการฝึกอบรม และการสาธิตการฝึกอบรมในหัวข้อต่างๆ
  • เพื่อนำไปปรับปรุง พัฒนา โปรแกรมการฝึกอบรมและสิ่งอำนวยความสะดวกในการฝึกอบรมที่ บริษัท ไทยออยส์ จำกัด (มหาชน)

Top